Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Василь Симоненко (1935 - 1963)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Симоненко Василь

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Василь Симоненко народився

А на Полтавщині

Б на Чернігівщині

В на Прикарпатті

Г на Сумщині

А

Б

В

Г

2. За життя автора вийшла єдина збірка, яка називається

А “Земне тяжіння”

Б “Тиша й грім”

В “Поезії”

Г “Лебеді материнства”

А

Б

В

Г

3. Василь Симоненко був членом

А Мистецького українського руху

Б секретаріату СПУ

В Товариства української мови ім. Т.Шевченка

Г київського Клубу творчої молоді

А

Б

В

Г

4. Життєве кредо В.Симоненка найяскравіше висловлено в поезії

А “Задивляюсь у твої зіниці”

Б “Україно, п'ю твої зіниці”

В “Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок”

Г “Ти знаєш, що ти - людина”

А

Б

В

Г

5. Художній троп, який побудовано на перенесенні значення з цілого на

його окрему частину, називається

А метафорою

Б інверсією

В гіперболою

Г синекдохою

А

Б

В

Г

6. Повтор однакових або подібних за звучанням приголосних в межах одного рядка або строфи для підсилення звукової виразності називається

А алітерацією

Б асонансом

В алюзією

Г алегорією

А

Б

В

Г

7. Василю Симоненку НЕ належить афоризм

А “Ти знаєш, що ти - людина”

Б “Не говоріть від імені народу -

розперетричі ви йому впеклись”

В “Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ”

Г “Бо величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем”

А

Б

В

Г

8. Серед тематично-змістових пріоритетів творчості Василя Симоненка НЕ було

А любові до України

Б рідної мови

В осуду тоталітаризму

Г утвердження неповторності кожної людини

А

Б

В

Г

9. У рядках

Ти знаєш, що ти - людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя - єдина.

Мука твоя - єдина.

Очі твої - одні

НЕ використано

А тавтологію

Б гіперболу

В градацію

Г антитезу

А

Б

В

Г

10. Домінантною у творчості Василя Симоненка є

А тяжіння до складних символів та метафор

Б модерністські шукання

В ідейна заанґажованість

Г афористичність вислову

А

Б

В

Г

11. Твір “Ти знаєш, що ти - людина?..” належить до лірики

А патріотичної

Б громадянської

В філософської

Г особистої

А

Б

В

Г

12. Серед проблем твору “Ти знаєш, що ти - людина?..” НЕМАЄ проблеми

А призначення людини

Б неповторність кожної людини

В швидкоплинність життя

Г любов до Вітчизни

А

Б

В

Г

13. У творі “Ти знаєш, що ти - людина?..” НЕМАЄ

А рефрену

Б персоніфікації

В риторичних запитань

Г інверсії

А

Б

В

Г

14. Твір “Ти знаєш, що ти - людина?..” ідейно споріднений із твором

А Лесі Українки “Contra spem spero”

Б Олександра Олеся “Чари ночі”

В Павла Тичини “Пам'яті тридцяти”

Г Максима Рильського “Молюсь і вірю...”

А

Б

В

Г

15. Твір “Задивляюсь у твої зіниці” належить до лірики

А філософської

Б інтимної

В громадянської

Г патріотичної

А

Б

В

Г

16. Тему твору “Задивляюсь у твої зіниці” подано в рядку

А оспівування любові до матері

Б звеличення рідної землі, її історії

В значення мистецтва в житті людини

Г здатність залишатися людиною за будь-яких обставин

А

Б

В

Г

17. Твір “Задивляюсь у твої зіниці” ідейно споріднений із твором

А Івана Франка “Чого являєшся мені у сні?..”

Б Володимира Сосюри “Любіть Україну”

В Андрія Малишка “Пісня про рушник”

Г Ліни Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”

А

Б

В

Г

18. Віршовий розмір твору “Задивляюсь v твої зіниці”

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г анапест

А

Б

В

Г

Аналіз вірша Василя Симоненка

“Де зараз ви, кати мого народу?”

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палачів.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні, й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих.

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

19. Вірш належить до лірики

А патріотичної

Б громадянської

В філософської

Г інтимної

А

Б

В

Г

20. У вірші звучить

А бажання помститися ворогам українського народу

Б застереження для українського народу бути обачним

В думка про незнищенність рідного народу

Г пророцтво щасливого майбутнього України

А

Б

В

Г

21. У вірші протиставляються

А минуле і сучасне

Б добро і зло

В народ і його вожді

Г правда і брехня

А

Б

В

Г

22. У рядках

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палачів.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа

використано

А алегорію, уособлення, перифраз

Б антитезу, персоніфікацію, епітети

В паралелізм, градацію, епітети

Г метонімію, уособлення, епітети

А

Б

В

Г

23. Фактор, що позначився на поетиці індивідуального стилю Василя Симоненка, подано в рядку

А бажання утвердити національне в мистецтві слова

Б прагнення надати українській літературі модерністських ознак

В відмова від шаблонної естетики соціалістичного реалізму

Г подальший розвиток фольклорних тенденцій у літературі

А

Б

В

Г

24. Характеристиці строфи відповідає рядок

А суміжне римування, хорей

Б перехресне римування, ямб

В кільцеве римування, ямб

Г четвертне римування, хорей

А

Б

В

Г