Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Василь Стус (1938 - 1985)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Стус Василь

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Василь Стус був членом

А Спілки письменників України

Б Комуністичної партії України

В Української Гельсінської спілки

Г об'єднання “Слово”.

А

Б

В

Г

2. Перша публікація віршів В.Стуса відбулася завдяки

А П.Тичині

Б Д.Павличку

В І.Драчу

Г А.Малишку

А

Б

В

Г

3. Перу Василя Стуса НЕ належить збірка

А “Над берегами вічної ріки”

Б “Зимові дерева”

В “Свіча в свічаді”

Г “Палімпсести”

А

Б

В

Г

4. Лауреатом Державної премії У країни імені Тараса Шевченка Василь Стус став

А 1977 року

Б 1980 року

В 1984 року

Г посмертно

А

Б

В

Г

5. Прах Василя Стуса було перепоховано в Києві на Байковому кладовищі

А 1985 року

Б 1987 року

В 1989 року

Г 1991 року

А

Б

В

Г

6. Виступ проти репресій української інтелігенції, активну участь у якому взяв В.Стус, відбувся

А 1963 року

Б 1965 року

В 1970 року

Г 1975 року

А

Б

В

Г

7. Виступ проти репресій української інтелігенції, активну участь у якому взяв В.Стус, відбувся

А в Київському будинку вчителя під час презентації збірки Ліни Костенко “Зоряний інтеграл”

Б у Донецькому педінституті на засіданні студентської літературної студії

В у кінотеатрі “Україна” на прем'єрі фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”

Г на похороні художниці Алли Горської

А

Б

В

Г

8. Медитативна лірика походить від meditatio і означає

А сильне переживання

Б несподіване натхнення

В зосереджений розум

Г болісні спогади

А

Б

В

Г

9. Різновид філософської лірики, у якій поет висловлює свої роздуми про

проблеми життя і смерті, про нездійсненність мрій і бажань, про швидкоплинність часу, називається

А ода

Б гімн

В медитація

Г сонет

А

Б

В

Г

10. Слова рабована, осинцена, зголілі, чужинецькій у поезіях Василя Стуса — це

А оксиморони

Б архаїзми

В алюзія

Г оказіоналізми

А

Б

В

Г

11. Віршовий розмір рядків поезії “На колимськім морозі калина”

Безгоміння, безлюддя довкола, тільки сонце, і простір, і сніг.

І котилося куль-покотьолом моє серце в ведмежий барліг - це

А чотиристопний хорей

Б чотиристопний ямб

В тристопний дактиль

Г тристопний анапест

А

Б

В

Г

12. Стопою називається

А об'єднані за смислом і римою кілька рядків

Б найкоротший відрізок певного віршованого метра, що складається з одного наголошеного і одного (кількох) ненаголошених складів

В наявний у строфі неримований рядок

Г двовірш із паралельною системою віршування

А

Б

В

Г

13. Віршовий розмір рядків поезії “Сто років як сконала Січ” В.Стуса

Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані, сто серць, як сто палахкотінь - це

А чотиристопний   хорей

Б чотиристопний   ямб

В тристопний дактиль

Г тристопний амфібрахій

А

Б

В

Г

14. У назві збірки “Веселий цвинтар” Василя Стуса використано

А паралелізм

Б антитеза

В епітет

Г оксиморон

А

Б

В

Г

15. Літературно-поетичний прийом, що полягає в поєднанні протилежних за

змістом, контрастних понять, які спільно дають нове уявлення, називається

А паралелізм

Б антитезу

В оксиморон

Г оказіоналізм

А

Б

В

Г

16. На ліриці Василя Стуса позначилося світосприйняття, яке називається

А пантеїзм

Б екзистенціалізм

В дуалізм

Г революційний романтизм

А

Б

В

Г

17. Екзистенціалізм - це філософський і літературний напрям, що вивчає

А економічні закони суспільства

Б утворення і формування націй

В вплив природи на людину

Г проблему вибору людини в скрутній ситуації.

А

Б

В

Г

18. У рядках

Найшли, налетіли, зом'яли, спалили, побрали з собою в чужину весь тонкоголосий ясир (“За літописом Самовидця”) використано такий художній прийом, як

А гіперболу

Б тавтологію

В алегорію

Г градацію

А

Б

В

Г

19. Традиція тюремної лірики в українській літературі НЕ представлена у творчості

А Т.Шевченка

Б І. Франка

В В.Стуса

Г В.Симоненка

А

Б

В

Г

20. Основним положенням у системі екзистенціалізму є

А пошук найвищих естетичних цінностей

Б прагнення збагнути справжні причини трагічної невлаштованості людського життя

В документальна достовірність зображуваного

Г сакральність, соціалістична агітаційність

А

Б

В

Г

21. Перша збірка Василя Стуса називається

А “Палімпсести”

Б “Птах душі”

В “Круговерть”

Г “Зимові дерева”

А

Б

В

Г

22. За життя Василя Стуса НЕ була видана збірка

А “Зимові дерева”

Б “Свіча в свічаді”

В “Дорога болю”

Г “Веселий цвинтар”

А

Б

В

Г

23. Прочитайте уривок із твору В.Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я”

Як син, тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь.

