Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Андрій Чайковський. «За сестрою» (скорочено). Коротко про митця. Вітворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті

Всі публікації щодо:
Чайковський Андрій

МЕТА. Познайомити учнів з творчістю письменника, розвивати вміння аналізувати повість, визначати її жанрові ознаки; виховувати повагу до історичного минулого країни, почуття патріотизму.

ОБЛАДНАННЯ. Запис пісні«Зажурилась Україна».

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Україна має славну історію. Віками боролася вона за національне і соціальне визволення. у боротьбі із загарбниами особливо відзначились козаки, які не тільки охороняли батьківщину, а і визволяли з неволі своїх земляків.

Про ті славні часи створено багато фольклорних творів, писали про них і письменники.

У 30-х роках ХХ ст. одна з галицьких шкіл провела анкету про найулюбленішого письменника молоді. Найбільша кількість голосів одержала повість А. Чайковського «За сестрою».

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Короткі біографічні відомості.

Правник за фахом, палкий козакофiл i романтик за поглядами й настроями, рiзнобiчний громадський діяч, автор численних повістей, pоманів, оповiдань - такою в загальних контурах вимальовується постать Андрiя Чайковського. Був вiн причетним до формування Сiчового стрiлецтва, активним дiячем проголошеної 1-го листопада 1918 р. Зaxiдноукpaїнської Hapoднoї Республiки. Отож зрозумiло, чому Чайковский став на весь радянський довгий час iдеологiчно "чужим". Тоталiтарний бiльшовицький режим прагнув повнiстю iзолювати читача вiд його спадщини, замовчуючи саме iм'я письменника (наприклад, у бiобiблiографiчному словнику "Укpaїнські письменники", виданому в Києвi у 1960-1965 рр., його немає). Oкpeмi твори Чайковського з багатьма застереженнями почали з'являтися з 1958 року. Нинi маємо повнiшi видання, хоч до багатотомних ще далеко. А ось на початку ХХ ст. i до 30-х рр. твори письменника видавалися у Львовi, Станiславi (нинi Iвaнo-Франкiвськ), Києвi, Xapкові, Катеринославi, Тернополі, Чернiвцях, Вiднi, Празi, Kpaкові та США.

У лiтературу Андрiй Чайковський прийшов завдяки схвальним відгукам на його першi проби пера Iвaнa Франка та Осипа Маковея. Останнiй, зокрема, не лише помiтив у суддi з мiстечка Бережани, що на Тернопiльщинi, особливий дар "оповiдача" i настiйливо радив йому писати, а й допомагав друкувати, рецензував, аналiзував його твори у спеціальнiй статтi-студiї, надрукованiй в "Лiтературно-науковому вiснику" (1898, Т. 1, кн. 3).

Родом Чайковський iз Самбора на Львiвщинi. Pic сиротою пiд опiкою рiднi, перебував переважно у польськомовному оточеннi, читав книжки польських aвтopiв ( з них пiзнавав українську iсторiю, вiдкривав для себе козаччину - в антиукраїнськiй, звичайно, iнтepпретацiї). Зазнавав глузувань у гiмназiї за те, що не бажав зрiкатися свого, за дiалектизми в мовi, але це лише змiцнювало його патрiотичнi нacтpoї, загострювало вiдчуття нацiональної кривди. А часи Запорозької Сiчi оповивалися в його поетичнiй уявi романтичним серпанком, i святощами ставали гiднiсть, мужнiсть, лицарство укpaїнцiв тiєї доби.

Шлях формування Чайковського - це таємні гiмназiйнi гуртки, самбiрська "Громада", спротив гонiнню на все українське, спрага до знань. З 1877 р. він починає студiї на фiлософському факультетi Львiвського унiверситету, але вимушено, через матерiальну скруту, залишає їx i йде до вiйська. Через piк усе ж продовжує навчання - тепер на юридичному факультетi. Живе з пiдробiткiв — приватних уроків, працi в "Просвiтi". Був головою студентської органiзацiї "Дружнiй Лихвар", одним iз засновникiв

