Всі публікації щодо:
Франко Іван

Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

I. Франко. Фарбований Лис. Зміст казки. Головні та другорядні персонажі твору

Мета: навчити учнів переказувати казку від імені героя, працювати з текстом, відрізняти головних персонажів від другорядних; розвивати вміння виразно читати казку, осмислювати чужу поведінку; виховувати в учнів розуміння добра, правди, справедливості.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: ілюстрації до казки, підручник, записи на дошці.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.


II. Перевірка домашнього завдання.

Захист ілюстрацій до казки «Фарбований Лис».


III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння.


IV. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою вчителя; звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

Робота в трупах.

Група І

— Виконайте тестові завдання.

1. Літературними називають казки:

А надруковані в книжках;

Б створені письменниками;

В створені народом.

2. «Фарбований Лис» належить до казок:

А фантастичних;

Б побутових;

В про тварин.

3. «Фарбований Лис» — це:

А легенда;

Б переказ;

В казка.

4. Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події називають:

А легендою;

Б казкою;

В переказом.

5. Фарбований Лис називався перед звірами:

А царем Остромислом;

Б царем Левом;

В Лисом Микитою.

6. Лис Микита видав себе перед звірами:

А затанцювавши;

Б заспівавши по-лисячому;

В змивши синю фарбу.

7. Куди сховався Лис від собак?

А у хату;

Б у бур’ян;

В у діжку з фарбою.

8. Слово кпити означає:

А нахвалятися;

Б насміхатися;

В прораховуватися.

9. Розмову між персонажами називають:

А монологом;

Б діалогом;

В п’єсою.

10. Лис Микита зробився:

А богатирем;

Б слугою;

В царем.

11. З якого твору цей уривок: «Знов радість, знов оклики зачудування і подяки. От цар! От добродій От премудрий Соломон! Та з таким царем ми проживемо віки вічності, мов у бога за дверима» ?

А «Про правду і кривду»;

Б «Фарбований Лис»;

В «Мудра дівчина».

12. Дійовими особами можуть бути:

А тільки люди;

Б тільки тварини і рослини;

В не лише люди, а й тварини, рослини, предмети.

Група II

— Дайте відповіді на запитання, дібравши відповідні цитати з тексту.

1. Куди нахвалявся піти на лови Лис Микита?

2. Який випадок різко змінив життя Лиса?

3. Як жилося звірам за Лисового царювання?

4. Як Лис Микита видав себе перед звірами?

5. Як вчинили звірі, впізнавши в Остромислові звичайного фарбованого Лиса?

Група III

— Поясніть значення фразеологічних сполучень слів, ужитих у казці.

✵ Крутився мов муха в окропі.

✵ Заснув як по купелі.

✵ Відколи світ світом.

✵ Аж око в’януло.

✵ Мов полуда з очей впала.

Група IV

Творче завдання.

— Чи змінили б ви кінцівку твору? Свою думку обґрунтуйте.

Перевірка виконаної роботи.

Фізкультхвилинка.


Робота з роздавальним матеріалом.

Картка 1

— Перекажіть казку від 1-ї особи: від імені Лиса Микити.

Картка 2

— Перекажіть казку від імені Вовчика-братика.


Бесіда.

— Поясніть значення слова «персонаж».

Орієнтовна відповідь: (від. лат. persona — особа) — дійова особа твору. Це переважно людина. Але в казках, байках і фантастичних творах у ролі персонажів можуть виступати й тварини, рослини, речі, природні явища. Вибір персонажів залежить від автора. Залежно від докладності змальовування та функцій у творі персонажі поділяються на головних, другорядних, епізодичних. Вони можуть бути позитивними й негативними. Синонім до слова «персонаж», «образ», «герой» ).

— Доведіть, що Лис Микита — головний персонаж казки «Фарбований Лис».

Орієнтовна відповідь. З перших рядків твору автор привертає увагу до образу: «Жив собі в однім лісі Лис Микита» … Всі події сконцентровані навколо персонажа (він вихваляється перед мешканцями лісу у своїй спритності; потрапляє у діжку з фарбою; фарбованого Лиса бояться звірі; Лис займає царський титул; звірі розправляються з Лисом).

— Назвіть другорядні персонажі в казці. Яка їх роль у творі?

Орієнтовна відповідь. Другорядні персонажі функціонують поряд із Лисом. Через їхні стосунки ми краще розуміємо характер головного героя. У казці «Фарбований Лис» однойменний герой є уособленням зла, зазнайства, а другорядні образи, такі як Вовчик-Братик, Мавпа Фрузя, Орли, Яструби, Ведмеді, не визнають хитрості, брехні. Вони готові прийти на допомогу ближньому, дружелюбні, щирі. Отже, лісові мешканці, хоч і другорядні образи, проте вони уособлюють добро.


Робота в зошитах.

— Накреслити в зошитах таблицю, вказавши головних (навколо них розвиваються основні події) та другорядних персонажів казки І. Франка «Фарбований Лис».


Коло думок.

— Пояснити слова І. Франка: «Діти люблять звірів, чують себе близькими до них, розмовляють з ними і розуміють їх: от тим-то й оповідання про звірів їм такі цікаві, особливо, коли ті звірі в казці ще починають говорити, думати, поводяться, як люди…»


V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання. Метод незакінчених речень.

— Свою роботу на уроці я оцінюю як…

— На уроці мене:

✵ найбільше вразило…

✵ здивувало те, що…

✵ обурило…

✵ навчили…


VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Дати відповідь на запитання: «Кого висміяв І. Франко в казці «Фарбований Лис?»