Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 55 - «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, Негадано…» - інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон просідає свій трон»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв'язок з античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне
Літературне шістдесятництво

Всі публікації щодо:
Костенко Ліна

Мета (формувати компетентності): предметні: поглиблення знань про творчість Ліни Костенко, навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; ключові: загальнокультурну: осмислення естетичної вартості художнього твору; формування уявлення про прекрасне як чинник гармонізації власного внутрішнього світу; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію; комунікативну: навички роботи в групі, уміння дискутувати з приводу порушення проблем; естетичну: розвиток естетичного смаку, духовних якостей.

Обладнання: портрет Ліни Костенко, аудіозапис пісень «Недумано, негадано…», «Хай буде легко. Дотиком пера…».

Кохання в ліриці Ліни Костенко — це симфонія почуттів.

Володимир Панченко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Літературний диктант

1. Ліна Костенко народилася… (19 березня 1930 року в м. Ржищеві на Київщині).

2. Вірші почала писати … (в дитинстві, це було під час Великої Вітчизняної війни).

3. Сім'я Костенків переїхала в Київ… (коли дівчинці було шість років).

4. Вищу освіту здобула в … (Московському літературному інституті).

5. Чому навчатися поїхала в Москву? (Бо це був єдиний на той час заклад, де готували професійних письменників)

6. Дипломною роботою Ліни Костенко була рукописна збірка… («Проміння землі»).

7. Три перші друковані збірки мали назви… («Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівка серця»).

8. Вимушена перерва у спілкуванні поетеси з читачами тривала… (шістнадцять років).

9. Ліна Костенко отримала Державну премію України імені Т. Шевченка за… (роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку «Неповторність» у 1987 році).

10. У 2011 році побачила світ перша прозова книга… (роман «Записки українського самашедшого»).

11. Основними в ліриці поетеси є мотиви… (Батьківщини, історичної пам'яті, духовності, природи, кохання, мови).

12. Ліна Костенко є почесним професором… (Києво-Могилянської академії).

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ I МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ I ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРШЛУ

1. Вступне слово вчителя

Нема поетів, які б не писали про любов — вже надто значиме місце вона займає у спектрі людських почуттів. Кажуть, здатність до любові є мірилом людської душі. Любов підкосить, ошляхетнює людину навіть тоді, коли несе страждання.

Почуття любові, мабуть, як ніяке інше, прагне висловлення. Ось чому кохання дуже часто дає поштовх до творчості. Скільки творів написано, у які поети намагалися вкласти всю свою силу почуттів! Тема любові є невичерпною.

Поезії Ліни Костенко з аналізованої теми є класикою української любовної лірики.

2. «Студія літературної критики»: аналіз поезії «Хай буде легко. Дотиком пера.»

✵ Прочитайте виразно поезію. Який вид лірики? (Це гармонійне поєднання інтимної й пейзажної лірики)

✵ Про що розповідається в поезії? (Героїня вірша рятується від осіннього смутку в природі й душі світлим спомином про минуле кохання)

✵ Лірична героїня юна чи зріла людина?

✵ Як сприймає вона світ і почуття?

✵ Чому світ порівнюється з березовою корою?

✵ Як ви розумієте цей образ? Уявіть березову кору й спробуйте відновити ланцюжок асоціацій авторки.

✵ Доведіть, що почуття закоханої ліричної героїні шляхетні й щирі.

✵ Простежте, якими епітетами характеризується спомин про коханого, що вони підкреслюють.

✵ Яку роль у поезії відіграє пейзаж?

✵ З якими кольорами асоціюється у вас цей вірш? Які почуття увиразнює його кольорова гама?

✵ Назвіть найхарактерніші художні засоби.

Слово вчителя

Навіть нещасливе кохання, якщо воно справжнє, просвітлює й зігріває душу, стає для ліричної героїні найніжнішим «дотиком пера». Ця асоціація проходить через увесь твір як закликання. Поезія звучить як чудовий елегійний романс.

3. «Музична пауза»

Прослуховування пісень «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…» у виконанні О. Богомолець.

4. Колективна робота над віршем «Недумано, негадано…»

✵ Визначити вид лірики (інтимна лірика переплітається з пейзажною).

✵ Доведіть, що лірична героїня переживає кульмінацію свого почуття.

✵ Якими словами виражено стан її душі? Чи є в душі місце підсвідомій тривозі і сумнівам?

✵ Усебічність, повнокровність, одухотвореність спалаху кохання увиразнюють злиті воєдино слухові й зорові образи. Назвіть їх.

✵ Якими постає перед нами прадавній ліс? Якими кольорами, запахами наповнена природа?

✵ Дана поезія складається з умовних частин: природи і почуття людини. Що об'єднує їх, на вашу думку, в одне ціле?

✵ Як ви розумієте метафору: «Ловлю твоє проміння. Крізь музики беріз?»

✵ Які асоціації вона у вас викликає?

✵ Які художні засоби використано у творі?

5. Опрацювання вірша «По сей день Посейдон посідає свій трон»

2011 року було видано збірку вибраних поезій «Річка Геракліта». Низку вперше друкованих поезій присвячено і античним мотивам, де внесений у площину вічності давньогрецький світ протиставлено світу сучасному.

5.1. Виразне читання вірша

5.3. Словникова робота

Амур (у римській міфології) — божество кохання.

Гламур — шарм, зачарування.

Між Сціллою і Харібдою — крилатий вислів, що походить з грецької міфології. За міфами давніх греків, на прибережних скелях по обидва боки Мессінської протоки жили два чудовиська — Сцілла і Харібда, нападали на мореплавців і пожирали їх. Вислів вживається у значенні: опинитися в ситуації, коли маєш обрати між двома можливими діями, проте обидві небезпечні; потрапити в небезпеку, що загрожує звідусіль.

Олімп (у грецькій міфології) — гора Олімп вважалася священним місцем, де перебував Зевс та інші боги.

Парнас син Посейдона і німфи Клеодори; його ім'ям назвали гору Парнас; парнас — в античній і європейській культурі — символ поезії.

Пегас — міфічна істота у вигляді крилатого коня, символ поетичного натхнення.

Посейдон (у грецькій міфології) — верховний морський бог.

Танкер — самохідне паливне судно для перевезення рідких вантажів без тари.

Фавн (у давньоримській міфології) — бог полів, лісів і покровитель пастухів та отар.

Юнона — римська богиня.

5. 3. Колективна робота над віршем

✵ Визначте вид лірики.

✵ Визначте образи в поезії.

✵ Які художні засоби використовує автор?

✵ Визначте римування (перехресне).

✵ Який мотив поезії? (Потреба людини наповнювати світ прекрасним; єднання людини з мистецтвом та природою; здатність людини протистояти дрібному й бачити величне)

✵ Як ви розумієте слова?

Просто хочеться моря. Ні Скілл, ні Харибд.

І богиню із піни, невзуту.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напамять одну із поезій.

Зробити ідейно-художній аналіз поезії (на вибір).