Плани-конспекти уроків - Українська література 8 клас - 2002

Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Тема. Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку.

Мета: дати учням поняття про літературу як мистецтво

слова, домогтися засвоєння початкових відомостей про літературознавство як науку;

розвивати в школярів навики самостійної роботи в досягненні знань;

виховувати в учнів пізнавальний інтерес та любов до української літератури.

Обладнання: виставка книжок українських авторів, Телехова О.

Вивчення теорії літератури в школі [23], Бандура О., Волошина Н. Українська література. Підручник для 8 класу [2].

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Слово література походить від латинського літера — буква. Отже, література — це те, що написано буквами. Пізніше воно набрало трохи іншого змісту: література — це те, що створене письменником і записане на папері. Твори художньої літератури поділяються на роди.

2. Робота з таблицею поділу творів художньої літератури на роди.

3. Слово вчителя.

Кожний письменник, починаючи працювати над твором, вивчає навколишню дійсність, побачене й почуте обмірковує, визначає, що важливе, характерне, а що випадкове, другорядне. У своїх творах письменники зображають важливі, характерні події, явища, риси вдачі людей, малюють словами художні образи.

4. Запис в зошиті значення виразу «художній образ» ([23], с. 47). Художній образ — це особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, цілісність, життєвість і конкретність. Саме це відрізняє дану форму естетичного освоєння дійсності від наукового пізнання.

5. Слово вчителя.

У різних видах мистецтва художні образи створюються за допомогою різних засобів. У творах літератури — за допомогою мови й не можуть виникнути та існувати поза межами слова.

Щоб правильно зрозуміти художній твір, потрібно під час читання чітко уявляти все зображене в ньому, вдумуватися в прочитане, усвідомлювати ставлення автора до того, що він зобразив.

У створенні образу велику роль відіграє художній вимисел. Завдяки йому образ не сприймається як копія чи фотографія якоїсь людини, факту, події. Художній вимисел — це витвір творчої уяви письменника, результат творчого процесу в художньому відтворенні дійсності, у створенні художньої правди.

Першоелементом художньої літератури й основним її знаряддям є мова. Мова художньої літератури — це різновид загальної літературної мови, головний засіб творення художніх образів у літературі, основний художній матеріал письменника.

Художню літературу, її походження, специфіку, суспільне значення й закономірності розвитку вивчає літературознавство, наука, що включає в себе три основні дисципліни: історію літератури, теорію літератури, літературну критику.

6. Робота з підручником (с. 364).

Прочитати про літературознавство як науку про художню літературу.

7. Ознайомлення учнів з розділами підручника, навчальною програмою, вимогами до учнів.

8. Прочитати звернення авторів підручника до учнів (с. 3).

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запитання.

1) Які є роди художньої літератури?

2) Назвати жанри літератури.

3) Що таке художній вимисел?

4) Що є першоелементом художньої літератури?

5) Що називається художнім образом?

6) За допомогою чого творяться художні образи у творах літератури?

7) Яка наука вивчає художню літературу?

8) 3 яких основних дисциплін вона складається?

2. Бесіда за матеріалами художніх творів, що учні прочитали влітку.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити конспект уроку.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.