Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Українська література - Л. С. Козловська 2005

Перелік питань, що охоплюють зміст курсу

1. Роль художньої літератури як фактору гуманізації суспільства. Поняття «українська література», «українська літературна мова».

2. Давня українська література. Загальна характеристика її перекладного й оригінального варіантів.

3. Поезія, проза, драматургія у давній українській літературі.

4. Українська барокова поезія XVII—XVIII ст. Творчий доробок Г. Сковороди.

5. Традиції літописання в давній українській літературі. «Слово о полку Ігоревім» як зразок героїчного епосу давньої літератури.

6. Історична зумовленість, призначення полемічної літератури. Творчість І. Вишенського.

7. Барокова шкільна драма.

8. Нова українська література. Поетична творчість І. Котляревського як ознака нової літературної доби. Становлення нової української літературної мови.

9. Романтизм в українській поезії. Загальна характеристика творчості поетів-романтиків.

10. Постать Т. Шевченка в українській і світовій літературі, націоцентричний характер його творчості. Т. Шевченко як основоположник нової української літературної мови.

11. Українська поезія другої половини XIX ст. Новаторський характер поетичної творчості І. Франка.

12. Досягнення української модернової поезії. Творчість Лесі Українки. Мовні пошуки поетів-модерністів.

13. Поезія шістдесятників і постшістдесятників.

14. Характеристика сучасної української поезії.

15. Г. Квітка-Основ’яненко як зачинатель нової української прози. Роль Г. Квітки-Основ’яненка у становленні мови нової української прози.

16. Розмаїття української прози другої половини XIX ст.

17. Модернова українська проза першої половини XX ст. Своєрідність мови творів М. Коцюбинського, В. Стефаника, В. Винниченка.

18. Загальна характеристика української прози 20—30-х рр.

19. Досягнення української прози періоду 60-х рр. XX ст.

20. Характеристика сучасної української прози.

21. Роль І. Котляревського і Г. Квітки-Основ’яненка у становленні нової української драми й нової мови драматичних творів.

22. Українська драматургія другої половини XIX ст. Театр корифеїв.

23. Новаторський характер драматургії І. Франка та І. Карпенка- Карого.

24. Драматична поема Лесі Українки на тлі української та світової літератур. Мова драматичних творів кінця XIX — початку XX ст.

25. Актуальність тематики і проблематики драматургії М. Куліша.

26. Драматургія другої половини XX ст.

27. Творчі пошуки сучасних українських драматургів.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.