Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Олександр Олесь (1878 - 1944)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Олесь Олександр

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Неправильним с твердження

А Справжнє прізвище Олександра Олеся - Кандиба.

Б Олександр Олесь належить до когорти “Розстріляного відродження”.

В Олександр Олесь - поет-лірик і творець нової символістської драми.

Г Символіка - вираження ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків - символів.

А

Б

В

Г

2. Домінантними у творчості Олександра Олеся є ознаки

А реалізму

Б імпресіонізму

В символізму

Г футуризму

А

Б

В

Г

3. На творчості Олександра Олеся НЕ позначився

А експресіонізм

Б футуризм

В символізм

Г неоромантизм

А

Б

В

Г

4. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву

А “З журбою радість обнялась”

Б “Чужиною”

В “Перезва”

Г “Кому повім печаль мою”

А

Б

В

Г

5. За родовою ознакою твір Олександра Олеся “Чари ночі”

А епічний

Б ліричний

В ліро-епічний

Г драматичний

А

Б

В

Г

6. Жанр твору Олександра Олеся “Чари ночі”

А сонет

Б ліричний вірш

В елегія

Г медитація

А

Б

В

Г

7. Твір Олександра Олеся “Чари ночі” належить до лірики

А філософської

Б інтимної

В громадянської

Г патріотичної

А

Б

В

Г

8. Для характеристики строфи поезії Олександра Олеся “Чари ночі”

Лови летючу мить життя!

Чаруй, хмелій, впивайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся

зайвим є термін

А метафора

Б ямб

В інверсія

Г риторична фігура

А

Б

В

Г

9. Провідний мотив твору Олександра Олеся “Чари ночі”

А оптимістичний погляд на життя

Б краса літньої української ночі

В сенс людського життя

Г краса життя і кохання

А

Б

В

Г

10. У творі Олександра Олеся “Чари ночі” НЕМАЄ

А паралелізму

Б контрасту

В символу

Г персоніфікації

А

Б

В

Г

11. За родовою ознакою твір Олександра Олеся “О слово рідне! Орле скутий!”

А епічний

Б ліричний

В ліро-епічний

Г драматичний

А

Б

В

Г

12. Жанр твору Олександра Олеся “О слово рідне! Орле скутий!*

А сонет

Б ліричний вірш

В елегія

Г ода

А

Б

В

Г

13. Твір Олександра Олеся “О слово рідне! Орле скутий!” належить до лірики

А філософської

Б інтимної

В пейзажної

Г патріотичної

А

Б

В

Г

14. Прочитайте текст.

О слово рідне! Орле скутий!

Чужинцям кинуте на сміх!

Співочий грім батьків моїх,

Дітьми безпам'ятно забутий.

Віршовий розмір строфи

А ямб

Б хорей

В анапест

Г амфібрахій

А

Б

В

Г

15. Прочитайте текст.

О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним.

Серед використаних художніх засобів НЕМАЄ

А символу

Б риторичних фігур

В паралелізму

Г метафори

А

Б

В

ГНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.