Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література 100 тем

ЛІРО-ЕПІЧНА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА БАЛАДА БОНДАРІВНА - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

У XVII ст. в умовах панування польських завойовників на українських землях зазнають утисків усі прошарки населення. Проте українці не йдуть на компроміс із совістю навіть перед обличчям смерті.

√ Балада умовно може бути віднесена до романтизму, у ній проявляються і елементи реалізму.

√ Короткий аналіз балади.

Тема — соціальна нерівність і доля українки за часів панування поляків на українських землях.

Ідея — возвеличення моральної стійкості й чеснот українців, які не йдуть на компроміс із совістю.

• Мотиви балади: „соціальна нерівність”, „краще смерть, ніж життя з нелюбом”, „краще смерть, ніж зрада Батьківщини”, „героїзм жінки”.

• Образи: людей: Бондарівна — вродлива українка; пан Каньовський — польський пан; Бондар — батько Бондарівни, жовніри; природи: гори; предметів і явищ: срібна рушниця, таляри, тесовая лава, домовина.

• Місце подій: містечко Богуслав.

• Композиція (сюжет):

— експозиція: у місті Богуславі панує Каньовський, там живе й Бондарівна;

— зав’язка: люди попереджають Бондарівну про небезпеку;

— розвиток дії: Бондарівна тікає через місточок, жовніри женуться за нею й ловлять; пан Каньовський пропонує Бондарівні одружитися, але вона бажає померти, аніж піти за нього;

— кульмінація: пан убиває Бондарівну, відкупляється від батька талярами на похорон, але не дозволяє ховати Бондарівну (показуючи цим свою владу);

— розв’язка: оплакування Бондарівни.

• Система віршування: силабічна, водночас близька до силабо-тонічної.

• Віршовий розмір: у силабо-тонічній — 7-стопний хорей.

• Строфа: двовірш (дистих).

• Римування: паралельне (аа бб).

√ Художні засоби балади:

• гіперболи: „Ой лежала Бондарівна Сутки і годину...”;

• звертання: Бондарівно; старий Бондар тощо;

• риторичні оклики і запитання: „Тікай, тікай, Бондарівно, / Буде тобі лихо!”; „Ой, чи хочеш, Бондарівно, / Ти за мною жити?”; „Ой, чи підеш, ой, чи підеш / В сирій землі гнити?”;

• епітети: „добрі люди”, „сира земля”;

• порівняння: „там гуляла Бондарівна, як пишная пава”, „межи ними Бондарівна, як сиза голубка!”, „забив Бондарівну, як перепелицю”;

• повтор (тавтологія): „тікай, тікай...”, „хорошая, хорошого...”, „старий Бондар...”.

! Секрет популярності „Бондарівни” у тому, що автор-народ поєднав у баладі гострий драматизм сюжету соціального забарвлення і глибоку симпатію до героїні Бондарівни — сміливої і гордої. Високий трагізм балади ґрунтується саме на ідеальній цнотливості української дівчини, яка змогла вистояти перед пропозиціями й погрозами розбещеного пана. Каньовського. Постать батька — уособлення не лише батьківського болю за втраченою дочкою, а й виразник народного ставлення до подій та їх учасників.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.