Українська література - Навчальні тести 6 клас - О.М. Чепела 2006

Тарас Шевченко. Думка. Тече вода в синє море... Іван Підкова. Тарасова ніч
Загадково прекрасна і славна давнина України

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

1. У 1838 р., після викупу з кріпацтва, Т. Шевченко став успішно навчатися у:

А Петербурзькій академії мистецтв

Б Петербурзькому університеті

В Петербурзькій школі мистецтв

Г приватного вчителя

2. Перша збірка віршів Т. Шевченка мала назву «Кобзар» і вийшла друком у:

А 1840 р.

Б 1841 р.

В 1843 р.

Г 1847 р.

3. На початку ліро-епічної поеми «Іван Підкова» згадується про:

А нещасливе дитинство ліричного героя

Б щасливе життя українців

В відвагу й мужність запорожців

Г повстання селян проти панів

4. У тексті («Іван Підкова») козацькі могили названо:

А свідком слави дідівщини

Б свідком козацького бою

В свідком злочину

Г свідком перемоги козаків ціною власного життя

5. Художні засоби «ревіли гармати», «журба кружала», «серце спочине», «хмара небо, сонце криє», «море стогне, виє», «море грає» є:

А епітетами

Б метафорами

В гіперболами

Г анафорою

6. Возвеличення мужності, героїзму козаків та отамана Івана Підкови, їх сили волі, братерської дружби — це:

А ідея твору

Б тема

В сюжет

Г композиція

7. Історична подія - розгром повсталими козаками війська польської шляхти в 1630 р. під Переяславом — покладена в основу твору:

А «Іван Підкова»

Б «Тарасова ніч»

В «Думка»

Г «Гайдамаки»

8. У вірші «Думка» зображується сум, туга козака за рідним краєм, старенькими батьками, молоденькою дівчиною. Це є його:

А темою

Б ідеєю

В сюжетом

Г коротким переказом вірша

9. У вірші «Думка» використані постійні епітети:

А молода дівчина

Б шляхи биті

В своя доля

Г синє море

10. Установіть відповідність між назвою вірша та цитатою.

1


2


3


А «Тече вода в синє море,

Та не витікає...»

Б «Було колись - панували,

Та більше не будем!

Тії слави козацької

Повік не забудем!»

В «Було колись добре жити

На тій Україні...

А згадаймо! може, серце

Хоч трохи спочине»

1 «Думка»

2 «Іван Підкова»

3 «Тарасова ніч»

11. Провідний мотив вірша Т. Шевченка «Думка» -12. Ліричний твір — це