Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника - ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів з теми „творчість І. Франка та В. Стефаника” з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Теорія літератури: модернізм як напрям мистецтва, імпресіонізм як метод і напрям, соціально-психологічна драма, біблійні образи в літературі.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Інструктаж щодо виконання роботи

ІІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

І варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання оцінюється в 0,5 бала, на 5 — 1 бал.

1. Епізод, коли Іван Дідух „ймив стару за шию і пустився з нею в танець”, у творі „Камінний хрест” є...

А експозицією;

Б зав'язкою;

В кульмінацією;

Г розв'язкою.

2. Спорідненими за жанрами є твори...

А „Новина” В. Стефаника і „Украдене щастя” І. Франка;

Б „Мойсей” І. Франка та „Камінний хрест” В Стефаника;

В „Камінний хрест” В Стефаника і „Сойчине крило” І. Франка;

Г „Новина” В. Стефаника і „Декадент” І. Франка.

3. „Я син народа, / Що вгору йде, / Хоч був запертий в льох”. Ці рядки з вірша І. Франка...

А „Vivere memento”;

Б „Наймит”;

В „Декадент”;

Г „Каменярі”.

4. Твір І. Франка, що ліг в основу ідеї створення пам'ятника на могилі титана духа і праці.

А „Вічний революціонер”;

Б „Каменярі”;

В „Декадент”;

Г „Гримить!”.

5. Біблійний персонаж, головний герой філософської поеми I. Франка — це...

А Авраам;

Б Самсон;

В Мойсей;

Г Йосааф.

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Твір, навіяний подією, що сталася в селі Трійці 1898 р. ...

7. Основні ознаки експресіонізму: ...

8. Низка літературних творів на спільну або близьку тематику, створений одним автором, який відтворює його особисті почуття або настрої — це ... (ліричний цикл).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. Чому В. Стефаника називають майстром художньої деталі?

10. Розкажіть про ставлення І. Франка до модернізму.

IV. Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 4 бали.)

1. Поміркуйте про актуальність вивчених творів. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

2. Трагедія українського села у творах В. Стефаника. (На прикладі вивчених творів)

3. Заклик до визволення українського народу з-під колоніального гніту у громадянській ліриці І. Франка.

ІІ варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання — 0,5 бала, на 5-1 бал.

1. Під час опису нелюдських умов праці селянина В. Стефаник у творі „Камінний хрест”...

А згадує про кам'янистий горб;

Б порівнює його тяжку працю з працею коня;

В зображує, як Іван Дідух ставить хрест;

Г розповідає про десять років служби Івана Дідуха у війську.

2. Ідеєю твору „Камінний хрест” В. Стефаника є...

А зображення світу людини і світу природи в повній гармонії;

Б виїзд галицького селянства на еміграцію;

В нерозривна єдність селянина з рідною землею;

Г заперечення тужливих настроїв.

3. „І я, прикований ланцем залізним, стою / Під височенною гранітною скалою.” Ці рядки з вірша І. Франка...

А „Декадент”;

Б „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”;

В „Чого являєшся мені.”;

Г „Каменярі”.

4. Поштовхом для створення поеми про пророка послужила скульптура Мікеланджело...

А „Давид”;

Б „Атлант”;

В „Мойсей”;

Г „Святий Петро”.

5. В основі сюжету драми І. Франка „Украдене щастя” народна пісня...

А „Ой чий то кінь стоїть”;

Б „Ой не ходи, Грицю.”;

В „Пісня про шандаря”;

Г „Ой у полі три криниченьки”.

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Твори В. Стефаника вміщені у збірках ...

7. Основні ознаки імпресіонізму ...

8. Літературно-естетична течія, яка характеризується знеціненням загальнолюдських ідеалів, пасивним ставленням до суспільного життя, соціальним песимізмом,— це ... (декадентство).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. У чому сутність полеміки І. Франка з М. Вороним?

10. Розкрийте символічне зміст хреста у творі В. Стефаника „Камінний хрест”.

IV. Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 4 бали.)

1. Морально-етичні проблеми твору „Новина” В. Стефаника.

2. „Правдива поезія мусить завжди бути моральною”. (На основі вивчених творів громадянської лірики І. Франка)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання.