Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література 8 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2016 рік

ДУМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ - Українські народні думи - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Що на Чорному морі,

На камені біленькому,

Там стояла темниця кам’яная.

Що у тій-то темниці пробувало

сімсот козаків,

Бідних невольників.

То вони тридцять літ у неволі

пробувають,

Божого світу, сонця праведного

у вічі собі не видають.

То до їх дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

Приходжає,

Словами промовляє:

„Гей, козаки,

Ви, біднії невольники!

Угадайте, що в нашій землі

християнській за день тепера?“

Що тоді бідні невольники

зачували,

Дівку-бранку,

Марусю, попівну Богуславку,

По річах познавали,

Словами промовляли:

„Гей, дівко-бранко,

Марусю, попівно Богуславко!

Почім ми можем знати,

Що в нашій землі християнській

за день тепера?

Що тридцять літ у неволі

пробуваєм,

Божого світу, сонця праведного

у вічі собі не видаєм,

То ми не можемо знати,

Що в нашій землі християнській

за день тепера“.

Тоді дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

Теє зачуває,

До козаків словами промовляє:

„Ой, козаки,

Ви, біднії невольники!

Що сьогодні у нашій землі

християнській великодная субота,

А завтра святий празник,

роковий день Великдень“.

То тоді ті козаки теє зачували,

Білим лицем до сирої землі

припадали,

Дівку бранку,

Марусю, попівну Богуславку,

Кляли-проклинали:

„Та бодай ти, дівко-бранко,

Марусю, попівно Богуславко,

Щастя й долі собі не мала,

Як ти нам святий празник, роковий

день Великдень сказала!“

То тоді дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

Теє зачувала,

Словами промовляла:

„Ой, козаки,

Ви, біднії невольники,

Та не лайте мене, не проклинайте,

Бо як буде наш пан турецький

до мечеті від’їжджати,

То буде мені, дівці-бранці,

Марусі, попівні Богуславці,

На руки ключі віддавати;

То буду я до темниці приходжати,

Темницю відмикати,

Вас всіх, бідних невольників,

на волю випускати“.

То на святий празник,

роковий день Великдень,

Став пан турецький до мечеті

від’їжджати,

Став дівці-бранці,

Марусі, попівні Богуславці,

На руки ключі віддавати.

Маруся Богуславка (М. Дерегус, 1947)

Маруся Богуславка (Ф. Гуменюк, 1997)

Тоді дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

Добре дбає,—

До темниці приходжає,

Темницю відмикає,

Всіх козаків,

Бідних невольників,

На волю випускає

І словами промовляє:

„Ой, козаки,

Ви, біднії невольники!

Кажу я вам, добре дбайте,

В городи християнські утікайте,

Тільки, прошу я вас, одного города

Богуслава не минайте,

Моєму батьку й матері

знати давайте:

Та нехай мій батько добре дбає,

Ґрунтів, великих маєтків нехай

не збуває,

Великих скарбів не збирає,

Та нехай мене, дівки-бранки,

Марусі, попівни Богуславки,

3 неволі не викупає,

Бо вже я потурчилась,

побусурменилась

Для розкоші турецької,

Для лакомства нещасного!“

Ой визволи, Боже, нас,

всіх бідних невольників

З тяжкої неволі,

З віри бусурменської,

На ясні зорі,

На тихі води,

У край веселий,

У мир хрещений!

Вислухай, Боже,

у просьбах щирих,

У нещасних молитвах

Нас, бідних невольників!

Аналізуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас дума?

2. Які події в ній знайшли відображення? Що ви знаєте про ці події з історії?

3. Визначте тему думи.

4. Поміркуйте, які слова думи є її зачином („заплачкою“). Що слухачі думи дізнавалися із зачину?

5. Дослідники фольклору вважають, що творці дум майже не використовували фантастику, але часто вдавалися до такого художнього прийому, як гіпербола. Поміркуйте, чи використовується цей прийом у зачині думи „Маруся Богуславка“. Обґрунтуйте свої міркування.

