Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого - ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА

Мета: продовжити роботу над змістом новели „Новина”; схарактеризувати образ Гриця Летючого, розвивати вміння висловлювати власні роздуми і дискутувати про сенс людського життя; виховувати розуміння важливості відповідальності за свій життєвий вибір та за долю близьких.

Обладнання: портрет В. Стефаника, текст новели „Новина”.

Теорія літератури: новела (повторення).

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Уже декілька уроків ми знайомимося з творчістю Василя Стефаника, особливостями його індивідуального авторського стилю. Ви мали змогу переконатися, що твори письменника просякнуті болем і переживанням за трагічність світу, бажанням гармонії та щастя.

Усі сюжети В. Стефаник узяв із життя і, скориставшись художніми засобами експресіонізму, підкреслив глибину реалістичного жаху. По-різному діють його персонажі в ситуації, коли вони опиняються на межі терпіння. Але за кожного з них серце автора розривається від туги та жалю. Не виняток і персонаж новели „Новина” Гриць Летючий.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Тестування. кожна правильна відповідь — 1 бал

1. Стилістичну манеру В. Стефаника визначають як...

А реалістичну;

Б романтичну;

В психологічну;

Г імпресіоністичну;

Д експресіоністичну.

2. В. Стефаник був членом угрупування...

А „Народна воля”;

Б „Братство тарасівців”;

В „Просвіта”;

Г „Покутська трійця”;

Д Кирило-Мефодієвське братство.

3. Твір „Камінний хрест” входить до збірки...

А „Синя книжечка”;

Б „Дорога”;

В „Камінний хрест”;

Г „Твори”;

Д „Земля”.

4. „Новина” входить до збірки...

А „Синя книжечка”;

Б „Дорога”;

В „Камінний хрест”;

Г „Твори”;

Д „Земля”.

5. Своєрідність сюжету твору „Камінний хрест” полягає в тому, що ...

А у ньому немає зав'язки;

Б у ньому немає експозиції;

В він починається з розв'язки;

Г він має затягнуту експозицію;

Д він починається з кульмінації.

6. Своєрідність сюжету твору „Новина” полягає у тому, що ...

А у ньому немає зав'язки;

Б у ньому немає експозиції;

В він починається з розв'язки;

Г він має затягнуту експозицію;

Д він починається з кульмінації.

7. Тему еміграції галицького селянства розкриває твір...

А „Синя книжечка”;

Б „Дорога”;

В „Камінний хрест”;

Г „Новина”;

Д „Земля”.

8. „Коротко, сильно і страшно пише ця людина” — сказано про В. Стефаника...

А І. Франком;

Б Лесею Українкою;

В М. Черемшиною;

Г М. Горьким;

Д Л. Мартовичем.

9. Іван Дідух купив землю за гроші, які...

А дісталися йому у спадок;

Б дружина принесла як посаг;

В приніс зі служби в армії;

Г приніс із заробітків;

Д взяв у борг.

10. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:

А у майстерному розкритті теми голодомору;

Б у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного вжитку;

В у майстерності розкриття соціального конфлікту;

Г в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя;

Д у глибокому розкритті теми Першої світової війни.

11. В. Стефаник працював у жанрі...

А повість;

Б новела;

В роман;

Г есе;

Д оповідання.

12. Основна тематика Стефаникових новел:

А біблійні сюжети;

Б доля малих сиріт;

В життя галицького селянства;

Г антична тематика;

Д тема війни та її наслідків.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Диспут за змістом новели. Характеристика образу Гриця Летючого

Ø Новела „Новина” починається із розв'язки, і читачі дізнаються про жахливу річ — Гриць Летючий утопив свою молодшу доньку, а старша випросилася. Як ви зреагували на цей вчинок? Які почуття у вас викликав головний герой? Якою була реакція з боку сусідів Гриця?

Ø Зачитайте уривок із твору, у якому йдеться про життя сім'ї до трагедії. Яку інформацію ми отримуємо про Гриця? (Дружина померла, залишила його з двома дітьми; ніхто не хотів виходити за нього заміж; заробітків не було; не було чого їсти і чим топити в хаті.)

Ø Яким ми бачимо Гриця як чоловіка, як батька, як людину?

Ø Як ви вважаєте, ситуація, яку переживав Гриць, була типовою? Чи могла такі проблеми виникнути в інших сім'ях?

Ø Одного разу Гриць, подивившись на доньок, подумав: „Живі мерці”. Як він сам відреагував на таке „відкриття”? Чи став активніше шукати способів врятувати дітей від смерті? Як ви пояснитейого поведінку?

Ø Чи змінилося ваше ставлення до Гриця після аналізу новели?

Ø Чи бачили сусіди і громада, як живеться Грицеві з дітьми? Чи намагалася якось допомогти? Чи мають право такі люди осуджувати інших?

Ø Гриць здійснив злочин обдумано чи це рішення було прийняте у стані афекту? Чи легко було Грицеві жити з таким каменем на душі? чому він не відмовився від свого наміру?

Ø Проаналізуйте психічний стан персонажа в момент, коли він з дітьми іде до річки. чому, побачивши воду, Гриць майже біжить?

Ø Чи розуміє персонаж, який глибокий психологічний стрес пережила його старша донька і як важко з цим їй буде жити? Чи зможе Гриць простити собі свій поступок?

Ø Гриць оправдовується: „Скажу панам, що не було ніякої ради: ані їсти, ані в хаті затопити, ані голову змити, ані випрати, ані ніц!” чи є його бездіяльність оправданою?

Ø Летючий запевняє Гандзуню, що для неї краще було б померти, ніж жити. Але сам не позбавляє себе життя. чому? Знайдіть цей епізод і поясніть. Як ви його розумієте?

Ø Чи достатньо активно Гриць намагався вирішити важку ситуацію і врятувати дітей? Невже і справді все було так безнадійно?

Ø Згадайте літературні твори, у яких теж іде мова про батьків — дітовбивць. Що їх штовхнуло на злочин? Чи можна такий вчинок виправдати? (Т. Шевченко. „Гайдамаки”, Гонта убиває своїх малолітніх дітей-католиків, М. Гоголь „Тарас Бульба”, головний герой убиває сина-зрадника.)

Ø У наш час чимало сімей живуть за межею бідності. Питання, порушені в новелі В. Стефаником, актуальні. Що взяли для себе ви з цього твору? До яких висновків підводить нас новела?

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Обери позицію

Хто ж тоді, на вашу думку, головний персонаж новели — жертва умов чи злочинець-дітовбивця?

2. Тематичний словниковий самодиктант „риси характеру Гриця летючого”

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Ø Я вважаю, що такі твори слід (не слід) вивчати в школі, тому що ...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал уроку за допомогою підручника.

Підготуватися до контрольної роботи робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника.

Творче завдання: згодьтеся або спростуйте думку, що Гриць Летючий — найнещасніша жертва.







На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.