Всі публікації щодо:
Українка Леся

Українська література 6 клас - Розробки уроків - Р. Орищин - 2017 рік

Тиша морська. Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Співець. Значення мистецтва в житті людини

Мета: поглибити знання школярів про поетичну творчість Лесі Українки, проаналізувати програмові твори «Тиша морська». «Співець»; розвивати пам’ять, уяву, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати свої думки, спостереження, робити висновки; виховувати любов до природи рідного краю, естетичні смаки, усвідомлене ставлення до мистецтва.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

Психологічна настанова.

— Усміхніться одні одним, подумки побажайте успіхів на весь день. Для того щоб упоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі (можна оформити як девіз уроку):

✵ Не просто слухати, а чути.

✵ Не просто дивитися, а бачити.

✵ Не просто відповідати, а міркувати.

✵ Дружно і плідно працювати.

II. Актуалізація і корекція опорних знань.

Літературна гра «Так - ні».

✵ Леся Українка народилася на Київщині. (Ні)

✵ Михася і Лесю у дитинстві називали спільним ім’ям Мишолосіє. (Так)

✵ Ольга Петрівна Косач творила під псевдонімом Олена Пчілка. (Так)

✵ Батько поетеси за фахом був юристом. (Так)

✵ Мама запропонувала своїй дочці літературне ім’я Українка, що означало «Леся з України». (Так)

✵ Лариса Петрівна знала п’ять мов. (Ні)

✵ Перший вірш поетеси мав назву «Мій шлях». (Ні)

✵ Лесі було тринадцять років, коли вийшов друком її перший вірш «Конвалія». (Так)

✵ Літературній творчості вона присвятила 33 роки. (Так)

✵ У поезії «Як дитиною, бувало…». є рядки: «Я дивилась на малюнках не на гордих переможців…». (Ні)

Гра «Плутанина».

— Розставте рядки з поезій у правильній послідовності. Укажіть назви цих віршів.

Розум мій очарували

Таємницею укриті,

Тільки дивно, що не принци,

4

2

1

Поезія «Мрії».

Не вродливі королівни

3

До землі прибитий списом,

3

Поезія «Мрії».

На того, хто розпростертий,

Погляд мій спускався нижче,

2

1

Говорив: «Убий, не здамся!».

4

Я боюся піддаватись,

2

Поезія «Як дитиною, бувало…».

Плачу я, щоб не сміятись.

Безпощадній зброї сміху

4

1

І, забувши давню гордість,

3

Поетична хвилинка.

Учні декламують напам’ять вірш «Як дитиною, бувало…».

III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація уміння.



IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Виразне читання вчителем поезії «Тиша морська».

Бесіда за питаннями.

— Які почуття викликає поезія «Тиша морська».

— Яку пору року описує поетеса? Доведіть думку рядками з тексту.

— Як називають опис природи у літературному творі? Чи є він у вірші «Тиша морська».

— У яку країну авторка вірша хоче поплисти? Чому?

— Яку поезії описано чарівність руху човника по морю, осяяному сонцем?

— Про що свідчить бажання поетеси вирушати в морську подорож?

— Чому героїня твору не боїться труднощів під час мандрівки? Як це її характеризує?

— Які зорові та слухові образи використала Леся Українка у творі?

Творча майстерня.

— У творі змальовується романтична картина морського пейзажу, яка передає думки, почуття ліричної героїні. Стисло опишіть прозовою мовою зміст вірша.

Проблемне завдання.

— Пригадайте, що таке синоніми. Доберіть синоніми до поданих слів.

Гарячий, полудневий, в’ється, шлях, край.

— Спробуйте їх використати у поезії «Тиша морська». Чи змінився зміст твору?

Теоретичний практикум.

— Установіть відповідність.

Варіант 1

1 епітети

2 метафори

3 пестливі слова

А «колихає море хвилі». «золотим шляхом поплисти». «з весельця щире золото спадає».

Б «хвилечка». «стежечка». «човенце».

В «ясне сонце». «час гарячий». «злотистої блакиті».

Варіант 2

1 епітети

А «віконце». «хмарки». «весельце».

2 метафори

Б «вітрила білі». «тихий плескіт». «мале човенце».

3 пестливі слова

В «шляхом, що проложило ясне сонце через воду». «в’ється стежечка злотиста». «край вічного проміння».

Гра «Мажор – мінор».

— Підкресліть у творі рядки, що вказують на радість, піднесення; сум, душевний неспокій.

Паспорт твору.

Автор:

Леся Українка.

Назва:

«Тиша морська».

Жанр:

ліричний вірш.

Тема:

опис краси моря в період затишшя, протистояння негараздам.

Ідея:

возвеличення приємного почуття душевного комфорту, насолоди від гарної погоди на морі.

Основна думка:

приємна погода сприятливо впливає на внутрішній стан людини, її настрій.

Історія

поетеса часто виїжджала до Криму, де і з’явився цикл віршів «Подорож до

написання:

моря». а ще — «Кримські спогади». присвячені братові Михайлу.

Фізкультхвилинка.



Виразне читання вчителем поезії «Співець».

Бесіда за питаннями.

— Яка пора року і час доби зображені в цьому творі? Обґрунтуйте своє твердження словами й фразами з тексту.

— Які художні засоби передають думки і почуття ліричної героїні?

— Чому поетеса своєму віршеві дала саме таку назву, а не, наприклад, «Соловейко».

Слово вчителя.

У вашому підручнику подано уривок твору. Лише перечитавши вірш повністю, можемо зрозуміти, що в образі солов’я Леся Українка уособила поета-співця, який не має права покидати свій народ у лиху годину. Про це свідчать два останні рядки твору:

Я б не лишила тебе в самотині,

Країно моя!



Техніка «Асоціативна парадигма». («Сонечко»..

Учитель роздає учням картки з намальованим сонечком, у яке вписано слово «соловейко».

— На промінцях запишіть усе, що спадає на думку, коли ви чуєте запропоновану фразу або слово з вірша Лесі Українки «Співець». Переможе той, у кого буде найбільше неповторюваних асоціацій.



Усне малювання.

— Уважно перечитайте вірш. Як ви розумієте описане в ньому? Що ви «побачили». і «почули». які почуття виникли у вас при цьому? Запишіть думки схематично.




V. Узагальнення і систематизація знань.

Метод «Прес».

— Висловіть свою думку щодо прочитаних поезій. («Я вважаю…»..

— Поясніть, чому ви так вважаєте. («Тому що…»..

— Наведіть приклади-аргументи. («Наприклад…»..

— Узагальніть свою думку, підсумуйте. («Отже…»..



VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

— Сьогодні на уроці…

✵ я дізнав(-ла)ся про…

✵ найцікавішим для мене було…

✵ найбільше мене вразило…

— Хочу більше дізнатися про…









VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Обов’язкове: підготуватися до виразного читання поезій «Тиша морська». «Співець».



— За бажанням: намалювати ілюстрації та підписати їх словами з поезій.