Українська література 100 тем

6. ЛІРО-ЕПІЧНІ ЖАНРИ

Ліро-епос — літературний рід, який поєднує ознаки лірики і епосу (так би мовити, внутрішній світ поєднується із сюжетом).

Серед жанрів виділяють баладу і поему, хоча поему відносять і до ліричних, і до епічних, і до ліро-епічних жанрів.

Балада — жанр ліро-епічної поезії соціально-побутового, фантастичного або історико-героїчного ґатунку, яка має драматичний сюжет:

«Балада про соняшник» (І. Драч).

Різновиди балад:

• історичні

• ліричні

• розбійницькі

• міфологічні

• трагедійні

• сімейно-побутові

! Родинно-побутові балади розкривають традиційну сферу сімейних відносин з її моральним устроєм та стереотипами.

Балади на історичну тематику близькі до історичних пісень, але вони зосереджуються на вираженні емоцій, викликаних історичною подією.

Фольклорна балада представлена ліро-епічною піснею з драматичними і трагічними конфліктами особистого, родинного, побутового чи громадського життя, історичної минувшини.

Міфологічна звертається до прийомів метаморфози.

Особливості балади: 1) зосередження уваги на моральних проблемах; 2) напружений сюжет; 3) присутність оповідача; 4) використання діалогів і повторів; 5) невеликий обсяг.

! «Євшан-зілля» М. Вороного — поема. Вона багата на художні засоби (епітети, метафори, порівняння тощо), написана у формі віршів, у ній зображені яскраві події і непересічні характери.