Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

Контрольна робота № 2 (комбінована). Світ фантазії, мудрості (літературні казки)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, сформованості умінь і навичок з теми; розвивати увагу, творчі здібності, фантазію, логічне мислення, уміння застосовувати свої знання практично; виховувати уважність, охайність, спостережливість, відповідальність. Тип уроку: урок контролю навчальних досягнень.

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.
II. Повідомлення мети перевірки знань та її проведення.
III. Самостійне виконання учнями контрольної роботи.

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

1. «Жив собі в одному лісі і був хитрий-прехитрий».

А Лис Микита («Фарбований Лис». ;

Б Лоскотон («Цар Плаксій та Лоскотон». ;

В Хо-Суковик («Хуха-Моховинка». ;

Г Недоладько («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»..

2. Літературною казкою є

А «Про правду і кривду»;

Б «Мудра дівчина»;

В «Хуха-Моховинка»;

Г «Ох».

3. «Була найменшою в родині, «мізинчиком».

А Хуха-Моховинка («Хуха-Моховинка». ;

Б Аля («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». ;

В Плакота («Цар Плаксій та Лоскотон». ;

Г Недопопелюшка («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»..

Середній рівень

4. Щоб звірі не впізнали в ньому звичайнісінького лиса, Лис Микита

А не ходив у ліс, а споживав усе готове, зарізане, навіть обскубане й обпатране;

Б ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м’якій перині;

В був справедливим царем; не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати;

Г ловив у лісі всяку-всячину і накривав розкішний стіл, щоб догодити звірям.

5. У гвардії Плаксія («Цар Плаксій та Лоскотон». служили А Вай-Вай і Плакота;

Б Плаксуни;

В Плакота і Нудота;

Г Забіяки-сльозівці.

6. Щоранку («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». собі на плечі шолом замість голови прилаштовував

А Недороль Десятий;

Б Перший Недорадник;

В Недоладько;

Г Недочеревик.

Достатній рівень

7. Доведіть, що «Фарбований Лис». Івана Франка — літературна казка.

8. Установіть відповідність

1 портрет

2 рима

3 строфа

А співзвучні закінчення рядків у віршованому творі

Б змалювання зовнішнього вигляду літературного героя

В поєднання кількох віршованих рядків, об’єднаних однією думкою, інтонацією та способом римування

Г коротка перерва (зупинка) під час читання

Високий рівень

9. Складіть невелике висловлення (5-6 речень) на тему «Чого мене навчив твір «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».
Фізкультхвилинка.


ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

1. До Недоладії («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». переносився лише той, хто

А був найкрасивіший;

Б не вмів наводити ладу у своєму домі;

В не доробив рівно сто справ;

Г не доводив до кінця жодної справи.

2. Того, хто буде сміятися і радіти в країні Сльозолий, цар Плаксій («Цар Плаксій та Лоскотон». погрожував

А побити;

Б з’їсти;

В зварити;

Г привселюдно стратити.

3. Хто з героїв і якої казки народився ранньої весни, як і всі сестри та брати?

А Лиска з казки «Хуха-Моховинка»;

Б Моховинка з казки «Хуха-Моховинка»;

В Хо-Суковик з казки «Хуха-Моховинка»;

Г Лоскотон з казки «Цар Плаксій та Лоскотон».

Середній рівень

4. Звірі розправилися з Лисом Микитою так жорстоко, бо

А сердилися, що за його царювання слабший ніколи не вигравав справи;

Б злилися, що так довго давали йому себе дурити;

В їм не подобалося, що від нього тхнуло олійною фарбою;

Г заздрили, що він такий мудрий.

5. Народною казкою є

А «Хуха-Моховинка»;

Б «Мудра дівчина»;

В «Фарбований Лис»;

Г «Цар Плаксій та Лоскотон».

6. Незвичайним у вдачі Алі («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». було те, що вона

А усім заздрила;

Б нічого не могла доробити до кінця;

В була дуже щирою;

Г була дуже неохайною.

Достатній рівень

7. Доберіть рими до поданих слів:

Лоскотон, сльозівці, Хуха, рік, Недоладько, ромашка, острівець, Недоладія, Плаксій, голова.

8. Установіть відповідність

1 віршована мова

А мова, близька до розмовної, якою спілкуються в сім’ї, товаристві

2 прозова мова

Б мова розмірена, ритмічна, схожа на пісенну, що має риму

В розповідь, що ведеться від імені оповідача

Високий рівень

9. У чому ви допомогли б Лисові Микиті з казки Івана Франка «Фарбований Лис». Складіть невелике висловлення (5-6 речень).IV. Підсумки.

Відповіді вчителя на запитання учнів.


V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Підготуватись до уроку літератури рідного краю.