Всі публікації щодо:
Стефаник Василь

Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ. КАМІННИЙ ХРЕСТ - УОСОБЛЕННЯ ДОЛІ ЛЮДИНИ. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ. ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ІВАНА ДІДУХА ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ ІЗ СЕЛА ЯК СИМВОЛ ТРАГІЗМУ ПРОЩЕННЯ З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ

Мета (формувати компетентності): предметні: уміння характеризувати образ головного героя, пояснення багатозначності символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя; ключові: світоглядну: уміння аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; соціальну: переконливе й толерантне відстоювання власних поглядів у дискусії, уміння працювати в парі, групі, брати на себе відповідальність у груповій роботі та виконувати доручену роль; загальнокультурну: уміння оцінювати художній твір у широкому соціокультурному контексті.

Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

Обладнання: аудіозапис симфонії Л. ван Бетховена, ілюстрації зображень хреста.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературний диктант

✵ Василь Стефаник — представник. («Покутської трійці» ).

✵ Василь Стефаник прославився в українській літературі як майстер. (Психологічної новели)

✵ Події в новелі «Камінний хрест» В. Стефаника відбуваються (наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття).

✵ Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камінний хрест» є. (Танець)

✵ Новела «Камінний хрест» — твір (експресіоністичний).

✵ Темою новели «Камінний хрест» В. Стефаника є. (Еміграція західноукраїнської родини).

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з учнями

✵ Довести, що новела «Камінний хрест» — модерністичний твір.

✵ Назвати символічні образи і довести, що вони мають багато значень

Горб — виснажлива праця на неродючому горбі й велике бажання його освоїти, бо це рідна земля батьків… Не випадково тінь Івана на горбі у променях призахідного сонця виглядає як тінь велетня. Іван полюбляє цей горб і не уявляє життя без щоденної праці.

Головний герой — Дідух, отже, дід, тобто селянин, а ще це прізвище асоціюється з різдвяним атрибутом. Виїзд на чужину має розірвати зв’язок із поколіннями предків і навколишнім світом. Тож Іванові здається, що він кам’яніє, тобто втрачає духовне життя.

Іван відчуває, що поза батьківщиною у нього життя не буде: «… розвіємося на старість, як лист по полі». Тому прощання із селом нагадує своєрідний похорон.

Символічним у творі є останній танець — у ньому трагедія і розпач довічного прощання.

Камінний хрест — це пам’ятник не лише Дідухам, а й усім емігрантам, який став символом страждань сотень тисяч галицьких українців, що їх злидні погнали за океан, до «Гамерки» й Канади.

✵ Чому новелу названо «Камінний хрест» ?

✵ Що символізує ця назва? (Назва неоднозначна: це і масивний кам’яний хрест, споруджений Іваном Дідухом на піщаному схилі як пам’ятник на згадку про себе. Водночас хрест — символ непосильної, нелюдської праці селян. Нести важкий хрест має крім прямого, ще й переносне значення — мучитись Селянський хрест не просто важкий — він камінний. До того ж хрест асоціативно пов’язаний в новелі з образом «далекої могили» — еміграції.)

(Звучить аудіозапис симфонії Людвіга ван Бетховена.)

✵ Як ви думаєте, Іван та його сім’я повернулися в рідний край чи навіки залишаються в Канаді? Чому?

✵ Прочитати власне висловлювання: «У чому трагедія образу Івана Дідуха».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Тестові завдання

1. Модерністськими є всі зазначені течії, крім…

А романтизму;

Б імпресіонізму;

В експресіонізму;

Г символізму.

2. В. Стефаник — представник:

А «Руської трійці»;

Б «Покутської трійці»;

В «Молодої музи»;

Г Кирило-Мефодіївського братства.

3. В. Стефаник прославився в українській літературі як майстер…

А соціально-психологічної повісті;

Б психологічної новели;

В притчового оповідання;

Г історичного роману.

4. Події в новелі «Камінний хрест» відбуваються…

А за часів кріпаччини;

Б після скасування кріпосного права;

В під час Першої світової війни;

Г наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

5. У селі Івана Дідуха називали…

А Переломаним;

Б Горбатим;

В Зігнутим;

Г Згорбленим.

6. Новела «Камінний хрест» має ознаки…

А імпресіонізму;

Б експресіонізму;

В неореалізму;

Г неоромантизму.

7. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі є…

А горб;

Б хрест;

В танець;

Г камінь.

8. Кульмінацією новели є…

А пісня про загублені молоді літа;

Б розповідь Івана односельцям про хрест;

В звернення Івана до дружини;

Г танець Івана з дружиною.

9. Композиційною особливістю новели не є…

А поділ на сім частин;

Б діалоги;

В розповідь від першої особи;

Г розповідь про минуле головного героя.

10. Темою новели «Камінний хрест» є…

А смерть селянина від тяжкої праці на землі;

Б еміграція західноукраїнської родини;

В тяжке життя селян в умовах кріпацтва;

Г доля жінки-матері в еміграції.

11. Новела «Камінний хрест» закінчується словами…

А Але Іван не дивився в той бік. Узяв стару за шию і пустився з нею в танець.

Б [Іваниха] все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила.

В Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук.

Г Видиш, стара, наш хрестик? Там відбито і твоє намено. Не бійси, є і моє, і твоє…

12. «Камінний хрест» належить до творів.

А епічних;

Б ліричних;

В драматичних;

Г ліро-епічних.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про В. Винниченка (відповідно до плану наступного уроку).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.