Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

Контрольна робота № 3 (відповіді на запитання). З народної мудрості. Історичне минуле нашого народу

Мета: перевірити рівень засвоєння знань, умінь і навичок з метою їх корекції; розвивати логічне та образне мислення, уміння переконливо і зв’язно висловлювати свої міркування; виховувати шанобливе ставлення до заповітів наших предків, осмислено їх виконувати.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: завдання для контрольної роботи.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.
II. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.
III. Самостійне виконання учнями завдань.

Орієнтовний перелік запитань

Учням необхідно вибрати по одному запитанню з кожного блоку.

І блок — початковий рівень.

1. Розкажи про найдавнішу писемну пам’ятку історії та літератури нашого народ (автор, назва, особливості). Про що ти дізнався з літописних оповідей?

2. Які дії руських (українських) князів підтверджують їхній патріотизм (за літописним оповідями «Повісті минулих літ». ?

3. Які риси руських (українських) князів можуть бути зразком для українців XXI ст. (за літописними оповідями «Повісті минулих літ». ?

4. Які вчинки руських (українських) князів ти схвалюєш, а які - — засуджуєш (за літописними оповідями «Повісті минулих літ». ?
II блок — середній рівень.

1. У чому полягає мудрість князя Ярослава (за книгою Олександра Олеся «Княжа Україна». ?

2. Ярослав Мудрий — князь-завойовник чи князь-будівничий (за книгою Олександра Олеся «Княжа Україна». ?

3. Який заповіт свого батька згадує воєвода у відповідальний момент? Чи допоміг він Князю (за твором Олександра Олеся «Микита Кожум’яка». ?

4. Порівняй літописну оповідь про Ярослава з поетичною версією Олександра Олеся.
IІІ блок — достатній рівень.

1. Що називають гіперболою? Розкрий це поняття на прикладі характеристики Олександром Олесем Микити Кожум’яки.

2. Доведи, що твір Олександра Олеся «Микита Кожум’яка». — драма-казка.

3. Поясни особливості будови загадок.

4. Котрий з висловів є прислів’ям, а котрий — приказкою? Аргументуй свою думку.

У біді й недузі пізнаєш своїх друзів.

Нема троянд без колючок.
Творче завдання — високий рівень.

Прокоментуй вислів У біді й недузі пізнаєш своїх друзів (5-6 речень).IV. Підсумки.

Відповіді вчителя на запитання учнів.V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Усім учням: повторити вірші Т. Шевченка, вивчені напам’ять.

— Індивідуальні завдання: підготувати повідомлення «Усе, що я знаю про Кобзаря»; кільком учням роздати слова для рольової гри (зміст — у конспекті уроку 46 — 47); організувати учнів (роздати слова) до рольової гри (за твором С. Черкасенка «Як Тарас ходив до залізних стовпів». Зміст — у конспекті уроку 46 — 47).