Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Тематична контрольна робота. «Творчість Ю. Федьковича. Література рідного краю. Систематизація та узагальнення вивченого»
Українська література кінця XIX ст

Всі публікації щодо:
Федькович Юрій

Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Ю. Федьковича. Література рідного краю. Систематизація та узагальнення вивченого»*.

Мета: актуалізувати й узагальнити вивчене для виявлення рівня знань, умінь та навичок учнів з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, уміння систематизувати й узагальнювати, порівнювати, робити висновки, виділяти головне, висловлювати власні судження; виховувати кращі людські якості, любов до літератури, естетичний смак.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: народна драматургія, її жанри, літопис, повчання, колективний герой, ренесансова література, барокова поезія, курйозна зорова поезія, акровірш, афоризм, класицизм, реалізм, романтизм, пародія, бурлеск, травестія, сентименталізм, поетичні школи, сентиментальна соціально-реалістична повість, роман, історичний роман, роман-хроніка, оповідання, «малі» форми прози.

* Учитель також може використати видання: Паращич В. В. Українська література. 9 клас (для російських шкіл): Комплексний зошит для контролю знань. — Х. : Вид-во «Ранок», 2009.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Написання контрольної роботи.

Варіант І

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Встановіть відповідність між назвами творів та літературними напрямами, до яких їх відносять.

«Інститутка» Марка Вовчка

сентименталізм

«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка

бароко

«Причинна» Т. Шевченка

реалізм

«Зеґар цілий і полузеґарок»

романтизм

І. Величковського


2. Колективний герой у художньому творі — це:

А зображення рис якогось конкретного колективу людей;

Б узагальнений образ якогось загального поняття;

В вигаданий, фантастичний образ;

Г конкретний образ кількох героїв.

3. Укажіть рядок із помилкою в періодизації української літератури:

А Прадавня українська література — період Київської Русі;

Б давня українська література — XIV-XVII ст. ;

В нова українська література — з 1798 р. до ХХ ст. ;

Г прадавня українська література — до XIV ст.

4. Допишіть речення:

Тема оповідання Ю. Федьковича «Три як рідні брати» — …

Д о с т а т н і й р і в е н ь

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Коротко напишіть про свого улюбленого героя з літератури рідного краю.

2. Доведіть, що твір Ю. Федьковича «Три як рідні брати» — оповідання.

Високий рівень

(Повна, правильна відповідь оцінюється у 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези до теми «Особливості розвитку української мови та літератури на території Західної України».

Б Напишіть твір «Національний характер, менталітет українців у вивчених творах української літератури».

Варіант ІІ

П о ч а т к о в и й т а с е р е д н і й р і в н і

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Встановіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами.

«Всякому місту — звичай і права»

Т. Шевченко

«Поучення»

І. Величковський

«Млеко від вівці, пастиру належне»

Володимир Мономах

«Пророк»

Г. Сковорода

2. Типовий герой — це:

А той, хто відповідає типовим, виробленим правилам;

Б той, хто несе в собі спільні риси певної групи людей, характерні для певного часу;

В характерний для якогось літературного напряму, течії;

Г той, що має типовий характер.

3. Позначте рядок із помилкою в датуванні літописів.

А «Повість минулих літ» — 1113 р. ;

Б «Київський літопис» — 1118-1200 рр. ;

В «Галицько-Волинський літопис» — до 1292 р. ;

Г Козацькі літописи Самовидця, Гр. Граб’янки — XIV- XV ст.

4. Допишіть речення.

Основна думка оповідання Ю. Федьковича «Три як рідні брати» — …

Д о с т а т н і й р і в е н ь

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Коротко напишіть про свій улюблений твір (свого улюбленого письменника) з літератури рідного краю.

2. Доведіть, що твір П. Куліша «Чорна рада» — роман.

Високий рівень

(Повна, правильна відповідь оцінюється у 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези до теми «Особливості розвитку нової української літератури та мови часів Шевченка (ХІХ ст.)».

Б Напишіть твір «Чи можна вважати літературними побратимами Т. Шевченка, Марка Вовчка, П. Куліша і Ю. Федьковича?».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.