Українська література - шкільні твори - 2023

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко

Всі публікації щодо:
Куліш Пантелеймон
Шевченко Тарас

Варіант 1

Серед активних борців за майбутнє України, за утвердження нашої мови, культури в кінці першої половини — другої половини XIX століття були Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліш. Доля цих людей різна, а об’єднує їх одне — любов до України, до її співучої мови, бажання бачити її вільною серед інших країн.

Народилися митці майже в один час: Т. Шевченко у 1814 році, а П. Куліш у 1819 році. Щоправда, Кобзар був кріпаком, а П. Куліш ріс у вільній козацькій родині. П. Куліша називають людиною енциклопедичних знань свого часу, він навчався і в повітовому училищі, і в гімназії, і в Київському університеті. Хоч і вчився багато самотужки, підробляв учителюванням, однак був людиною вільною, а відтак мав і більше можливостей, ніж Т. Шевченко. Бо, як усім відомо. Кобзар наш 24 роки був кріпаком, і все, чого досяг, навчився, вмів — це лише завдяки самоосвіті. І лише велика обдарованість Т. Шевченка, помічена прогресивними поетами та художниками XIX століття, у 1838 році допомогла стати відьним і дістати освіту у Петербурзькій академії мистецтв.

Невідомо, особисто мені, на жаль, чи зустрічалися Тарас Шевченко і П. Куліш у Петербурзі. Я думаю, що зустрічались, бо земляки в тодішній столиці спілкувалися між собою, а ще ті, які боролися за відродження українського слова і нашої історії. Але мені відомо з літератури, що Тарас Шевченко і П. Куліш, якому у другій половині 50-х років XIX століття Імператорською академією наук було доручено написати дослідження з історії, культури та мистецтва західнослов’янського краю, були членами Кирило-Мефодіївського братства. І хоча їх погляди на історію дещо відрізнялися, любов до слова, до українського фольклору була спільною.

Особисті стосунки двох митців були дружніми, відомо, що Т. Шевченко був боярином на весіллі П. Куліша, однак, як це теж відомо з історії нашої літератури, П. Куліша лякали антицарські виступи Кобзаря. Громадянський подвиг П. Куліша в тому, що він почав писати твори з історії України українською мовою, видавав книги нашою мовою, заснував перший український правопис на фонетичній основі, був першим нашим, українським, професійним критиком, що високо оцінив творчість і Т. Шевченка, і Марка Вовчка, і Г. Квітки-Основ’яненка. П. Куліш був одним із перших, хто будив національну свідомість українців.

Т. Шевченко, який на собі звідав тягар кріпацтва та зневагу деяких російських панів щодо свого минулого, був більш непримиренний до суспільного ладу, закликав до боротьби з російським самодержавством. Кобзар вважав, що лише рідним словом не відновити волю України — і в цьому між ними різниця у поглядах. Т. Шевченко був захоплений романом П. Куліша «Чорна рада», декілька разів читав його і написав вдячного листа його авторові.

Про те, що обидва митці були небезпечні для царату, свідчить і вирок Миколи І П. Кулішу в 1847 році за 5щасть у Кирило-Мефодіївському братстві. Як і Т. Шевченку, цар нацисав на Кулішевій справі: «Запретить писать і сослать на службу в Вологду».

Отже, Т. Шевченко і П. Куліш — це борці за окреме існування України від російської імперії, борці, які кожен своїм шляхом і своїми силами служили Україні та її народові.

Варіант 2

«Із сотні українців, може, один пам’ятає славу прадідів, занехаявши їхні звичаї і обряди, не вивчаючи своєї історії. А це національна зрада…» — писав Пантелеймон Куліш.

Погляди Куліша та Шевченка не завжди збігались. Але й Куліш, і Шевченко мали спільну мету, спільну мрію. Вони хотіли бачити Україну незалежною політично та духовно, український народ — щасливим і національно свідомим, а українську культуру — самобутньою.

Шевченко був категоричним та непримиренним до царату, до зневаги, яку висловлювали стосовно України. Куліш був більш толерантним, його дещо лякали полум’яні виступи Шевченка проти існуючого режиму. Але особиста позиція кожного з цих видатних діячів зумовлена передусім їхнім життєвим шляхом. Нам відомо, що Шевченко до 24 років був кріпаком, а Куліш народився у вільній козацькій родині, мав змогу вчитися та розвиватися. Шевченко пережив на власному досвіді знущання панів, тяжку працю та безправ’я, принизливе ставлення деяких петербурзьких діячів до його минулого. Усе це глибоко ранило Кобзаря, ці душевні рани не загоїлися до самої смерті Шевченка.

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко були членами Кирило-Мефодіївського братства, а за свою творчість були засуджені Миколою І на заслання з майже однаковими вироками. «Запретить писать и сослать на службу в Вологду», — такий вирок винесли Кулішеві. Але ні Куліша, ні Шевченка не зламало заслання та гоніння. Вражаючи нас своєї прямотою та сміливістю, кожен по-своєму, згідно зі своєю вдачею та поглядами, не припиняв ні на мить боротися за долю народу.

Відомо, що Шевченко спілкувався з Кулішем, був боярином у нього на весіллі, глибоко піанував творчу діяльність Куліпіа. Тарас Шевченко оцінив і «Чорну раду». Ось що він пише Кулішеві про його роман: «Спасибі тобі, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо — за «Чорну раду». Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі».

Безумовно, Пантелеймон Куліш не був однозначною постаттю. Він часом змінював свої творчі та громадянські погляди, але це було пошуком власної думки, свого життєвого шляху, власної долі. Після руйнівного Емського указу 1876 року Куліш у книзі «Хуторская философия» писав про російський та український народи: «Два народа, родственные по происхождению, но противоположные по идеалам».

Мені було дуже приємно дізнатися, що Шевченко та Куліш глибоко цінували і поважали один одного. На мою думку, це ще раз підкреслює неоціненну силу духу обох митців. А їхнє вміння об’єднатися навколо спільної мети задля користі Батьківщини, як і їхня творчість, заслуговує на глибоку повагу та захоплення нащадків.