Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Ю. Федькович. Оповідання «Три як рідні брати». Самобутність письменницького стилю
Українська література кінця XIX ст

Всі публікації щодо:
Федькович Юрій

Тема. Ю. Федькович. Оповідання «Три як рідні брати». Самобутність письменницького стилю.

Мета: допомогти учням краще усвідомити ідейно-художній зміст твору, своєрідність стилю письменника, зрозуміти значення його творчості для розвитку нової української літератури

в усіх регіонах України; розвивати навички аналізу прозових творів малих форм, висловлення власних думок і вражень від прочитаного, проведення аналогій із сучасністю; виховувати гуманізм, милосердя, дружелюбність, прагнення робити добро.

Обладнання: портрет письменника, різні видання твору, ілюстрації до нього, краєвиди Буковини, Карпат.

Теорія літератури: оповідання, тема, ідея, індивідуальний стиль письменника, художні образи, художні засоби, діалектизми.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

«Твори на «жовнярські» теми належать до найкращих серед літературного надбання «буковинського солов’я». Весь побут жовняра (солдата) та пригоди військового життя знайшли відгомін у його колоритних, сумовитих малюнках…

І у своїх оповіданнях Федькович малює життя жовнярське та селянське, — найбільше отих гуцулів, яких він першим вивів у літературний світ. «Безталанне закохання», «Три як рідні брати», «Люба-згуба», «Сафат Зініч», «Побратим» та інші оповідання талановитого буковинця повні тієї теплоти сердечної та щирості, що роблять із цих простеньких, безпретензійних історійок дорогий матеріал для пізнання людської душі», — так писав відомий український літературознавець С. Єфремов про творчу спадщину Юрія Федьковича. На сьогоднішньому уроці ми обговорюватимемо його оповідання «Три як рідні брати», поділимося враженнями від прочитаного.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над переказом.

(Учні переказують оповідання в цілому або головні епізоди.)

2. Складання «сюжетного ланцюжка» з визначенням елементів сюжету.

3. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

1) В оповіданні Ю. Федьковича поєдналися риси кількох літературних напрямів. Знайдіть їх і запишіть у табличку.

Реалізм

Сентименталізм

Романтизм

тяжка служба в армії; знущання начальства; трагічне становище вдів, сиріт; безгрошів’я; за борги залишають без хати й землі

багато сліз, страждання; показуються почуття, переживання героїв; надмірна чутливість

герої заради інших готові до самопожертви; фольклорні мотиви

2) Визначте, які народні звичаї, традиції українців-гуцулів відображені в оповіданні.

Орієнтовні відповіді

— Старший із братів опікується молодшими сестрами, братами;

— побратимство, спільне ведення господарства (супряга);

— суворість народної моралі щодо передшлюбних стосунків;

— одруження в певний час, пору року;

— яскравий, красивий одяг тощо.

4. Робота в групах.

I група — учні характеризують Івана Шовканюка, героя- оповідача (знаходять його портретні риси різного часу, визначають особливості характеру, підтверджують відповіді цитатами з твору);

II група — учні характеризують словака Бая;

III група — учні характеризують німця Тонія Тайвера;

IV група — учні характеризують Якова Нестерюка;

V група — учні характеризують другорядних персонажів твору.

5. Завдання учням.

✵ Твір Ю. Федьковича «Три як рідні брати» інколи називають повістю. Доведіть, що це оповідання.

О р і є н т о в н і в і д п о в і д і

— Невеликий за обсягом;

— персонажів — 4;

— подій відбувається небагато, сюжет динамічний.

6. Міні-диспут.

— Чи можлива така дружба в реальному житті? Чи не занадто автор ідеалізує своїх героїв?

7. Пошуково-дослідницька робота.

✵ Визначте, якими є особливості мови, індивідуального стилю письменника? Наведіть приклади з твору.

О р і є н т о в н і в і д п о в і д і

— Багато діалектизмів, слів іншомовного походження;

— багато динамічних діалогів;

— часто використовуються художні засоби фольклорного походження — постійні епітети, порівняння, зменшено-пестливі слова, повтори, звертання.

8. Проблемне завдання.

✵ Знайдіть логічні зв’язки.

1) «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка та «Інститутка» Марка Вовчка;

2) «Інститутка» Марка Вовчка і «Три як рідні брати» Ю. Федьковича;

3) «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка і «Три як рідні брати» Ю. Федьковича.

(Відповідь: 1) Сентименталізм. 2) Розповідь від першої особи, герой-оповідач; оптимістичні мотиви. 3) Засудження солдатчини, нелюдського ставлення до бідних селян, удів.)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення:

«Оповідання сподобалося мені тим.»

«Широке вживання автором діалектизмів, на мій погляд, надає творові.»

«Я думаю, що така дружба.»

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроків з літератури рідного краю.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.