Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Стефаник Василь
Франко Іван

Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів з теми «творчість І. Франка та В. Стефаника». з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Теорія літератури: модернізм як напрям мистецтва, імпресіонізм як метод і напрям, соціально-психологічна драма, біблійні образи в літературі.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Інструктаж щодо виконання роботи

ІІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

І варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання оцінюється в 0, 5 бала, на 5 — 1 бал.

1. Епізод, коли Іван Дідух «ймив стару за шию і пустився з нею в танець». у творі «Камінний хрест». є…

А експозицією;

Б зав’язкою;

В кульмінацією;

Г розв’язкою.

2. Спорідненими за жанрами є твори…

А «Новина». В. Стефаника і «Украдене щастя». І. Франка;

Б «Мойсей». І. Франка та «Камінний хрест». В Стефаника;

В «Камінний хрест». В Стефаника і «Сойчине крило». І. Франка;

Г «Новина». В. Стефаника і «Декадент». І. Франка.

3. «Я син народа, / Що вгору йде, / Хоч був запертий в льох». Ці рядки з вірша І. Франка…

А «Vivere memento»;

Б «Наймит»;

В «Декадент»;

Г «Каменярі».

4. Твір І. Франка, що ліг в основу ідеї створення пам’ятника на могилі титана духа і праці.

А «Вічний революціонер»;

Б «Каменярі»;

В «Декадент»;

Г «Гримить!».

5. Біблійний персонаж, головний герой філософської поеми I. Франка — це…

А Авраам;

Б Самсон;

В Мойсей;

Г Йосааф.

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Твір, навіяний подією, що сталася в селі Трійці 1898 р….

7. Основні ознаки експресіонізму: …

8. Низка літературних творів на спільну або близьку тематику, створений одним автором, який відтворює його особисті почуття або настрої — це … (ліричний цикл).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. Чому В. Стефаника називають майстром художньої деталі?

10. Розкажіть про ставлення І. Франка до модернізму.

IV. Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 4 бали.)

1. Поміркуйте про актуальність вивчених творів. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

2. Трагедія українського села у творах В. Стефаника. (На прикладі вивчених творів)

3. Заклик до визволення українського народу з-під колоніального гніту у громадянській ліриці І. Франка.

ІІ варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання — 0, 5 бала, на 5-1 бал.

1. Під час опису нелюдських умов праці селянина В. Стефаник у творі «Камінний хрест»…

А згадує про кам’янистий горб;

Б порівнює його тяжку працю з працею коня;

В зображує, як Іван Дідух ставить хрест;

Г розповідає про десять років служби Івана Дідуха у війську.

2. Ідеєю твору «Камінний хрест». В. Стефаника є…

А зображення світу людини і світу природи в повній гармонії;

Б виїзд галицького селянства на еміграцію;

В нерозривна єдність селянина з рідною землею;

Г заперечення тужливих настроїв.

3. «І я, прикований ланцем залізним, стою / Під височенною гранітною скалою.». Ці рядки з вірша І. Франка…

А «Декадент»;

Б «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»;

В «Чого являєшся мені.»;

Г «Каменярі».

4. Поштовхом для створення поеми про пророка послужила скульптура Мікеланджело…

А «Давид»;

Б «Атлант»;

В «Мойсей»;

Г «Святий Петро».

5. В основі сюжету драми І. Франка «Украдене щастя». народна пісня…

А «Ой чий то кінь стоїть»;

Б «Ой не ходи, Грицю.»;

В «Пісня про шандаря»;

Г «Ой у полі три криниченьки».

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Твори В. Стефаника вміщені у збірках …

7. Основні ознаки імпресіонізму …

8. Літературно-естетична течія, яка характеризується знеціненням загальнолюдських ідеалів, пасивним ставленням до суспільного життя, соціальним песимізмом, — це … (декадентство).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. У чому сутність полеміки І. Франка з М. Вороним?

10. Розкрийте символічне зміст хреста у творі В. Стефаника «Камінний хрест».

IV. Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 4 бали.)

1. Морально-етичні проблеми твору «Новина». В. Стефаника.

2. «Правдива поезія мусить завжди бути моральною». (На основі вивчених творів громадянської лірики І. Франка)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.