Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

Література рідного краю № 1. Легенди та перекази Тернопільщини

Мета: ознайомити учнів з легендами Тернопільщини; розширити кругозір учнів, знання з історії та географії рідного краю; виховувати любов до рідного краю, бажання зберегти і примножувати історію; розвивати монологічне мовлення, мислення, навички самостійної роботи з літературою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: книга П. Медведика «Неопалима купина. Легенди та перекази землі Тернопільської», ілюстративний матеріал, проектор.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.


II. Оголошення теми, мотивація навчальної діяльності.

Хто знає, береже минуле,

І вміє шанувать сучасне,

Лиш той майбутнє

Вивершить прекрасне.

Учитель. Легенди і перекази як один з видів усної народної творчості посідають важливе міси в культурі кожного народу. Вони не тільки допомагають краще пізнати минуле, але закликають пам’ятати про нього і передавати з покоління в покоління.

Історичні обставини складалися так, що впродовж багатьох століть землі Тернопілля поділили між собою сусіди-вороги. Важкі роки іноземного поневолення, боротьба проти соціальної несправедливості породили сотні легенд та переказів, які й нині живуть серед людей.


III. Сприймання та засвоєння учнями навчального матеріалу.

Слово вчителя.

— Загадковість світу природи бентежила уяву, пробуджувала прагнення пояснити виникнення і походження живих істот, тому на Тернопіллі широко представлені легенди про природу. Деякі з них розповідають про горби, інші — про рослин, птахів.

Виразне читання легенди «Підсніжник».

Бесіда (за змістом).

— Чи є елементи фантастичного в легенді?

— Чому дівчина перетворилася спочатку на сльозу, а потім — на підсніжник? Що символізує підсніжник?

— Чому хлопець став весняним вітром?

— Що утверджує ця легенда?

— Якою ще могла би бути реакція на поведінку доньки батька, якому неодноразово доводилось просити вибачення за її відмову нареченим?

— Дайте порівняльну характеристику обом братам.

Слово вчителя.

— Дуже поширені топонімічні (ті, що пов’язані з назвами людських поселень) легенди і перекази. Майже немає такого людського поселення, про який народ не склав би легенду. Нерідко та сама легенда цього циклу містить подвійну, потрійну інформацію — історичну, побутову, міфологічну тощо, але найголовніший елемент у ній — пояснення топоніма. Вони висвітлюють образне освоєння історичних подій, яке допускає вигадку, домисел. Та все ж таки глибокий аналіз усного переказу завжди виявить у ньому правдиве відображення історичної дійсності певного часу.

Виразне читання переказу «Тернопіль» ,

Бесіда.

— «Тернопіль» — це легенда чи переказ?

— Чого більше (реального чи фантастичного) у творі? Відповідь ілюструйте прикладами.

— Яку назву мала місцевість, заросла густим тереном? Що він символізує?

— Як називали відновлену оселю?

— Уявіть себе в ролі сценариста фільму про створення Тернополя. Усно опишіть одну зі сцен.

Слово вчителя.

— Серед легенд і переказів Тернопілля важливе місце посідають легенди на біблійні теми, міфологічні, морально-побутові, соціальні, сатиричні. У них відображено колишні вірування в «нечистих і добрих духів», у «чудеса», існування надприродних істот. Захоплюють своєю емоційністю, глибоким ліризмом легенди та перекази про материнську любов до дітей, про красу вірності закоханих.

Виразне читання легенди «Долина червоних маків».

Бесіда.

— Як народ описує дівчину, що тужить за коханим?

— Як природа співчуває хлопцеві?

— Чому розлогий степ перетворився на долину червоних маків?

— Що символізує червоний мак?

— Яку картину ви б намалювали, прочитавши легенду? (Повідомлення учнів).

Зачитування, переказування знайдених самостійно легенд і переказів рідного краю.

Бесіда.

— Чи сподобалися вам легенди і перекази Тернопілля? Яка з легенд чи переказів здалася вам найцікавішою? Чому?

— Хто з героїв легенд і переказів тобі сподобався? Чому?

— Чи хотілося б тобі змінити кінцівку якогось твору? Чому?

— Чи можемо ми назвати ці твори повчальними?

— Які висновки ви можете зробити про історію рідного краю, невичерпну народну фантазію? Чи мають легенди та перекази залишатися у спадок прийдешнім поколінням?

Розігрування ситуації за ролями (учні інсценують одну з легенд).

Рекомендації вчителя для учнів-виконавців:

✵ чітко дотримуйтеся своєї ролі;

✵ слухайте інших «акторів» і вчителя;

✵ не коментуйте дій інших, перебуваючи в ролі;

✵ ставтесь до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, у яку потрапили.

Після завершення вправи учасники та «спостерігачі» аналізують набутий досвід, власні думки і почуття.


IV. Узагальнення і систематизація знань.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Чи потрібно збирати й вивчати легенди, перекази рідного краю? Чим це нас збагачуватиме?


V. Оцінювання знань і вмінь учнів.

Мотивація виставлених оцінок.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— До уроку ЛРК № 2: прочитати казку Б. Лепкого «Казка про Ксеню і дванадцять місяців».