Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 70 - Підсумковий урок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)
Сучасна українська література

Всі публікації щодо:
Методика викладання літератури

Мета (формувати компетентності): предметні: систематизація знань навчального матеріалу, який стосувався знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їх творів, понять з теорії літератури, читацьку активність; ключові: комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточення; інформаційну: навички роботи з книгою; уміння і навички аналітичного характеру; загальнокультурну: формування естетичного смаку, кругозору, світогляду; виховання почуття любові до книг, рідного слова, культури українців, їхніх звичаїв, обрядів, пошану до митців слова, відповідальність за доручені справу.

Тип уроку: узагальнення та систематизація набутих знань, вмінь і навичок.

Обладнання: виставка художніх творів та портретів тих письменників, творчість яких вивчали впродовж навчального року, учнівські презентації, музичні оформлення, ілюстрації, картки.

У книгах закладено особливу чарівність; книги викликають у нас насолоду;

вони розмовляють з нами, дають нам добру пораду, стають живими друзями для нас.

Петрарка

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ОСНОВНИЙ ЗМІТ УРОКУ

Вступне слово вчителя. Звернімося, як завжди, до висловлювань відомих людей: «Для читання потрібен час і простір. Щастя, що ми його маємо», — Т. Злобіна. У вас цей простір та час були на уроках української літератури, а я, як ваш наставник, всілякими способами зацікавлювала вас. Дорогі учні, сьогодні останній ваш урок української літератури. Саме тому його хочеться провести в цікавій формі. Плануючи урок, я враховувала всі ті методи дидактичних ігор, які вам найбільше припали до душі. А гра наша має назву «Найрозумніший».

Коментар. Урок можна провести у вигляді конкурсу.

Категорія 1 «Твір — автор — жанр»

1. «Вершники» (Юрій Яновський, роман у новелах)

2. «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий, новела)

3. «Маруся Чурай» (Ліна Костенко, роман у віршах)

4. «Поза межами болю» (Осип Турянський, поема у прозі)

5. «Зачарована Десна» (Олександр Довженко, кіноповість)

6. «Україна в огні» (Олександр Довженко, автобіографічна кіноповість)

7. «Залізний острів» (Олесь Гончар, новела із роману в новелах)

8. «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник, новела)

9. «Мина Мазайло» (Микола Куліш, сатирична комедія)

10. «Балада про соняшник» (Іван Драч, модерна балада)

Категорія 2 «Літературні процеси в Україні у 20-30-х роках»

1. Які літературні угрупування об'єднувалися за спільним світовідчуттям, естетичними принципами та певною політичною платформою в 20-30х рр. ХХ століття? («МАРС», «ВАПЛІТЕ», «Авангард», «Плуг», «Молодняк», «Нова генерація»)

2. Хто утворив літературну організацію «ВАПЛІТЕ» у 1926 році? (М. Хвильовий)

3. У яких містах Європи була заснована «Празька школа»? (Прага, Подєбради)

4. Назвіть поетів, що творили у «Празькій школі», та яких друкували в журналі «Вісник»? (Юрій Драган, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Теліга)

5. Що називають «Розстріляним відродженням»? (Літературно-мистецький рух 20-30-х рр., Для якого характерне Духовне піДнесення, представників якого знищили)

6. Хто розпочав літературну дискусію і в якому році? (М. Хвильовий у 1925 р. )

7. Хто вважав, що українські митці будуть першими заспівувачами «азіатського ренесансу», а їхній стиль — активний романтизм — стане основним у час українського відродження? (Микола Хвильовий)

8. Хто належав до літературно-мистецького руху «Розстріляне Відродження»? (Микола Хвильовий, Микола Куліш, Григорій Косинка, Микола Зеров)

9. У чому було звинувачено Миколу Хвильового? (У націоналізмі)

10. Якій літературній течії характерні такі ознаки: відмова від реалістичного змалювання світу, художнє зображення, суб'єктивізм? (Авангардизм)

Категорія 3 «Хто сказав, написав…»

1. Хто є автором слів: «Поете, любити свій край не є злочин, коли це для всіх!»? (П. Тичина)

2. З якої поезії рядки: «Чому не можна перевернути світ? Щоб поставити все догори ногами?..»? («Бажання» М. Семенко)

3. Як називається сонет, у якому оспівується золотоголове вічне місто? («Київ — традиція» М. Зеров)

4. Хто сказав:

Він України мав чарівну вроду,

Носив її наймення гордолиць,

Він виріс від суниць аж до зірниць,

Великий гранослов свого народу?

