Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Контрольна робота - Урок 2 - УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО

Мета: узагальнити знання учнів з вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: соціально-психологічний роман, художній тип, особливості типізації героїв, методи аналізу художнього твору (зокрема, елементи психоаналітичного методу).

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(Кожна правильна відповідь — 0,5 б.)

1. Укажіть, хто з відомих українських письменників назвав Панаса Мирного „першим симфоністом української прози”.

А І. Франко;

Б О. Гончар;

В Леся Українка;

Г О. Маковей.

Д І. С Нечуй-Левицький.

2. Під якою ще назвою, крім „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, друкувався цей твір Панаса Мирного?

А „Подоріжжя од Полтави до Гадячого”;

Б „чіпка”;

В „Пропаща сила”;

Г „Лихі люди”;

Д „П'яниця”.

3. Укажіть справжнє прізвище Панаса Мирного:

А Рудченко;

Б Руденко;

В Руданський;

Г Білик;

Д Левицький.

4. Який тип жіночої долі представляє образ Мотрі (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)?

А Емансипованої жінки.

Б Української жінки-господині.

В Агресивної до життя жінки-завойовниці.

Г Тип трагічної долі жінки-матері.

Д Щасливої жінки-матері.

5. Яку місію сподівалася виконати Галя в долі свого чоловіка — чіпки (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)?

А Бути справедливим суддею його вчинків;

Б бути його „янголом-спасителем”;

В бути йому другом і порадником;

Г своїм невтручанням у справи чіпки заслужити його прихильність і повагу;

Д умовити його поміняти місце проживання, подалі від поганого товариства.

6. У другій частині твору „Хіба ревуть воли, як ясла повні” розповідається про...

А боротьбу селян проти кріпацької неволі;

Б закріпачення села Піски й долю Максима;

В поневіряння Чіпки по наймах;

Г злодійське життя Чіпки Варениченка;

Д заробітчанське життя Грицька Чупруненка.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

(Кожна правильна відповідь — 1, 5 б.).

7. Головними сюжетними лініями в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” є:

А Мотрі;

Б Чіпки;

В Галі;

Г Грицька;

Д панів Польських;

Е Максима Гудзя;

Є села Пісок.

8. Панас Мирний працював у жанрах:

А оповідання;

Б нарису;

В повісті;

Г есе;

Д драми;

Е роману;

Є легенди.

Завдання на встановлення відповідності

(Правильна відповідь — 2 бали.)

9. Установіть відповідність між персонажем твору та його вчинком.

Вчинок

1 Вішається з горя

2 Іде на заробітки

3 Самотужки навчився грамоти

4 Розповідає Чіпці історію його батька

Персонаж

А Максим Гудзь

Б Галя

В Дід Улас

Г Мотря

Д Грицько

1

Б

2

Д

3

А

4

В

Продовжте речення (Кожна правильна відповідь — 1 б.)

10. „Польовою царівною” у романі „Хіба ревуть воли...” названо ...

11. Особливостями композиції роману „Хіба ревуть воли...” є ...

Письмова відповідь на питання

Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 2 бали.)

Ø Роль портретних характеристик у творенні художніх образів. (За романом Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Ø Як ви оцінюєте вчинок Мотрі, що скаржиться на власного сина? (За романом Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

ІІ варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

(Кожна правильна відповідь — 0,5 б.)

1. Укажіть, хто з відомих українських літературознавців сказав про Панаса Мирного, що він — „корифей української прози”.

А П. Куліш;

Б Л. Новиченко;

В О. Білецький;

Г М. Сиваченко;

Д І. Франко.

2. Де вперше окремою книжкою було видрукувано роман Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”?

А У Женеві;

Б у Відні;

В у Санкт-Петербурзі;

Г у Варшаві;

Д у Львові.

3. За жанром „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” — це:

А історичний роман;

Б соціально-побутова повість;

В соціально-психологічний роман;

Г філософський роман;

Д повість-хроніка.

4. Хто з героїв роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” жив за принципом „Своя сорочка ближча до тіла”?

А Явдоха Гудзь;

Б Христя;

В Дід Улас;

Г Грицько;

Д Лушня.

5. Назва роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” взята із...

А Біблії (Книга Йова);

Б „Кобзаря” Т. Шевченка;

В збірника „Приказки та прислів'я українського народу”;

Г статті часопису „Рідний край”;

Д листа М. Драгоманова до автора.

6. Що спонукало Мотрю викрити останній злочин сина (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)?

А Народні та християнські морально-етичні норми, в дусі яких була вихована Мотря;

Б сором перед дівчинкою з родини Хоменків;

В Мотря не витримала страшних випробувань, що випали на її долю;

Г Мотрю викрити злочин сина змусили сусіди;

Д вона це зробила, перебуваючи у стані афекту.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

(Кожна правильна відповідь — 1, 5 бала.)

7. Ознаками психологічного роману є:

А Великий обсяг;

Б зображення українського села з усіма його побутово-етнографічними подробицями;

В зображення настроїв, почуттів, душевного стану дійових осіб;

Г тривалий час дії;

Д неможливість реалізації творчих задумів героя;

Е докладність описів і розповіді про події та персонажів;

Є невелика кількість персонажів.

8. Засобами типізації героя художнього твору є:

А мова;

Б художні засоби;

В мораль;

Г портрет;

В дії та вчинки персонажа;

Г ліризм;

Д авторська розповідь;

Е сюжет;

Є діалоги.

Завдання на встановлення відповідності

(Правильна відповідь — бали.)

9. Установіть відповідність між персонажем роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” та його характеристикою.

Характеристика

1 „...суха, мура, аж зелена; а очі — як у її любимчиків — жовті-жовті”

2 „Отой волоцюга, блудяга ... покинув на Дону жінку з дітьми...”

3 Ознайомившись із „прошенім про землю”, цей персонаж заявив: „ Як п'ятдесят рублів, то й діло можна поправити”

4 „Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха”

5 „Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк,— він усіх побивав, над усім верховодив”

Персонаж

А Остап Хрущ

Б Оришка

В Чіпка

Г Генеральша

Д чижик

Е Максим Гудзь

1

Г

2

А

3

Д

4

Б

5

Е

Продовжте речення. (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

10. Прототипом Чіпки Варениченка є ...

11. Ознаки соціально-психологічного роману

Письмова відповідь на питання

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 2 б.)

Ø Якими шляхами Чіпка шукав правди? (За романом Панаса Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.) Оцініть ці шляхи.

Ø Місце роману Панаса Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” в історії української та зарубіжної психологічної прози.

ІII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Випереджувальні завдання. Підготувати матеріал у вигляді таблиці або презентації

□ І група: Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма.

□ ІІ група: Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського.

□ ІІІ група: Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст.

Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін.

2. Індивідуальне завдання: повідомлення учнів: „Родина Тобілевичів і український театр”.

3. Зв'язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.