Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 61. В. Самійленко. «Патріоти»
Український гумор і сатира

Всі публікації щодо:
Самійленко Володимир

Мета: ознайомити учнів з українською гумористичною літературою та її кращими представниками — В. Самійленком та ін.; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст твору «Патріоти»; розвивати навички сприйняття інформації на слух; виразного читання ліричних творів, їх аналізу, висловлювання власних міркувань з приводу прочитаного; виховувати усвідомлення цінності дотепного, а часом і в’їдливого слова в житті людини.

Обладнання: портрет письменника, підбірка української гумористичної літератури, твори В. Самійленка, ілюстрації до них.

Теорія літератури: гумор, сатира, антитеза, іронія.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

Аналіз робіт з тематичного оцінювання.

Перескладання бажаючими підвищити свій бал.

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Почуття гумору, любов до влучного, дотепного слова здавна притаманні українцям. Згадаймо запорожців і їх знаменитий лист турецькому султанові, народні байки та анекдоти, жартівливі коломийки. Гумор допомагав і допомагає людям підтримувати життєвий оптимізм, долати труднощі, вади власного характеру. Тому знайомство з українською гумористичною літературою, сподіваюся, буде не лише корисним, а й приємним для вас.

III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Ще з шостого класу вам відомі гумористичні твори Л. Глібова, С. Руданського, С. Васильченка, С. Олійника, П. Глазового, які вчать іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе. Неповторним гумором, іронією пронизані також твори багатьох інших письменників. Згадайте оповідання й повісті О. Стороженка («Скарб»), А. Дімарова («Блакитна дитина»), Я. Стельмаха («Митькозавр з Юрківки»), В. Нестайка («Тореадори з Васюківки»), які принесли чимало приємних і веселих годин знайомства з ними. Елементи гумору й сатири відчуваються і в багатьох «серйозних» творах красного письменства.

Так, у поезії Володимира Самійленка, творчість якого ми вивчатимемо на уроці, комічне служить поштовхом до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини.

Сивенький (це псевдонім Самійленка — поет дуже рано, ще в студентські роки, посивів) був, як згадують сучасники, «флегматичної, м’якої вдачі, де в чому безвільний, мало практичний, байдужий до шуму й метушні, заглиблений у свої думки, але дуже прихильний до жарту, гумору. Сидить, бувало, в себе в малій кімнатці і бринькає, перебираючи струни бандури, вірної супутниці при всіх пригодах, і щось бубонить про себе.

Флегматичність В. Самійленка була виняткова. Засиджуючись ночами чи з приятелями, чи за писанням, він спав часом ледве не до полудня, забуваючи про службу. Тоді посилали за ним кур’єра. Той довго стукав, поки поет обізветься.

— Володимире Івановичу, швидше йдіть, там якась комісія на вас чекає!

— Скажи, зараз!

Починає вставати, поволі порається біля вмивальника, варить чай. Через півгодини кур’єр стукає знову.

— Володимире Івановичу, швидше!

— Скажи, зараз!

І поки поет вибирався, бувало, комісія, не дочекавшись його розходилася».

(З книги В. Шевчука «Із вершин та низин».— К.: Дніпро, 1990.— с. 243.)

Володимир Іванович Самійленко з’явився на світ у 1864 році в селянській родині, в знаменитих Великих Сорочинцях, що на Полтавщині. Мати служила в поміщика Івана Лисевича, який був батьком її сина, потім у його родича Трохимовського, де була велика бібліотека. Хлопчик мав можливість багато читати, навчився французької мови. З 1875-го він — учень полтавської гімназії. У ці роки відкривається поетичний талант Самійленка. Він пише спочатку російською мовою, потім — українською. Цьому сприяли розмови в дідовій хаті, бабусині казки, дядькові пісні й книжна стихія — твори Т. Шевченка. Але обрати для своїх творів українську мову в час заборони на неї в Російській імперії — це рішучий і небезпечний крок.

У 1884 році Самійленко вступив до Київського університету на історико-філологічний факультет, але так його й не закінчив, вивчив дев’ять мов, став відомим перекладачем. Однак працював на київському телеграфі, секретарював у чернігівському «Земском сборнике», в Миргородській повітовій земській управі, працював у газетах як фейлетоніст.

Після поразки революції 1905 року, яку поет тяжко пережив, він склав іспити й став нотаріусом, десять років працював у м. Добринка, що на Чернігівщині. 1917 року В. Самійленко переїхав до Києва й почав активно займатися літературною творчістю.

Усе життя письменник був бідним, часто йому доводилося займатися нудною, обтяжливою канцелярською роботою. 1919 року через загрозу з боку денікінської контррозвідки В. Самійленку довелося виїхати в Галичину, де його підтримали і морально, і матеріально.

1924 року поет повернувся на батьківщину. Він мріяв про вільну й соборну Україну, гострим пером сатирика боровся проти імперських стереотипів «єдиної і неділимої», проти галасливих псевдопатріотів та всіх тих, хто дбав не про народ, а про свої власні інтереси.

2. Виразне читання вірша В. Самійленко «Патріоти».

3. Словникова робота.

Поступ — рух уперед, прогрес; річ — мова;

красно — красиво; балачка — розмова; голота — бідні;

вбожество — бідність, нужденність.

4. Обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Слово вчителя.

Згадаймо, що комічне — це те, що викликає у нас сміх. Основні види комічного — гумор, сатира, сарказм.

Гумор — співчутливе, доброзичливе зображення смішних вад вдачі героя або недоліків громадського та побутового життя з метою виправлення, переборення.

Сатира — різке, глузливе висміювання негативних явищ суспільного життя або рис людського характеру.

Сарказм — різка, глумлива, в’їдлива, гнівна насмішка, сповнена гіркоти, презирства, й ненависті до об’єкта висміювання.

Комічне найчастіше використовується в таких жанрах, як гумореска, байка, сатира, епіграма, фарс, інтермедія, усмішка, комедія. Серед них — іронія (вживання слова в протилежному значенні), парадокс (сполучення несумісних понять), гротеск (свідоме перебільшення, контраст трагічного й комічного, де реальне в житті переплітається з фантастичним, страшне — з незвично смішним). Інколи як засіб комічного використовується антитеза — протиставлення явищ, предметів, характерів, яке служить для посилення змістового та емоційного звучання твору.

6. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Виходячи з поданих відомостей, визначте головну думку вірша «Патріоти», використані в ньому вид комічного та засоби комічного.

Орієнтовні відповіді

1) Головна думка — осуд тих, хто лише говорить про благо батьківщини, але нічого не робить, не сприяє цьому; уславлення тих, хто без зайвого галасу готовий до самопожертви заради вітчизни, свого народу.

2) Вид комічного — сатира.

3) Засоби комічного: прихована іронія, антитеза (веселі собі розійшлись — а третій стояв зажурившись), фразеологізми (розломити по пунктах, вести роботу з язиками).

7. Самостійна практична робота.

— Визначте віршовий розмір і спосіб римування поезії «Патріоти».

(Тристопний амфібрахій, римування перехресне з жіночою та чоловічою римами.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.

1. Поєднайте художні засоби з їх визначенням та підберіть аналогічні приклади.

2. Визначте, на чиєму боці автор, обґрунтуйте своє твердження за допомогою тексту.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«До гумору й сатири я ставлюся ...»

«Твір В. Самійленка «Патріоти» здався мені ...»

«Найсмішнішим у житті мені здається ...»

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати вірш В. Самійленка «Патріоти», висловлювати власні міркування про справжній патріотизм та роль гумору, сатири в житті людини.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.