(Д. Павличко про М. Рильського)

5. Хто сказав: «Ознаками стилю Плужника є філігранна витонченість образів, досконалість побудови поезій, інтелектуальна гра нюансами емоційної та звукової сфери»? (М. Бажан)

6. Який відомий письменник оцінив збірку Григорія Косинки «На золотих богів»? (М. Рильський)

7. Який роман Юрій Яновський писав потай, а потім приніс рукопис Ю. Смоличу? («Вершники»)

8. Хто сказав «Поезіє, сонце моє оранжеве!» (Іван Драч)

9. Чиї слова: «Душа належить людствам і епохам»? (Ліна Костенко)

10. Автор слів «А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі». (Василь Стус)

Категорія 4 «Уривок з вірша — назва твору, автор»

1. Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

(В. Симоненко «Лебеді материнства»)

2. Поезіє, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько

Відкриває тебе для себе,

Щоб стати навіки соняшником.

(І. Драч «Балада про соняшник»)

3. Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

І ми живем уже після потопу.

(Ліна Костенко «Життя іде…»)

4. Народився бог на санях в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий

(Б. -І. Антонич «Різдво»).

5. Сеньйорито акаціє, добрий вечір,

Я забув, що забув був вас,

Але осінь зійшла по плечі,

Осінь, ви і осінній час…

(М. Вінграновський «Сеньйорито акаціє»)

6. Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють піснями в груди:

«Цілуй, цілуй, цілуй її, —

Знов молодість не буде!»

(О. Олесь «Чари ночі»)

7. Ви знаєте, як липа шелестить

У місячні весняні ночі? —

Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі.

(П. Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить…»)

8. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

Лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

(В. Сосюра «Так ніхто не кохав.»)

9. Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю.

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

(В. Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці»)

10. В соняшника були руки і ноги,

Було тіло, шорстке і зелене,

Він бігав наввипередки з вітром,

Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.

(І. Драч «Балада про соняшник»).

Категорія 5 «Тема — твір»

1. Розповідь про батьків, навчання й формування світогляду письменника у формі гуморески («Моя автобіографія» Остап Вишня).

2. Тема міщанства й українізації («Мина Мазайло» М. Куліш).

3. Протистояння добра і зла в душі героя («чекіста і людини»), його роздвоєність («Я (Романтика)«М. Хвильовий).

4. Підкорення людиною міста («Місто» В. Підмогильний).

5. Зображення дитинства й джерел формування митця («Зачарована Десна» О. Довженко).

6. Тема першого юнацького кохання («Залізний острів» О. Гончар).

7. Любові всевишній присвячується… («Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнник).

8. Страждання України від фашистської окупації («Україна в огні» О. Довженко).

9. Багатостраждальна українська історія з її трагічною героїкою, кохання дівчини-козачки («Маруся Чурай» Л. Костенко).

10. Філософські роздуми зрілої людини — митця про людське буття, роль дитинства у формуванні особистості («Зачарована Десна» О. Довженко).

Категорія 6 «Асоціації»

Визначити, з яким твором асоціюються поняття.

Чорний трибунал («Я (Романтика)»)

Урбанізація («Місто»)

Прізвище («Мина Мазайло»)

Семеро товаришів («Поза межами болю»)

Поїзд-дракон («Тигролови»)

Концтабір («Україна в огні»)

Старий крейсер («Залізний острів»)

Лист («Три зозулі з поклоном»)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Як підсумок хочу вам зачитати духовні заповіти Марії Терези:

Життя — це шанс. Скористайся ним.

Життя — це краса. Милуйся нею.

Життя — це мрія. Здійсни її.

Життя — це виклик. Прийми його.

Життя — це обов'язок. Виконай його.

Життя — це гра. Стань гравцем.

Життя — це цінність. Цінуй його!

Життя — це скарб. Бережи його.

Життя — це любов. Насолоджуйся нею.

Життя — це таїна. Пізнай її.

Життя — це боротьба. Почни її.

Життя — безодня невідомого — не бійся, вступи у неї.

Життя — удача. Шукай цю мить!

Життя таке чудове — не згуби його. Це твоє життя. Борони його.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.