Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Андрій Малишко (1912 - 1970)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Малишко Андрій

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Першу свою збірку А.Малишко назвав

А “Лірика”

Б “Батьківщина”

В “Учитель”

Г “Полудень віку”

А

Б

В

Г

2. Шевченківською премією була відзначена збірка А.Малишка

А “Синій літопис”

Б “Далекі орбіти”

В “За синім морем”

Г “Полудень віку”

А

Б

В

Г

3. В основі лірики як літературного роду лежить

А образ ліричного героя

Б об'єктивне зображення подій

В змалювання характеру людини безпосередньо через дію

Г часова віддаленість між подією і розповіддю про неї

А

Б

В

Г

4. Із зазначених жанрів НЕ належить до лірики

А ода

Б водевіль

В сонет

Г епіграма

А

Б

В

Г

5. Улюбленим у творчості А.Малишка був образ

А коханої

Б матері

В Київщини

Г дітей

А

Б

В

Г

6. “Пісню про рушник” А.Малишка поклав на музику композитор

А О.Білаш

Б Л. Ревуцький

В А.Штогаренко

Г П.Майборода

А

Б

В

Г

7. “Пісня про рушник” була написана до кінофільму

А “Земля”

Б “Сумка дипкур'єра”

В “Літа молодії”

Г “Земля гуде”

А

Б

В

Г

8. Образ матері в пісенній спадщині А. Малишка символізує

А рідну матір

Б усіх матерів

В Україну

Г Божу Матір

А

Б

В

Г

9. Ідею вірша “Пісня про рушник” А.Малишка подано

А вічність і безкорисливість материнської любові

Б непрості стосунки між дітьми і батьками

В необхідність збереження родинних традицій

Г історична пам'ять поколінь

А

Б

В

Г

10. Віршовий розмір рядків “Пісні про рушник”

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, і вірна любов.

А п'ятистопний ямб

Б п'ятистопний хорей

В чотиристопний дактиль

Г чотиристопний анапест

А

Б

В

Г

11. Єдинопочаток, повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршованих рядків, строф або речень у прозових творах називається:

А епіфора

Б алітерація

В анафора

Г анаколуф

А

Б

В

Г

12. У рядках “Пісні про рушник” А.Малишка

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, і вірна любов використано

А антитезу

Б паралелізм

В приховане порівняння

Г градацію

А

Б

В

Г

13. Стилістична фігура поступового підсилення, зіставлення мовних одиниць за принципом наростання їхнього смислового та емоційного значення називається:

А антитезою

Б паралелізмом

В прихованим порівнянням

Г градацією

А

Б

В

Г

14. Повтор двох останніх рядків кожної строфи у вірші “Пісня про рушник”

А.Малишка називається

А анафорою

Б тавтологією

В рефреном

Г епіфорою

А

Б

В

Г

15. “Пісня про рушник” А.Малишка написано у формі

А діалогу між сином і матір'ю

Б послання до матері

В монологу-звернення до матері

Г монологу-сповіді

А

Б

В

Г

16. Рушник у поезії “Пісня про рушник” НЕ символізує

А материнську любов

Б дитинство

В життєву дорогу

Г щасливу долю

А

Б

В

Г

17. У рядках

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

І зелені луги, й солов'їні гаї,

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка

І засмучені очі хороші твої

НЕ використано

А анафору

Б епітети

В метафору

Г паралелізм

А

Б

В

Г

18. Окрім “Пісні про рушник”, була покладена на музику така поезія А. Малишка

А “Україно моя”

Б “Лист до гречки”

В “Київський вальс”

Г “Роздум”

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність назвою поезії А.Малишка і рядками з твору.

Поезія А. Малишка

1 “Пісня про рушник”

2 “Лист до гречки”

3 “Стежина”

4 “Роздум”

Рядки з поезії

А Дочко моїх гречкосіїв,

Сестро Дніпра і плуга,

Через вік твої білі вервечки

Нахиляються в очі мої.

Б Ще поїзд жде.

І молот мій дзвенить.

І оживає кремінь, мов

Істота.

В Хмаринка в небі голубім

Пливе, як мрія, одиноко,

І вітру раннього потоки

Несуть її крилом своїм.

Г І на тім рушничкові

оживе все знайоме до болю:

і дитинство, й розлука,

і вірна любов...

Д Дощами мита-перемита,

Дощами знесена у даль,

Між круглих соняхів і літа

Мій ревний біль і ревний жаль.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.