Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

І. Величковський та його поезія
Прадавня українська література

Всі публікації щодо:
Величковський Іван

Тема. І. Величковський та його поезія.

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості барокової літератури, творів її представників; розвивати навички виразного читання, аналізу форми та змісту фігурних віршів; вміння висловлювати власну думку про твір мистецтва; виховувати любов і повагу до культурної спадщини наших предків.

Обладнання: збірки творів І. Величковського, фотографії, репродукції картин із творів барокового мистецтва, аудіозаписи барокової музики.

Теорія літератури: курйозна (зорова) поезія, акровірш, бароко.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Митці, творчі люди часто прагнули до поєднання словесної гри з графічними формами і живописними ефектами. Це знайшло своє відображення у фігурних віршах, курйозній (зоровій) поезії. І це не просто забава для поетів та їхніх прихильників. Естетичне завдання курйозних віршів — симулювання у читача інтелектуальної напруги задля осягнення невідомого. Отже сьогодні ми продовжимо осягати привабливе невідоме у віршах І. Величковського.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання учням.

1) Створіть «асоціативний кущ» до поняття «бароко».

Б — барвистість, багатоманітність;

А — афористичність, авантюрність;

Р — релігійність, рухливість;

О — образність, орнаментальність;

К — культ сильної людини, відданої служінню Богу; курйозність;

О — оригінальність і под.

2) Прочитайте один із творів І. Величковського (на вибір), зробіть

його аналіз.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Іван Величковський — автор друкованого панегірика польською мовою на честь Лазаря Барановича, «Віршів про Дедала» (на честь І. Самойловича) та двох поетичних збірок — «Зеґар з полузеґарком» (1690) і «Млеко від вівці, пастиру належноє» (1691). У «Віршах про Дедала» він використав античний міф про героя, який зробив собі крила і втік з ув’язнення. Поет закликає гетьмана Самойловича створити собі крила з добрих справ, щоб урятувати рідну батьківщину. В інших творах наголошується на тому, що безслідно проминуть як «багатство, честь», так і «п’янство, гордість, пиха».

Перша збірка написана в традиційному стилі, а друга насичена «поетичними штучками». Величковський використовував принцип «ехо» (луни): «Кто ти саді снідъ смертну попаде от древа? Ева». Митець писав паліндроми (що читаються зліва направо і справа наліво однаково): «Анна пита мя я мати панна» та «чотиригранні вірші», які можна було читати вздовж та впоперек. Є у спадщині поета чотири акровірші та зразки лабіринтів, фігурних поезій. Таке віршування було досить виснажливою роботою, про що в епіграмі «Пишущему стихи» сам Величковський говорить: «Три перста пишуть, а болить все тіло».

2. Робота зі словником літературознавчих термінів.

(Учні роблять записи в зошитах.)

Курйозна (зорова) поезія — поетичні твори, у яких поєднуються зорові відчуття зі слуховими; вірш має вигляд певного символічного малюнка.

Акровірш — поетичний твір, із перших літер якого складається слово (відповідь на загадку, питання, адресат, ідея і т. ін.).

Хроновірш — поетичний твір, перші літери якого є зашифрованими цифрами (відповідно до алфавіту), що називають, наприклад, рік події, дату і т. ін.

Паліндром (вірш-раки) — поетичний твір, що читається однаково як звичайно, так і навпаки.

Еховірш — вірш, у якому кінець поетичного рядка повторюється, відгукується, мов луна.

Епіграма — невеликий вірш, який висміює певну особу.

3. Виразне читання епіграм і. Величковського.

(Учні виразно читають епіграми «Тому, хто пише вірші», «На хміль», «Хто на чужеє радий, сам зловлений буває».)

4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда.

— Кого висміює поет у своїх епіграмах? Це конкретні образи чи узагальнення?

— Які головні думки цих творів? (Поки сам не спробуєш, не зрозумієш, як важко писати хороші вірші; пияцтво — зло, коли людина вживає хмільні напої, то втрачає розум і ногами не ходить; крадії завжди будуть покарані, за своє зло обов’язково матимуть зло.)

— Які художні засоби ви помітили в цих епіграмах? (Контраст (протиставлення), уособлення (пан Хмель), порівняння, тавтологія.)

6. Виразне читання віршів і. Величковського інших видів.

(Див. Додаток 1 до уроку № 15.)

7. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Колективна робота.

Учитель ознайомлює учнів з курйозними віршами поетів пізнішої доби та сучасних митців, а також віршів М. Сарми-Соколовського «Дзвін гетьмана Івана Мазепи», В. Сенченка «Стогін», А. Мойсієнка «Хижих мечем мирим» та ін. (див. Додаток 2 до уроку № 15.)

