Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Остап Вишня (1889 - 1956)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Вишня Остап

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Справжнє ім'я Остапа Вишні -

А Панас Рудченко

Б Павло Губенко

В Іван Лозов'ягін

Г Микола Фітільов

А

Б

В

Г

2. Слова

По полях ми з Вишнею бродили

Восени, шукаючи зайців,

І бур'ян, пожовклий, посивілий.

Під ногами срібно хрупостів

присвятив Остапу Вишні

А Євген Маланюк

Б Павло Тичина

В Максим Рильський

Г Володимир Сосюра

А

Б

В

Г

3. Остап Вишня створив новий комічний жанр, який називається

А памфлет

Б фейлетон

В гумореска

Г усмішка

А

Б

В

Г

4. Псевдонімом Остап Вишня вперше був підписаний твір

А “Діли небесні”

Б “Моя автобіографія”

В “Подорожні враження”

Г “Чудака, їй-богу”

А

Б

В

Г

5. Трагічною “десятирічкою” називався період у житті Остапа Вишні, який охоплює

А 1920-1930 рр.

Б 1931-1941 рр.

В 1933-1943 рр.

Г 1937-1947 рр.

А

Б

В

Г

6. Прочитайте слова Остапа Вишні.

Ніколи не сміявся без ....

На місці крапок треба вписати слово

А сліз

Б любові

В причини

Г смутку

А

Б

В

Г

7. Прочитайте слова Остапа Вишні.

Мені треба надолужити прогаяний час, адже десять кращих моїх років вирвало в мене безглузде і дике заслання, і от тепер я мушу спішити.

У рядках ідеться про роки

А 1920-1930

Б 1931-1941

В 1933-1943

Г 1937-1947

А

Б

В

Г

8. “Мисливські усмішки” Остапа Вишні - це синтез

А народної пісні й казки

Б народного анекдоту й пейзажної лірики

В лірики в прозі й жарту

Г співомовки й фейлетону

А

Б

В

Г

9. За родовою ознакою твір Остапа Вишні “Моя автобіографія”

А епічний

Б ліричний

В ліро-епічний

Г драматичний

А

Б

В

Г

10. Жанр твору Остапа Вишні “Моя автобіографія”

А усмішка

Б гумореска

В мемуари

Г оповідання

А

Б

В

Г

11. Прочитайте уривок із твору Остапа Вишні “Моя автобіографія”.

Отут мені й повернути б було на “неокласицизм”, бо вчилися ми разом із... Та я не схотів. Самі ж знаєте, неокласиком бути — силу треба терпіння.

На місці крапок треба вписати

А М.Рильським

Б М.Зеровим

В    М.Драй-Хмарою

Г П.Филиповичем

А

Б

В

Г

12. Прочитайте уривок із твору Остапа Вишні “Моя автобіографія”.

Жив я в Києві. В Харків “мене переїхали” 1920 року, в жовтні місяці, а в квітні місяці 1921 року почав я працювати у “Вістях” з ....

На місці крапок треба вписати

А М.Хвильовим

Б М.Яловим

В В.Блакитним

Г О.Досвітнім

А

Б

В

Г

13. Комічний ефект, використаний у тексті “Пасти гусей, випасати їх так,

щоб у чужі копи не вбралися, пригнати додому всіх до одного - це була програма нашого “технікуму”, першого, сказати б, курсу” (Остап Вишня. “Моя автобіографія”), називається

А іронією

Б карикатурою

В пародією

Г бурлеском

А

Б

В

Г

14. Серед стильових ознак “Мисливських усмішок” Остапа Вишні НЕМАЄ

А присутності ліричного героя-оповідача

Б одухотворення природи

В використання блискучих діалогів і полілогів

Г уведення гасел-закликів любити і охороняти природу

А

Б

В

Г

15. Пейзажний опис в усмішці Остапа Вишні “Заєць”: “Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен, і тільки берізка, жовтаво-зелена й “раскудря-кудря-кудрява”, - ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення з Левітаном жде чи, може, Чайковського на симфонію викликає. Креслять тригонометнометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі” уведено з метою

А уповільнити, затримати розповідь

Б досягти ефекту контрасту

В надати оповіді ліризму

Г віддтінити, поглибити психологічний стан головних героїв

А

Б

В

Г

16. Слова “У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ Божий і потім - років, мабуть, із десять підряд - мати казала, що мене витягла з колодязя, коли напували корову Оришку” узято із твору Остапа Вишні

А “Чудака .їй-Богу!”

Б “Чухраїнці”

В “Моя автобіографія”

Г “Відкриття охоти”

А

Б

В

Г

17. Твори “Лисиця”, “Відкриття охоти”, “Сом” Остап Вишня опублікував у збірці

А “Вишневі усмішки літні”

Б “Вишневі усмішки (сільські)”

В “Мисливські усмішки”

Г “Вишневі усмішки кримські”

А

Б

В

Г

18. Одухотвореність української природи найбільш виразно зображено Остапом Вишнею у

А “Вишневих усмішках літніх”

Б “Вишневих усмішках (сільських)”

В “Мисливських усмішках”

Г “Вишневих усмішках кримських”

А

Б

В

Г

19. Під образом автора-оповідача розуміємо

А письменника, який написав твір

Б особу, від імені якої письменник веде розповідь

В одного із персонажів, який найбільше виражає задум письменника

Г персонажа з яскраво вираженими автобіографічними рисами

А

Б

В

Г

20. Оповідач у “Мисливських усмішках” постає перед читачем-слухачем

А наївним простакуватим селянином

Б мисливцем-невдахою

В митцем, що шукає натхнення на лоні природи

Г справжнім шанувальником і захисником природи

А

Б

В

Г

21. Характеристиці оповідача в “Мисливських усмішках” НЕ відповідає рядок

А це мудра людина, з багатим життєвим досвідом

Б володіє почуттям гумору

В розвінчує мисливські побрехеньки

Г є другом природі

А

Б

В

Г

22. Прочитайте уривок.

