Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Персонажі «Чорної ради» П. Куліша - представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни

Всі публікації щодо:
Куліш Пантелеймон

Тема. Персонажі «Чорної ради» П. Куліша — представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни.

Мета: розкрити правдивість відтворення історичного колориту епохи та станової психології окремих суспільних верств, передати яскравість та багатство мови твору, ознайомити учнів з оцінкою роману критикою; розвивати спостережливість учнів, уміння аналізувати історичні факти; виховувати інтерес до історії країни, розуміння закономірностей історичних процесів.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

1. Дати визначення роману як жанру літератури.

2. З’ясувати поняття історичного роману.

3. Чому твір П. Куліша «Чорна рада» називається романом-хронікою?

4. Довести, що «Чорна рада» П. Куліша — історичний роман.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника (с. 323 — 330).

2. Самостійна робота.

Заповнити таблицю, склавши план порівняльної характеристики представників козацької верхівки.

Критерії оцінки

Шрам Черевань Гвинтовка

1. Вплив на персонажа героїчної епохи Хмельниччини


2. Морально-етичні та політичні ідеали:


а) ставлення до України та до різних соціальних верств суспільства


б) ставлення до влади (нехтування нею чи палке бажання насолоджуватися нею)


в) політичні цілі, стосунки з претендентами на булаву


г) моральні якості, етика поведінки


ґ) сімейні стосунки й обов’язки


д) загальна оцінка власного життя


3. Ваша думка про характер і вчинки персонажа


3. Перевірка самостійної роботи.

4. Пояснення вчителя до образів Івана Брюховецького і Якима Сомка в романі «Чорна рада» за планом.

1) Гетьман Іван Врюховецький — політичний авантюрист, жорстока, лицемірна й безчесна людина.

2) Сомко — виразник ідеї об’єднаної України, якій співчуває сам автор роману.

5. Скласти план характеристики до образу Брюховецького.

Зразок

1) Соціальне походження та вплив оточення на формування характеру Іванця.

2) Суспільно-політичні та моральні засади діяльності Брюховецького-гетьмана:

а) погляди на долю України і на гетьманську булаву;

б) методи впливу на народ;

в) ставлення до політики Росії і до України та до обстоювання єдності й незалежності своєї батьківщини.

3) Риси характеру І. Брюховецького. (Самолюбство, амбітність, підлість, вміння схиляти на свій бік впливових осіб, байдужість до людського життя, нехтування мораллю Запоріжжя, слабкодухість.)

4) Моральна оцінка Брюховецького П. Кулішем.

6. Перевірка й обговорення виконаної роботи.

7. Робота з текстом твору.

1) З’ясувати розбіжності між історичними фактами і художнім текстом.

2) Обґрунтувати авторське трактування образу Сомка.

8. Бесіда з учнями.

1) Стисло схарактеризуйте образ Петра Шраменка.

2) Які головні риси вдачі Кирила Тура?

3) Що спільного й відмінного в образах цих персонажів?

4) Як змальовано жіночі образи у творі? (Образ Лесі Череванівни.)

9. Самостійна робота.

Визначити і записати проблематику роману «Чорна рада». Зразок

1) Батьки і діти. (Образи Шрама і Шраменка, Кирила Тура та його рідних.)

2) Кохання й подружнє щастя. (Образи Лесі, Петра, Сомка.)

3) Роль державного діяча. (Образи Сомка і Брюховецького.)

4) Патріотизм і обстоювання незалежності держави. (Образ старого Шрама.)

5) Ставлення влади до народу. (Образи кобзаря, Шрама, Сомка, Пугача.)

6) Боротьба добра і зла. (Образи Сомка, Шрама, Череваня, Гвинтовки.)

7) Людина і народна мораль.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 323 — 333. Підготуватися до уроку позакласного читання за повістю Богдана Лепкого «Крутіж».