— Порівняйте вірші давні і сучасні, назвіть традиції, які підтримують сучасні поети? (Вигадлива форма, цікавий зміст, утвердження загальнолюдських цінностей і т. ін.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Мене вразило…»

«Найбільше мені запам’яталося…»

«Я вважаю, що курйозна, зорова поезія…»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати, аналізувати вірші І. Величковського, розповідати про курйозну, зорову поезію та її види; скласти паліндром чи поезію іншого виду (за бажанням).

ДОДАТОК 1 ДО УРОКУ № 15

* * *

Откуду дъет ти ся сицевая досада?

С сада.

Кто ти в садъ снъдь смертну подаде от древа?

Єва.

Кто же Єву в том прелсти, змий ли вертоградскій?

Адскій.

То съеши слезами не без вины поле;

Оле!

Отселъ вся будеши со трудом стяжати, жати,

Отселъ тебе, чаю, смерть возмет ко гробу

обу.

То смерти уже єсте во въки предани,

Ани.

Откуду же жизнь паки начнете взымати

Мати.

Мати чаю отродит вас (от пут) Христова

Ова.

Плодом ли пречистая матере ожисте?

Исте.

Обы и нас спасл тот плод дъвыя утробы

Обы.

***

Рак лътералный єст върш, которого лътеры и вспак читаючися той же текст выражают.

Мене ради на радость Богом міру данна

Анна во дар бо имя ми обрадованна.

Анна дар и мнъ сънь мира данна.

Анна ми мати и та ми манна

Анна пита мя я мати панна.

Знай всяк, аз в небъ єсм чиста нива

А въдай там Я мати а дъва.

Знай о (нас в) небъ чистая ниво.

(О въда)й тамо мати а дъво.

Тебъ силной все небо отверзеся само

О мати великая аки лев и тамо

Аки лев и тамо о мати велика

Аки Лот о мати и тамо толика.

Лот з святых чина, ты з святъйшых лика

Марія в небъ и по смерти жива:

А въдай тамо то мати а дъьва.

Або так:

А въдай там єст се мати а дъва.

Аще бы и под морем могл люд пребывати

И тамо въдом Ісус ім о дъво мати.

От гроба Климентіа мощно то познати.

***

Дъву красно роды ублажают тако.

Рясно плоды украшают яко ниву,

Красно роды ублажают тако дъву.

Плоды украшают якониву рясно,

Роды ублажают тако дъву красно.

Украшают яко ниву (рясно пло)ды,

Ублажают тако д(ъву красно род)ы.

Яко плоды рясно ниву у(крашают),

Тако роды красно дъву ублажают.

Ниву украшают рясно плоди яко,

Дъву ублажают красно роды тако.

Рясно яко плоды украшают ниву,

Красно тако роды ублажают дъву.

Плоды яко ниву украшают рясно,

Роды тако дъву ублажают красно.

Украшают яко рясно ниву плоды,

Ублажают тако красно дъву роды.

Остання штучка

Іисуса Христа ВЕЛИЧаймО,

яКО Ввесь есть СлАдКІЙ зНаймо.

Із несОздАННа отца восіявый чисте,

ВЕЛИЧаю з МатКОю Тя, ВсеСладКІЙ Христе*.

НАстрОЙ навспак цинобру. Если угадаєш,

ГоршИЙ Кто з Сих, ВОлК ЧИ ЛЕВ, —

То мене познаеш**.

* З літер, набраних курсивом та жирним шрифтом, складаються ім’я і прізвище автора.

** Літери, виділені жирним шрифтом, слід читати зліва направо.

ДОДАТОК 2 ДО УРОКУ № 15

Змінемо мапу земної кулі

ріки переставим

простими лініями

на материках і океанах

напишем новий зміст!

всіх мередіанів

застеле небо

димарів дим!

(Михаль Семенко)

Так далі не може бути!

КАТАСТРОФА

над

цим

уже

НІХТО

НЕ ПАНУЄ!

(Зиновій Бережан)

(Н. Гончар)

(Кость Шишко)

Дзвін гетьмана Івана Мазепи

Я

велет дзвін

мої стугніння

ніби сяйні гала

сягали гей сягали

далекомревних гін

і сатанів москвин

П е т р о шалений цар

що я Мазепин дар

а в покомунені часи

як в Україноньці — Русі

біди спізнали храми всі

мене відступники й убивці

турнули так неначе з небесі

з білющої дохмарньої дзвіниці

Тепер я експонат в дворі музею

де мліє зелен — сад де кам’яні баби

прибились аж до нас із давньої доби

й нудьгують в закуткові цілою сім’єю

Я тут собі мовчу немов ховаю таємницю

в самому серці розпреславної Полтави

Одначе я ще марю я ще мрію про Дзвіницю

зоревоздвижної земної Української Держави.

(М. Сарма-Соколовський)

Паліндром «Хижих мечем мирим»

(А. Мойсієнко)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.