Всі публікації щодо:
Мирний Панас

Українська література 10 клас - Хрестоматія - 2018

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ПАНАСА МИРНОГО - Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

1.За жанром “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

А філософський роман

Б пригодницький роман

В історичний роман

Г соціально-психологічний роман

2. Алегорична назва роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” взята з

А фольклору

Б Біблії

В афоризмів Г. Сковороди

Г вислову академіка О. Білецького

3. В Україні твір Було видано під назвою

А “Чіпка”

Б “Лихі люди”

В “Пропаща сила”

Г “Подоріжжя від Полтави до Гадячого:

4. “Не можна сказати, щоб вона не любила Чіпки. Ні. Вона його любила...” — сказано про

А Галю

Б Христю

В Оришку

Г Мотрю

5. “Літ за двадцять до кріпацької волі, з того самого Ромоданового шляху, яким ішов парубок, у село Піски вступав якийсь невідомий захожий. Видно — з далекої дороги. Сорочка на йому чорна; штани вибійчані, підсукані аж до колін; за спиною вірьовкою навхрест перев’язана одежа; через праве плече, на палиці перекинута торба — мабуть, з харчю, та пара шкапових чобіт. На взір — чоловік середніх літ. Чорні, як гайворон, уси починали вже по краях рудіти; борода стирчала чорна, остюкувата, давно, мабуть, не бачила скіска”, — в уривку йдеться про

А Остапа

Б Чіпку

В Грицька

Г Максима

6. Відлюдькуватість Чіпки була спричинена

А раннім сирітством

Б долею байстрюка

В тяжким наймитуванням

Г кримінальним минулим батька

7. Хто з героїв твору хотів бути обраним у земство, щоб захищати права простих селян

А Грицько

Б Максим

В Чіпка

Г Сидір

8. Антиподом Чіпки, виразником ідеї “моя хата скраю” є

А Грицько

Б Матня

В Лушня

Г Максим

9. Установіть відповідність між елементом сюжету та подією.

1    Експозиція

2    Зав’язка

3    Кульмінація

4    Розв’язка

А     У Чіпки відбирають землю

Б     Розповідь про батьків Чіпки, його дитинство

В     Знайомство Чіпки з Максимом Гудзем

Г     Боротьба Чіпки із земським панством, скоєння злочину

Д     Заслання Чіпки до Сибіру

10. Установіть відповідність між персонажем та прислів’ям, яке його характеризує.

1    Чіпка

2    Грицько

3    Мотря

4    Галя

А “Згода будує, а незгода руйнує”

Б “Не дарунок дорогий, а дорога любов”

В “Своя сорочка ближча до тіла”

Г “Як не було добра змалку, то не буде до останку”

Д “Сироту і вдовицю — то й тріски б’ють”

11. У романі Панаса Мирного НЕ порушено проблеми

А впливу суспільства на формування характеру людини

Б стосунків панів і селян до й після реформи 1861 року

В злочину й покарання

Г взаємин інтелігенції з народом

12. Установіть відповідність між героєм та реплікою.

1 Чіпка

2 Баба Оришка

3 Грицько

4 Галя

А “Чоловік на те й уродився, щоб робити, а не лежати”

Б “І яке воно тобі те щастя здасться, коли до всього я сама своїх рук не доложу, не поклопочуся біля всячини?”

В “А моя рада така: який не є хазяїн, а все крайте від наймита... а що земство невідоме, то воно кожному невідоме. Не було його — не знали и пани. Оже на те Бог чоловікові й розум дав, щоб всього дійти”

Г “Нічого я у світі не хотів би, тільки б хату теплу, жінку-пюбку Та малу дитинку! А то б — усе мав...”

Д “Мене мати привчила красти ще змалечку. Бувало, посадить мене, малого, коло себе, положить перед очима шматок хліба, — та й украдь у неї так, щоб не бачила!”