У рядках НЕ використано

А тавтологію

Б епітет

В метафору

Г оксиморон

А

Б

В

Г

24. Прочитайте уривок із твору В.Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я”

Народе мій. до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям.

У рядках НЕ використано

А епітет

Е порівняння

В оксиморон

Г алітерацію

А

Б

В

Г

25. Державну премію України імені Тараса Шевченка присуджено Василю Стусу за збірку

А “Зимові дерева”

Б “Свіча в свічаді”

В “Дорога болю”

Г “Веселий цвинтар”

А

Б

В

Г

26. За жанровою ознакою твір Василя Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я” є

А ліричним віршем

Б медитацією

В сонетом

Г посланням

А

Б

В

Г

27. Вірш Василя Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я” є зразком лірики

А особистої і патріотичної

Б особистої і громадянської

В громадянської і пейзажної

Г філософської і патріотичної

А

Б

В

Г

28. Провідний мотив вірша Василя Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я” подано в рядку

А краса й духовність як позачасові категорії

Б місце митця в суспільному житті

В віра у світле майбутнє рідної країни

Г нескореність і стоїцизм особистості

А

Б

В

Г

29. У вірші Василя Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я” використано біблійний образ

А хреста

Б Голгофи

В Содома і Гоморри

Г сіяча

А

Б

В

Г

30. Вірш Василя Стуса “О земле втрачена, явися!..” є зразком лірики

А особистої і пейзажної

Б особистої і громадянської

В громадянської і пейзажної

Г філософської і патріотичної

А

Б

В

Г

31. Жанр твору Василя Стуса “О земле втрачена, явися!..” є

А ліричним віршем

Б медитацією

В заповітом

Г посланням

А

Б

В

Г

32. Провідний мотив вірша Василя Стуса “О земле втрачена, явися!..” подано в рядку

А втрата історичної пам'яті

Б передчуття екологічної катастрофи

В ностальгія за Батьківщиною

Г уболівання за долю Батьківщини

А

Б

В

Г

33. Провідний мотив вірша “О земле втрачена, явися!..” єднає творчість Василя Стуса і

А Павла Тичини

Б Євгена Маланюка

В Василя Симоненка

Г Ліни Костенко

А

Б

В

Г

34. Домінуючим художім засобом у створенні образу рідної землі (вірш Василя Стуса “О земле втрачена, явися!..”) є

А метонімія

Б оксиморон

В риторичні питання

Г персоніфікація

А

Б

В

Г

35. Прочитайте рядки з вірша Василя Стуса “О земле втрачена, явися!..”

Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води,

В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди.

У рядках НЕ використано

А метафору

Б синекдоху

В персоніфікацію

Г паралелізм

А

Б

В

Г

Аналіз поезії Василя Стуса “Невже ти народився, чоловіче...”

Невже ти народився, чоловіче,

Щоб зазирати в келію мою?

Невже твоє життя тебе не кличе?

Чи ти спізнав життєву путь свою

На цій безрадісній сумній роботі,

Де все людською мукою взялось?

Ти все стоїиі в моїй тяккій скорботі.

Твоїм нещастям серце пойнялось

Моє недужне. Ти ж — за мене вдвоє

Нещасніший. Я - сам. А ти — лиш тінь.

Я є добро, а ти - труха і тлінь,

А спільне в нас - що в'язні ми обоє

Дверей обабоки. Ти - там, я - тут.

Нас порізнили мури, як статут.

36. Вірш адресовано

А синові

Б тюремному охоронцеві

В урядовцю

Г пересічному українцю

А

Б

В

Г

37. У цій поезії автор використав автобіографічний елемент, а саме

А оголошення голодування

Б події під час прем'єри фільму С. Параджанова

В промова над труною Алли Горської

Г ув'язнення за політичні погляди

А

Б

В

Г

38. Жанровий різновид твору

А послання

Б ода

В сонет

Г елегія

А

Б

В

Г

39. Поезію побудовано на основі прийому

А “езопової” мови

Б двоплановості зображення

В еліпсису (пропуску, нестачі)

Г антитези

А

Б

В

Г

40. У вірші використано

А оксиморон

Б риторичні фігури

В паралелізм

Г алітерацію

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між назвою збірки В.Стуса та роком її виходу.

Рік виходу збірки

1 1965

2 1970

3 1971

4 1977

Назва збірки

А “Зимові дерева”

Б “Палімпсести”

В “Круговерть”

Г “Під тягарем хреста”

Д “Веселий цвинтар”


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.