Неодмінно побачите чирятку-маму з чиряточками, що, мов мишенята, шмигають, болотяних курочок, лисок, крижнів, широконосок...

Ці рядки взято із твору Остапа Вишні

А “Моя автобіографія”

Б “Сом”

В “Як варити і їсти суп із дикої качки”

Г “Відкриття охоти”

А

Б

В

Г

23. Максиму Рильському в “Мисливських усмішках” був присвячений твір

А “Сом”

Б Відкриття охоти”

В “Як варити і їсти суп із дикої качки”

Г “Лисиця”.

А

Б

В

Г

24. “Підмемуарити життя пройдене, а то перед історією буде ніяково” прагне Остап Вишня у творі

А “Моя автобіографія”

Б “Як варити і їсти суп із дикої качки”

В “Думи мої, думи мої...”

Г “Сом”

А

Б

В

Г

25. Прочитайте відгук про твір Остапа Вишні “Моя автобіографія”.

Тут - увесь Вишня: любов до життя, любов до людини, іронія до отого “щасливого” дитинства”.

Ці слова належать

А Павлу Тичині

Б Миколі Хвильовому

В Юрію Яновському

Г Максиму Рильському

А

Б

В

Г

26. Прочитайте уривок із твору Остапа Вишні “Моя автобіографія”. Писати в газетах я почав у Кам'янці на Поділлі, 1919 року, за підпи сом Павла Грунського. Почав з ....

На місці крапок треба вписати

А гуморески

Б усмішки

В фейлетона

Г статті

А

Б

В

Г

27. У назві твору Остапа Вишні “Моя автобіографія” використано

А символ

Б оксиморон

Б тавтологію

Г перифраз

А

Б

В

Г

28. Героя-оповідача у творі Остапа Вишні “Сом” звати

А Сидір

Б Свирид

В Панько

Г Пилип Федорович

А

Б

В

Г

29. Для індивідуального почерку Остапа Вишні НЕ притаманна риса в рядку

А м'який гумор

Б викривальний пафос

В життєвий оптимізм

Г любов до людини та природи

А

Б

В

Г

30. До основних форм комічного НЕ належить

А гумор

Б сатира

В пародія

Г сарказм

А

Б

В

Г

31. Вид тропа, де зовнішня форма вислову суперечить змістові; прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говориться в позитивному плані, а мається на увазі протилежне, називається

А іронією

Б утопією

В алегорією

Г парадоксом

А

Б

В

Г

32. Серед засобів творення комічного в “Мисливських усмішках” НЕМАЄ

А вживання просторічної лексики

Б самоіронії

В використання “русизмів”

Г комізму ситуацій

А

Б

В

Г

33. У “Мисливських усмішках” Остап Вишня НЕ використано

А пародію

Б бурлеск

В уживання слів у невластивому для них контексті

Г комізм ситуації

А

Б

В

Г

34. Правильними є всі твердження, ОКРІМ

А Псевдонімом Остап Вишня вперше був підписаний твір “Зенітка”.

Б Максиму Рильському в “Мисливських усмішках” був присвячений твір “Як варити і їсти суп із дикої качки”.

В Остапа Вишню називали “королем українського тиражу”

Г Перший твір Остапа Вишні - фейлетон “Демократичні реформи Денікіна”.

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у творі Остапа Вишні “Моя автобіографія”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Зінківську школу закінчив я року 1903, з свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником.

Б Батьки мої були, як узагалі батьки.

В Як ударила революція - завертівся!

Г Господи! Чого тільки не доводиться переживати через ту літературу?!

Д Чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати!


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть послідовність подій у творі Остапа Вишні “Моя автобіографія”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Та й залишився я в Києві. Та й закінчив школу, та й зробився фельшером.

Б Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа.

Б Потім купив портфеля, зробився вже справжнім солідним письменником.

Г Вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган.

Д Громадянська війна. Брав участь. Летить шрапнель, а я ховаюсь.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


3. Установіть послідовність подій у творі Остапа Вишні “Сом”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст подїі

А Дуже хороші книжки понаписував Сабанеев.

Б Як, бува, пощастить вам у тих місцях побувати навесні чи влітку', сідайте ви на човна-довбанку і пливіть єриком тихо-тихо.

В Тільки-но я вхопився за дідового човна, а воно як потягло, як поперло!

Г Гусак ще раз - ге! - та крилами - ляп! — нема гусака!

Д Пропав у пана мисливський собака, сетер-гордон Джой.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


4. Установіть послідовність подій у творі Остапа Вишні “Сом”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Є такі соми, що й катера б ковтнули, так бояться.

Б Ох, і сом же був! Завбільшки, ну, не менший, як звідси до отієї верби!

Б На озерце не випливайте, а зупиніться біля нього і дивіться. Обов'язково побачите або білолобу лиску з лисенятами, або виводки чирят.

Г Про-о-пав гусак! Отакі соми бувають!

Д В сома в череві знаходили цікаві речі: копчену ковбасу, вареного рака й пару цілісіньких шпротів.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.