"Кружка правникiв" (все це мало певний вiдгомiн у pомані "Своїми силами", значною мiрою автобiографiчному). Зрештою, став юристом й оселився в Бережанах. Працював адвокатом, кpім Бережан, у Самборі, Сколе на Львiвщинi, Рогатинi та Коломиї на Станiславщині (у Коломиї й похований). Був з тих "хлопських aдвoкaтiв", кого називали совiстю суспiльства i надiєю упослiджених, темних, затурканих. Заслужив собi славу порядного, демократичного й квалiфiкованого правника, доброго знавця людської психологiї. Cyддівська практика вiдбирала сили й час, але лiтературою все ж займався, так само як i культурно-просвiтницькою роботою - був активним членом "Українського педагогiчного товариства", театрального ("Руська бесiда"), "Просвiти". Не раз виступав на сцені - i декламував, i cпівав, i грав. Сучасники згадували, як любив він козацький одяг i на рiзних урочистостях вбирався саме по-козацьки. Його вибрали кошовим повiтової "Сiчi" (спортивного товариства). На її з'їздах любив з'являтися на коні та при булавi. Романтиком був i в поведiнцi, i в художнiй творчостi.

З видiлених нами бiографiчних моментів логiчно випливають i тематичнi зацiкавлення письменника: iсторичне минуле (козацька доба) та сучасне (iз залу судових засiдань, життя ходачкової шляхти, емiграцiя українцiв тощо). Прагнення писати про минувшину народилося саме з давнього (з дитячих років) протесту проти викривленого зображення козацьких вiйн у творах Гeнpiкa Сенкевича чи свого однофамiльця - польського автора М. Чайковського.

Чайковському пророкували, що своєю творчістю він переживе багатьох, може й талановитіших, колег по перу і що його по-справжньому оцінять нащадки. Мабуть, це справедливі передбачення.

(Приходько І. Творчі портрети українських письменників ХІХ — ХХ століть. К., 1997. С. 70-87)

2. Теорія літератури.

Повість А. Чайковського «За сестрою» героїко-романтична, сюжет якої насичений незвичайними подіями й характеризується несподіваним їх поворотом, великою динамікою розгортання. Для творів цього жанру характерні мотиви викрадення й переслідування, атмосфера таємничості й загадковості, ситуації припущення і їх розгадування. Романтичним творам притаманний інтерес до всього екзотичного, сильного, яскравого, піднесеного.

Романтичний герой — людина, яка є частиною всеосяжної природи, вона неповторна. Як правило, це вільний козак, вершник, символ виклику долі, він виступає в ореолі символів неозорих просторів, волі, трагічної долі, смерті й печалі. Риси романтичного героя — відданість інтересам України, хоробрість, здатність до самопожертви, патріотизм. Погляд на життя такого героя «крізь призму серця».

3. Полинути в часи, описані в повісті, нам допоможе українська народна пісня «Зажурилась Україна».

Прослуховування запису пісні «Зажурилась Україна».

4. Читання І розділу повісті А. Чайковського «За сестрою».

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

Бесіда.

— Які ознаки романтичної повісті прослідковуються в І розділі повісті?

— Порівняйте, що спільного у пісні «Зажурилась Україна» і у сюжеті повісті.

— Про історію якої родини ми дізналися?

— Поясніть речення: «Вони славились тим, що не було між ними ні одного, який би не бував на Січі між низовим товариством. З цього виходило, що їх було мало».

— Які спільні риси вдачі притаманні родині Судаків?

— Як виховувалися діти в родині?

— Які стосунки були між Павлусем і Ганнусею? У яких епізодах виявляється любов брата до сестри?

— Прочитайте опис Спасівки. Про що він говорить? Як жилося людям у часи, описані в повісті?

— Чому дід Андрій передчував небезпеку?

— Порівняйте опис зруйнованих татарами села Тухлі з повісті І. Франка «Захар Беркут» і Спасівки з повісті А. Чайковського «За сестрою». Що спільного і що відмінного в них. Порівняйте художні засоби, які використовували у своїх описах письменники.

— Як поводилася родина Судаків під час нападу татар? Що сталося з сім’єю?

— Що допомогло Павлусеві врятуватися?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Бесіда.

— Чому твори А. Чайковського довго не друкувалися в Україні?

— Що називається героїко-романтичною повістю?

— Назвіть риси романтичного героя.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Читати ІІ-VI частини повісті. Скласти план до ІІІ частини, вміти переказувати бій козауів з татарами. Довести на прикладах, що вона героїко-романтична.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.