Українська література - Перші кроки до ЗНО - Л.М. Ільченко 2010

Т. Шевченко «Тополя»
7 клас

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Балада - віршований казково-фантастичний твір, у якому описуються події героїчного, легендарного або історичного характеру. Автори балад широко використовували народні легенди та історичні перекази.

Баладі властиві такі ознаки:

• невелика кількість персонажів;

• незвичайність і загадковість подій;

• гострота, а часто й трагічність у розв’язанні конфлікту;

• ліризм.

Романтичний пейзаж - картини природи, зображеної або буйною, бурхливою, співзвучною трагедії, що відбувається в душі героя, або ідилічною, ідеальною, тобто контрастним фоном для подій, що змальовує автор.

У романтичному пейзажі широко використовуються художні засоби: епітети, порівняння, різновиди метафор тощо.

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

(Т. Шевченко «Причинна» )

Метафора - перетворення, зміна чого-небудь. Цей прийом часто використовується як у літературних, так і в народних баладах, коли герой перетворюється на рослину чи тварину.

У народній баладі «Ой чиє ж то жито, чиї то покоси...» дівчина перетворюється-на тополю:

Жала вона, жала, жала - не дожала І до сходу сонця тополею стала...

Ідея — узагальнена думка, що лежить в основі художнього твору і виражена в образні формі, авторське ставлення до зображуваного, сутність ставлення письменника до життя.

Мотив (від франц. motif, лат. moveo- рухаю) - це тема ліричного твору. Коли аналізують ліричні твори, то кажуть не тема, а мотив.

У баладі Т. Шевченка «Тополя» провідним є мотив невмирущості справжнього кохання, краси вірності,

Контраст - художній прийом, побудований на різко окресленій протилежності в чомусь: рисах характеру, властивостях предметів або явищ.

Господнє небо, і село,

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Недовго молилось...

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

(Т. Шевченко)