Всі публікації щодо:
Стефаник Василь

Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

КАМІННИЙ ХРЕСТ - ПСИХОЛОГІЧНЕ РОКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ. ТРАГІЧНА ПОДІЯ - КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕЛИ. ДРАМАТИЗМ КОНФЛІКТУ, ЕМОЦІЙНА ЗАГОСТРЕНІСТЬ ЗОБРАЖУВАНОГО

Мета (формувати компетентності): предметні: літературознавчу: дослідження сюжетно-композиційних особливостей, емоційно напруженого драматизму ситуації твору; читацьку: читання і коментування змісту новели як модерністського твору); ключові: встановлення причиново-наслідкових зв'язків між подіями в житті героїв твору; інформаційну: уміння наводити приклади з художнього твору, де герої проявляють активну громадянську позицію, висловлення ставлення до порушених проблем; загальнокультурну: уміння переконливо й толерантно відстоювати власні погляди в дискусії; виховання співчуття до людини, любові до рідного краю.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: запис пісні «Видиш, брате мій…», Б. Лепкого, екранізація новели (реж. Л. Осика).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

✵ Що ви довідалися про дружбу В. Стефаника з О. Кобилянською?

✵ На які два періоди поділяємо творчість В. Стефаника і чому?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

(Звучить запис пісні «Видиш, брате мій…» на слова Б. Лепкого.)

1. Вступне слово вчителя

«В чужині умру, заки море перелечу, крилонька зітру…». У цих словах біль і розпач українців, які навіки прощалися з рідною землею, покидали батьківські могили і їхали в далеку та незвідану Америку. Пісні судилося стати своєрідним гімном українських емігрантів, а символічним пам’ятником тим, хто залишив удома серце й душу, ставив камінний хрест.

Новела під такою назвою ввійшла разом із вісьмома іншими до збірки «Камінний хрест» Потім усі ці новели стали основою іншої збірки — «Моє слово», що побачила світ у Львові 1905 р.

2. Повідомлення учня

На тему «Еміграція галицьких селян до Америки та Канади наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.».

3. Розповідь учителя. Історична основа твору

Бувши студентом медицини, ходив на Краківський вокзал, де заробітчани чекали своєї черги на потяг, який відвозив їх до моря. У листі до О. Кобилянської письменник пише про свої почуття: «Через Краків переїжджають наші емігранти. Йду щовечора, аби їх здибати… Виджу їх, як дубів, тих мужиків, що їх вода підмиває, виджу, як хитаються, як падають, як їх пхають на залізниці і везуть, як дерево на опал. Чую їх біль, всі ті нитки, що рвуться між їх серцем і селом, і мені рвуться, чую їх жаль і муку». В іншому листі до О. Кобилянської він зізнався: «Для мене нині емігрант, що летить світом, як брудна мандрівна птаха, отставша від громади, — і біль, і поезія».

Отже, написати про трагедію українця-емігранта В. Стефаник вважав обов’язком громадянина та письменника.

Прочитавши «Камінний хрест», О. Кобилянська писала: «Між слова ваші там тиснулися великі сльози. Страшно сильно пишете. Ви, гірка, пориваюча, закривавлена поезія Ваша, котру не можна забути… Плакала-м, та й вже».

4. Бесіда з учнями

✵ А як сприйняли твір ви, українці ХХІ століття, чиї співвітчизники так само у пошуках заробітків покидають рідний край?

✵ Як побудований твір? Чи багато в ньому описів? (Письменник уникає зайвих описів, змушуючи головного героя саморозкриватися, максимально розкриває діалоги й монологи. Цим самим зосереджує увагу на описуванні душевної драми героя.)

✵ Який основний засіб характеристики використовує автор, змальовуючи образ Івана Дідуха?

5. Перегляд екранізованого твору (реж. Л. Осика)

6. Робота в групах

Коментар. Клас ділиться на 6 груп. Кожна група отримує картки із запитаннями до певного розділу твору. Після колективного обговорення групи презентують відповіді.

Запитання до 1-ї частини

✵ Розкажіть про життя Івана Дідуха. Чи можна вважати його життєвий шлях типовим для селянина? Які художні деталі свідчать про тяжку, непосильну працю? Чи вчувається в тих деталях («жили виступали», «ліва рука обвивалася сітею синіх жил» ) крик душі автора?

✵ Якими дивацтвами вирізнявся Іван? Як це його характеризує?

✵ Прокоментувати слова: «Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом далеко на ниви. По них нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в полі».

✵ Якому елементові сюжету відповідає ця частина?

Запитання до 2-ї частини

✵ Чому Іван вирішив емігрувати?

✵ Прочитайте порівняння Івана з каменем. Який підтекст такого порівняння? (Камінь — символ непорушності, стабільності, прив’язаності до землі. Іван відчуває, що, як той камінь, буде викинутий хай із важкого, проте рідного місця.)

✵ Навіщо Іван «спросив ціле село» ? Як це характеризує героя?

Запитання до 3-ї частини

✵ Як пояснює Іван причини своєї еміграції? Що можна сказати про життя українського суспільства кінця ХІХ — початку ХХ століття? Прокоментуйте слова: «Ціле тіло мозоль».

✵ Прочитайте, що говорить Іван про землю. У чому суперечливість його тверджень?

✵ У чому трагізм слів Івана, адресованих дружині? Які художні засоби використав письменник, передаючи слова прощання?

Запитання до 4-ї частини

✵ Які деталі свідчать про те, що на чужині Іван буде тужити за рідним краєм?

✵ У чому парадоксальність: Іван так тяжко працював на горбі і так жаліє за ним?

✵ Дивацтво чи трагедія у прижиттєвому хресті?

Запитання до 5-ї частини

✵ Прочитайте, як співали Іван і Михайло. З чим автор порівнює цей спів?

✵ Поясніть підтекст такого порівняння.

✵ Зверніть увагу, як саме В. Стефаник передає зміну мелодії пісні через зміну поведінки персонажів.

✵ Чого досягає В. Стефаник завдяки такому паралельному зображенню?

Запитання до 6-ї частини

✵ Прокоментуйте слова: «Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Як би хмара плачу, що нависла над селом, прорвалася… такий був плач».

✵ Що символізує останній танець Івана? Чи можна вважати цей момент кульмінаційним?

✵ Яке символічне значення камінного хреста?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

✵ Що схвилювало вас у новелі?

✵ Чим близький нам твір.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дослідити, які символічні образи використав В. Стефаник у новелі. Підготувати власне висловлювання: «У чому трагедія образу Івана Дідуха».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.