Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 60 - Контрольна робота № 5. Тестування творчість «шістдесятників»
Літературне шістдесятництво

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Літературознавство

Мета (формувати компетентності): предметні: узагальнення й систематизація вивченого про життя і творчість «шістдесятників»; виявлення в учнів за допомогою запропонованих завдань рівня знань та вмінь із вивченої теми, закріплення їх; ключові: інформаційну: уміння систематизувати здобутів знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: розвиток уваги, пам'яті, удосконалення навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Інструктаж учителя

2. Виконання тестових завдань

Серед запропонованих варіантів обрати правильний (по 0, 5 б.).

1. Не є характерною для поетів-шістдесятників рисою творчості

А гуманізм

Б культ свободи

В активний патріотизм

Г соціалістичний реалізм

Д духовний аристократизм

2. Кого Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»?

А В. Стуса

Б Л. Костенко

В В. Симоненка

Г Д. Павличка

Д М. Вінграновського

3. Славу неперевершеного поета-пісняра здобув

А В. Стус

Б Л. Костенко

В В. Симоненко

Г Д. Павличко

Д М. Вінграновський

4. Найбільший і центральний за змістом розділ роману, у якому найширше розкрито образ Марусі Чурай, має назву

А «Страта»

Б «Проща»

В «Якби знайшлась неопалима книга»

Г «Сповідь»

Д «Облога Полтави»

5. «Маруся Чурай» Л. Костенко — художня енциклопедія життя українського народу

А середини XVII століття

Б кінця XVII — початку XVIII ст.

В кінця XVIII ст.

Г початку XIX ст.

6. Порівнює поезію із «сонцем оранжевим», яке «щомиті якийсь хлопчисько відкриває для себе»

А Василь Симоненко

Б Ліна Костенко

В Дмитро Павличко

Г Іван Драч

Д Микола Вінграновський

7. Новела «Три зозулі з поклоном» присвячена

А кононівським полям

Б «Цвітові яблуні»

В Якову де Бальмену

Г В. Жуковському

Д любові всевишній

8. Учнем Олександра Довженка був

А Микола Вінграновський

Б Василь Симоненко

В Іван Драч

Г Сергій Параджанов

Д Дмитро Павличко

Завдання на встановлення відповідності (по 2 б.)

9. Установіть відповідність між героями твору Л. Костенко «Маруся Чурай» та їхніми характеристиками.

1 Северин Наливайко

2 Ярема Вишневецький

3 Грицько Бобренко

4 Мартин Пушкар

А Ще не старий. І славу мав, і силу.

(Про нього потім думу і складуть.

Мине сім літ — і голову сю сиву

Виговському на списі подадуть).

Б Був молодий і гарний був на вроду.

І жив, і вмер, як личить козаку,

За те, що він боровся за свободу,

Його спалили в мідному бику!

В Упир з холодними очима,

Пихатий словом і чолом,

Душа підступна і злочинна,

Закута в панцир і шолом.

Г Він міряв не тією міркою.

В житті шукав дорогу не пряму.

Він народився під такою зіркою,

Що щось в душі двоїлося йому.

Д Таке обличчя — зразу і не звикнеш, —

Різке, як меч, тонке, як тятива.

1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А.

10. Установіть відповідність між твором і суголосним йому мотивом.

1 «Два кольори»

2 «Балада про соняшник»

3 «Страшні слова, коли долає простір і час вони мовчать»

4 «У синьому небі я висіяв ліс»

А доля людини і материнська любов

Б любов, яка перемагає труднощі,

В талант бачити красу в повсякденні

Г потреба наповнювати життя прекрасним

Д суть мистецтва, його роль у суспільстві

1 — А, 2 — В, 3 — Д, 4 — Б.

11. Установіть відповідність між назвами розділів і подіями роману Л. Костенко «Маруся Чурай».

1 «Якби знайшлась неопалима книга»

2 «Гінець до гетьмана»

3 «Проща»

4 «Сповідь»

А гетьман скасовує смертний вирок Марусі

Б історія кохання Марусі й Гриця

В суд над Марусею

Г Маруся вирушає до Києва

Д Полтавський полк вирушає в похід

1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б.

12. Установіть відповідність між художніми засобами й поетичними рядками, у яких їх ужито.

1 анафора

2 оксиморон

3 фразеологізм

4 синекдоха

А Із тих усіх дякових балачок

усе частіше згадую єдину, —

ту найсумнішу втіху, далебі:

комусь на світі гірше, як тобі

Б Ідеш, ідеш… дорога та дорога. /

Ідеш, ідеш… Хоч би вже відпочить

В Таке нещастя хоч кого знеможе. /

Це ж можна тут рішитися ума

Г Хай мовчать Америки й Росії, /

Коли я з тобою говорю

Д У соняшника біли руки і ноги, /

Було тіло шорстке і зелене

1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Г.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку-конференції про життєвий шлях Василь Стуса.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.