8 КЛАС

(70год)

Шкільні твори 8 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

ТЕМА 1. ВСТУП

Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди о бразів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.

ТЕМА 2. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ (Українські історичні пісні)

Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками ( "Зажурилась Україна", "Та, ой, як крикнув же козак Сірко"); про боротьбу проти соціального та національного гніту ("Ой Морозе, Морозенку", "Максим козак Залізняк", "Чи не той то Хміль", "За Сибіром сонце сходить"). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

ТЕМА 3. Пісні Марусі Чурай

"Засвіт встали козаченьки", "Віють вітри, віють буйні", "Ой не ходи, Грицю..."

Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи

ТЕМА 4. Українські народні думи "Маруся Богуславка" , "Буря на Чорному морі"

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. Та М. Литвини, В. Нечема, Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов'ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. ("Маруся Богуславка"). Символ гріхопадіння і порятунку через ус відомлення покаяння ("Буря на Чорному морі").
ТЛ: думи.

ТЕМА 5. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ "Слово про похід Ігорів"

Давньоруська пам'ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа "Слова...". Переклади і переспіви у ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЕМА 6. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ Тарас Шевченко. "Думи мої, думи мої..."; "Ой три шляхи широкії...", "Мені однаково, чи буду..." (з циклу "В казематі"), "Минають дні, минають ночі..."

Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.
Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір).

ТЕМА 7. Іван Франко. "Іван Вишенський"

Короткі відомості про письменника. Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя ХVІІ ст. і художній образ у творі. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.
ТЛ: історична поема.

ТЕМА 8. Леся Українка. "Ви щасливі, пречистії зорі", "Давня весна", "Хотіла б я піснею стати...", "Давня казка"

Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. Тема гармонійного єднання людини з природою ("Давня весна"). Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (поема "Давня казка").

ТЕМА 9. Володимир Сосюра. "Любіть Україну!", "Сад" ("В огні нестримної навали..."), "Васильки"

Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів ("Сад"). Патрiотичний пафос поезії "Любіть Україну!". "Васильки" — взірець інтимної лірики.
ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри.

ТЕМА 10. Борис Олійник. "Вибір", "Ринг"

Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції. Філософія чину і мудрості у творах поета.


ТЕМА 11. Володимир Підпалий. "Тиха елегія", "Запросини"

Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші "Тиха елегія". Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху ("Запросини").

ТЕМА 12. Іван Малкович. "Свічечка букви Ї", "Музика, що пішла", "З янголом на плечі"

Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла. Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра.

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ТЕМА 13. Іван Карпенко-Карий. "Сто тисяч"

Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр "корифеїв". Трагікомедія "Сто тисяч" (скорочено) — класичний взірець українського "театру корифеїв". Проблема бездуховності людини, засліпленої пр агненням до наживи. Проблема влади грошей — наскрізна і "вічна" у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ТЕМА 15. Осип Назарук. "Роксолана" (скорочено)

Події історичної доби ХVІ ст. Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни.

ТЕМА 16. Володимир Дрозд. "Ирій", "Білий кінь Шептало"

Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. "Ирій" — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини. Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії ("Білий кінь Шептало").

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА

ТЕМА 17. Володимир Самійленко. "Патріоти", "Ельдорадо"

Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини. Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.
ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.

ТЕМА 18. Євген Дудар. "Слон і мухи", "Лісова казка", "Червона Шапочка"

Дотепні сатиричні оповіді сучасного письменника-гумориста як спонука до роздумів про довколишній світ і себе.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.