Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 33. В. Сосюра. «Сад» («В огні нестримної навали...»), «Васильки»
Світ української поезії

Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Мета: глибше ознайомити учнів з патріотичною та інтимною лірикою В. Сосюри; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст цих творів; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних поезій; виховувати усвідомлення того, що щирість особистих почуттів людини — невід’ємне багатство її духовного світу.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до творів, аудіозаписи, краєвиди хлібного поля з волошками.

Теорія літератури: інтимна лірика, віршові розміри.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

«Такий я ніжний, такий тривожний»,— писав про себе поет. Тривожний — бо жив у такі часи, коли доводилося болісно шукати своє місце в суспільстві, якось пристосовуватися, що часто призводило до роздвоєння.

Рвали душу мою —

комунар

і

націоналіст.

(«Два Володьки»)

А ще В. Сосюру можна назвати сміливим, бо, попри все, були його душа, серце

Українське

розхристане

серце...

(«Серце»)

Отже, розкрити грані таланту й особистості великого поета й буде завданням нашого сьогоднішнього уроку.

III. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

Розповідь складених самостійно творів-роздумів «У чому моя дійова любов до України?».

2. Визначення віршового розміру поезії «Любіть Україну!»

(Амфібрахій.)

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Як відомо, лірика за жанрами буває філософська, громадянська, інтимна, пейзажна. Хоча в чистому вигляді вона зустрічається нечасто, особливо у В. Сосюри.

Його вірш «Любіть Україну!», безперечно, належить до громадянської лірики, хоча є в ньому і філософські мотиви, й особисті, й інтимні. Громадянське звучання має також вірш «Сад».

2. Виразне читання вірша «Сад».

3. Словникова робота за питаннями учнів.

4. Обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда, виконання завдань.

— На вашу думку, що мається на увазі під образом саду? Виберіть доречні слова або словосполучення: плодові дерева, українська душа, народ, заросле місце, райське місце, нація, Україна, сільськогосподарське підприємство, література, поезія, українська культура... Обґрунтуйте свій вибір.

— Як називається художній засіб, коли застосовується інакомовлення, абстрактні поняття передаються за допомогою конкретних образів?

(Алегорія.)

— Які конкретні історичні події, явища лягли в основу змісту вірша? (Винищувалася українська воля, культура, нація; залишалося

лише згадувати про славні часи козацтва, коли український народ мав своїх захисників та оборонців; віками велася політика денаціоналізації, українці відчували себе другорядною, меншовартісною нацією; багато українців стали перевертнями, гнобителями своїх братів, нищителями своєї культури за чини, нагороди, багатство; настали нові часи — і з’явилася надія на відродження української мови, традицій, звичаїв, культури, врешті-решт, української незалежності.)

— До якого жанру лірики ви б віднесли цей вірш? (Громадянської.)

— Вірш написаний кілька десятиліть тому (у 1928 р.). Чому він до цього часу звучить актуально? (Тому що залишилася досить актуальною проблема незалежності.)

— Які рядки з вірша «Сад» вам здалися найобразнішими, найпоетичнішими? Чому?

6. Виразне читання вірша В. Сосюри «Васильки».

7. Словникова робота за питаннями учнів.

8. Демонстрація ілюстративних матеріалів, прослуховування аудіо- записів.

(Учитель демонструє ілюстрації, на яких зображено хлібне поле з васильками, самі квіти.)

9. Евристична бесіда, виконання завдань.

— У вірші відчуваються мотиви філософської, інтимної та пейзажної лірики. Якої, на ваш погляд, найбільше? (Інтимної.)

— Про який колір йдеться у вірші? Чому? (Синій — колір мрії, туману, непевності; «голуба мрія» — про щось нездійсненне, або дуже бажане.)

— Схарактеризуйте образи поезії «Васильки».

Образи

Характеристика, цитати

васильки

(ніжні голубі квіти «у полі»)

мила

(«васильки з-під вій» — голубі очі дівчини)

гаї

(«синіють» — знаходяться далеко, як мрія, як затишок, як мета)

щастя

(«синіє... у душі» ліричний герой щасливий зі своєю коханою)

роки

(«одсіяють» — пройдуть швидко, особливо щасливі)

двоє

(нове покоління, яке по-новому для себе буде відкривати кохання)

квіти

(прикраса землі)

поле

(вічність землі, хліба)

хмарки

(швидкоплинучий час)

другий

(закохана молодь нового часу)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.

1) Визначте віршові розміри поезій, з якими познайомилися. Зробіть висновок про те, як розмір впливає на звучання вірша.

(Чотиристопний ямб; надає бадьорого, маршового звучання.)

(Шестистопний хорей з пірихієм — дає уповільнений ритм із чітким логічним виділенням.)

2) Знайдіть спільне та відмінне між патріотичною та інтимною лірикою.

Спільне

Виражаються почуття і роздуми ліричного героя; висока емоційність; багато художніх засобів; стислий виклад, віршова форма, малий обсяг

Відмінне

Патріотична лірика

Інтимна лірика

говориться про важливі суспільні проблеми та події, явища; звучить заклик до патріотизму, активної громадянської позиції і под.

говориться про особисті почуття, які знаходять відгук у серцях багатьох людей; оспівується щирість, кохання, вірність, загальнолюдські цінності і под.

VI. Підбиття підсумків уроку

1. Заключне слово вчителя.

В. Сосюра писав: «Летять віки, мов на екрані, мов вогке тьохкання в гаях... Сплелися Боротьба й Кохання,— а кращий хто, не знаю я».

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«Я думаю, що в ліриці В. Сосюри ...»

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати вірші В. Сосюри.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.