Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Перекладна церковна література. Біблія - видатна пам'ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»

Всі публікації щодо:
Перекладна церковна література

Тема. Перекладна церковна література. Біблія — видатна пам’ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї».

Мета: дати загальний огляд змісту Біблії, часу і місця створення, мови; ознайомити з Біблією як джерелом тем, сюжетів, образів; розвивати в учнів високі моральні якості, формувати розуміння загальнолюдських цінностей.

Обладнання: Біблія, література про Ісуса Христа, репродукції картин на біблійні теми. «Суд Соломона» в живопису (Рафаель та ін.), підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Записи стислого конспекту.

2) За складеним у класі планом розповісти зміст дощечок «Велесової книги».

2. Бесіда з учнями.

1) Яка історія пам’ятки «Велесова книга»?

2) Чому вона здобула таку назву?

3) Що дає знайомство із цією пам’яткою для усвідомлення національної історії?

4) Основні досягнення культури часів Київської Русі.

5) У чому самобутність писемної культури Київської Русі та її значення для дальшого розвитку української літератури?

6) Що таке літописи і як вони виникали?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Виразне читання вчителем поезії.

З першого послання Св. Павла до коринтян

Розділ 13 (уривки)

Якщо я не маю Любові,

То ангельські й людські слова

Вибренькують міддю у мові,

І згук їх безслідно сплива.

Хай віра така в моїм слові.

Що й гори здвига. Ну і що?

Коли я не маю Любові,

Я все-таки тільки ніщо.

***

Любов над усе терпелива,

Любов лагідніша за все,

Не заздра Любов, не спесива,

І пихи вона не несе.

***

Ніколи любов не погасне,

Хоч зникнуть пророцтва усі,

Хоч мови замовкнуть прекрасні,

І розуму згине посів.

Часткові знання в нас, неповні,

Часткові пророцтва — про все.

А прийде довершене, повне, —

Часткове як вітром знесе.

В дитинстві мав мову дитинну,

Думки й розуміння — такі ж,

Сягнув лише віку мужчини,

Промовив: «Дитяче облиш».

Сьогодні світ в дзеркалі наче,

У дзеркалі, що для гадань,

А завтра віч-на-віч побачим:

Усе буде в світлі пізнань.

А нині ці три незнищенні:

Надія, і Віра, й Любов.

Всі три у єдинім іменні,

Найбільша з них завжди — Любов.

(В. Письменний.)

2. Бесіда з учнями.

1) Про що йдеться у цій поезії?

2) Які почуття передає митець?

3) Визначте головну думку вірша.

3. Слово вчителя.

Ось уже багато віків поспіль надихає митців красного письменства на створення прекрасних творів пам’ятка для багатьох поколінь минулого, сучасного і, напевно, прийдешнього — Біблія.

4. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) Біблія — визначна пам’ятка світової літератури.

2) Біблія складається з двох розділів: Ветхого (Старого) Заповіту і Нового Заповіту.

3) Після прийняття християнства в державу почала надходити церковна література.

4) Найпопулярніші книги — Євангеліє та Псалтир.

5) Образ Ісуса Христа.

2. Словникова робота.

Біблія (від грецьк. — книги) — Книга книг складається з окремих книг різних авторів, різного часу написання, різних жанрів і стилів. Це священна книга християн та іудеїв (Старий Заповіт). Твори, що складають Біблію, канонізовані Церквою, визнані богонатхненими, атентичними — справжніми, несфальсифікованими. Християнський канон містить у Старому Заповіті — 47, у Новому — 27 книг.

Псалом (від грецьк. — пісня в музичному супроводі) — жанр старозавітної релігійної лірики, звертання до Бога у формі пісні. Псалми, автором більшості яких вважається цар Давид (Давидові псалми), зібрані у Псалтирі — одній із книг Біблії. За тематичними особливостями псалми поділяються на благальні, псалми-подяки за вислухані молитви, псалми-гімни на уславлення Бога та історико-повчальні псалми. Для них характерна яскрава образна мова, наснажена сильним ліричним почуттям. Основними композиційними засобами є антитеза (протиставлення доброчесності й аморальності, висловлення контрастних переживань суму і радості, покаяння і хвали), паралелізм (синонімічні варіації однієї думки), градація (частини твору розміщені в порядку зростання їх емоційної наснаженості і значущості змісту).

Притча — повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту. Складається, як правило, із сюжетної розповіді про людське життя і повчального висновку. Один із провідних жанрів християнської церковної і середньовічної літератури. Багато притч у книгах Біблії («Притча про блудного сина», «Притча про сіяча»), староруських збірниках «Златая цепь», «Златоуст», «Пчела», «Ізмарагд», проповідях Кирила Туровського. Літературну обробку середньовічних притч здійснив Іван Франко у збірці поезій «Мій Ізмарагд».

Сентенція (від лат. — думка, судження) — короткий влучний вислів морально-повчального змісту. Є різновидом афоризму — узагальненої думки, вираженої в стислій художньо виразній формі.

Сентенція характерна для античної літератури, літератури Відродження і класицизму.

3. Виразне читання уривків з коментуванням [48, с. 28 — 30].

1) «Давидові псалми»: «Псалом 1», «Псалом 149»; 2) «Суд Соломона»; 3) «Книга приповістей Соломонових»; 4) «Книга пророка Ісаї».

4. Бесіда з учнями.

Прокоментувати псалми, які найбільше сподобались.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 5 — 6, хрестоматія [48, с. 31 — 40] (або Біблія за відповідним змістом). Записати в зошит біблійні вислови, що стали афоризмами.

Для самостійного читання: «Псалом 8», «Псалом 13», «Псалом 14», розділи з «Книги приповістей Соломонових» («Навчайтесь мудрості і розуму», «Мудрий проводить чесне життя»); розділи з «Книги пророка Ісаї» («Гл. 45. Безум поганства», «Гл. 53. Жертва отрока Божого»).