6. Зробіть висновок, яку роль у думі „Маруся Богуславка“ відіграє зачин.

7. Стисло перекажіть основну частину думи. Про які події в ній розповідається?

8. Скільки разів Маруся звертається до невільників? З якою метою вона звертається до них кожного разу? Прослідкуйте за текстом, як змінюється емоційне забарвлення звертань. Якими засобами мови відображені ці зміни?

9. Поміркуйте, чому невільники проклинали Марусю? Як вона поставилася до цих прокльонів?

10. Доведіть або спростуйте тезу: Маруся прийняла рішення звільнити бранців під впливом їхніх прокльонів.

11. Чому Маруся звільнила козаків саме на Великдень?

12. Що переживає Маруся, коли передає звістку своїм рідним?

13. Знайдіть у творі постійні епітети й тавтологічні вирази. З якою метою вони використовуються в думі „Маруся Богуславка“?

14. Поміркуйте, що символізує образ „на ясні зорі, на тихі води“.

15. Які слова думи є її кінцівкою? Якого символічного значення набувають ці слова?

16. Створіть „Паспорт твору“1, визначивши його жанр, тему, особливості поетичної форми, ритму, своєрідність образу головної героїні, засоби художньої виразності.

Запрошуємо до дискусії

17. Маруся Богуславка звільняє невільників, однак сама відмовляється повернутися на батьківщину. Чому народ присвятив думу саме такій героїні?

18. На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть і послухайте думу „Маруся Богуславка“. Чиє виконання вам сподобалося найбільше? Чому?

Зразок „Паспорта твору“ ви знайдете на форзаці підручника або на електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.

Читаємо виразно

19. Які художні особливості народних дум можна передати засобами виразного читання? Прочитайте фрагмент думи „Маруся Богуславка“, увиразнюючи художні особливості думи.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

20. У 1981 році на березі річки Рось у центральній частині міста Богуслава за проектом скульптора М. Короткевича та архітектора B. Богдановського звели пам’ятник Марусі Богуславці. За легендами, саме на цьому місці стояла Покровська церква, де священиком був батько Марусі. Які риси народної героїні підкреслили автори пам’ятника (с. 36)?

21. Якою постає Маруся Богуславка в роботах художників Михайла Дерегуса та Феодосія Гуменюка (с. 38)?

ЗАПРОШУЄМО ДО БІБЛІОТЕКИ

Щоб більше дізнатися про історію українського народу, відображену в усній народній творчості, прочитайте думу „Буря на Чорному морі“ та „Думу про козака Голоту“, твори Наталени Королевої „Легенди старокиївські“, Юрія Винничука „Легенди Львова“.

На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua ви знайдете ці твори, а також запитання та завдання, які допоможуть вам їх проаналізувати.

ПОВТОРЮЄМО Й УЗАГАЛЬНЮЄМО

Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. У чому полягає колективний характер народної творчості?

2. Як можна пояснити приналежність пісень літературного походження до фольклору?

3. Назвіть відмінності між історичними піснями та думами.

4. Сформулюйте основну думку пісні „Зажурилась Україна“.

5. Як народ оцінює запорожців у пісні „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“?

6. Якими рисами наділений герой пісні „Ой Морозе, Морозенку“?

7. Як у пісні „За Сибіром сонце сходить“ розкривається народний погляд на справедливість?

8. Назвіть історичні пісні, які, на вашу думку, сприяють вихованню патріотизму. Доведіть свою думку.

9. У чому полягає особиста драма легендарної поетеси Марусі Чурай?

10. У яких образах пісні „Віють вітри, віють буйні“ виражений душевний стан героїні?

11. Поясніть, чому пісня „Засвіт встали козаченьки“ набула популярності.

12. Перекажіть зміст думи „Маруся Богуславка“. Висловіть своє ставлення до головної героїні.

Щоб перевірити, як ви засвоїли тему „Усна народна творчість“, пройдіть тест на електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.