Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011

Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам'ять

Всі публікації щодо:
Літературознавство
Рильський Максим

Тема. Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам'ять

Мета: допомогти учням глибше засвоїти особливості, естетичні засади поезії київських «неокласиків» шляхом виразного, вдумливого читання напам'ять; розвивати навички виразного читання, пам'ять учнів, уміння аналізувати ліричні твори, висловлювати про них власну думку; виховувати оптимістичне світобачення, любов до поезії, естетичний смак.

Очікувані результати: учні знають напам'ять вірші «неокласиків», уміють виразно та вдумливо читати напам'ять, аналізувати поезії, пояснювати свій вибір.

Обладнання: портрети письменників, видання їхніх творів, аудіозаписи зі зразками художнього читання.

Тип уроку: виразне читання напам'ять.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

✵ Вступне слово вчителя.

Уявляєте, у західноєвропейських гімназіях ХІХ ст. учні за рік вчили напам’ять більше 400 віршів! І знали! Тому були цікавими співрозмовниками, могли добре висловити власну думку й підтвердити її цитатами з поезії у письмовому творі, усному виступі, мали розвинені естетичні смаки. Це сприяло також загальній освіті школярів. Сьогодні ж ми маємо продемонструвати знання одного твору, але так, щоб вразити слухачів, переконати їх в ідейно-естетичній вартісності творів київських «неокласиків».

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

✵ Колективна робота.

Повторення відомостей з теорії виразного читання (темп, інтонація, пауза, логічний наголос, міміка, жести).

✵ Робота в парах.

(Повторення, корекція виразного читання поезій напам’ять.)

ІІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

✵ Виразне читання напам'ять поезій М. Зерова, М. Рильського.

(Можна провести у вигляді конкурсу із журі та визначенням переможців.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

✵ Робота над аналізом поезії.

Зробіть аналіз сонета М. Зерова «Саломея» або «Сон Святослава», визначивши класичну формальну структуру (14 рядків, схема рим абба-абба-ввг-дгд; система віршування — п'ятистопний ямб) та внутрішню логіку розвитку змісту: перший чотиривірш — теза, другий — антитеза, заключні два тривірші — синтез, узагальнення думки).

✵ Проблемне завдання.

Знайдіть у віршах м. Зерова ознаки «неокласичної» поезії.

Орієнтовна відповідь. Використання античних тем, сюжетів, міфологічних образів і мотивів, прикладів із національної історії; підкорення змісту суворій логіці думки, досконалій формі.

✵ Колективна робота.

Поєднайте приклади художніх засобів, використаних у творах «неокласиків», з їх визначенням.

вітер грає

епітет

б'ється, як в огні

поетичне звертання

ясної вроди

метафора

веселий світе

неологізм

нерозумно-милий

інверсія

простір блакитно-білий

окличне риторичне речення

ходім! Солодкий світ!

порівняння

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найкращим читцем, на мою думку, був (була)…

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виписати афористичні вислови із творів поетів-«неокласиків».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.