Розробки уроків - Українська література 7 клас ІІ семестр - 2012 рік

Л. КИСЕЛЬОВ. „ДОДОМУ”. ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ ВІРША. „КАТЕРИНА”. ВСЕЛЮДСЬКЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ МАДОННИ

Мета: продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Кисельова, зокрема зосереджуючи увагу на ідейно-художньому аналізі віршів „Додому”, „Катерина”; вміти характеризувати образ Катерини; розвивати естетичні відчуття і смак; уміння грамотно висловлювати власні думки про вірші письменника; робити аналіз його творів; формувати власну позицію у процесі пізнання і вивчення; виховувати повагу до мистецтва слова, культури рідного краю, його природи; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Л. Кисельова, фотоматеріали про Київ і Москву, бібліотечка поетичних творів письменника; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Міні-конкурс на кращого виконавця поезії Л. Кисельова напам'ять

Критерії оцінювання (виразність, емоційність, дотримання регламенту...).

III. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина „Знайомий нам Л. Кисельов”

• Місто народження майбутнього письменника. (Київ)

• Назва факультету, де навчався Леонід Володимирович. (Іноземних мов)

• У яких журналах друкувалися вірші Л. Кисельова російською мовою, коли він навчався у десятому класі? („Новый мир”, „Радуга”)

• Через що перестали друкувати поетичні твори Леоніда Володимировича? (Після „скандальної сенсації” вірша „Цари”)

• Коли письменник творив свої поезії українською? (В останній рік свого життя)

• До якого роду, за словами І. Дзюби, належала родина Л. Кисельова? („Українофільського”)

• Журнали, в яких друкувалися українські поезії Леоніда Володимировича. („Дніпро”, „Ранок”, „Вітчизна”)

• Назвіть посмертну двотомну збірку Л. Кисельова, що вийшла у 1970 р. („Стихи. Вірші”)

• До якої історичної особи письменник виявив зневагу у своєї поезії? (Петра І)

• Назва міста, де навчався Л. Кисельов. (Київ)

• В якому році читач мав можливість ознайомитися із збіркою поета „Последняя песня. Остання пісня”? (1979)

• Хто охарактеризував Л. Кисельова: „.Він ставив на карту всього себе, свою душу і долю”? (І. Дзюба)

ІV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

V. Основний зміст уроку

1. Опрацювання вірша Л. Кисельова „Додому”

1.1. Виразне читання твору.

1.2. Тема: відліт ліричного героя з Москви до рідного Києва та його сум за російською столицею.

1.3. Ідея: уславлення любові до рідного краю, міста, домівки; пошани до Москви.

1.4. Основна думка: де б людина не була, але вона завжди прагне повернутися додому в рідне місто, родину.

1.5. Жанр: громадянська поезія.

1.6. Художні особливості твору.

1.7. Бесіда за питаннями.

• Яке значення в житті для кожної людини має рідна домівка? Свої міркування обгрунтуйте.

• Прокоментуйте народне прислів'я „Де хліб-сіль-каша, там домівка наша”.

• Що вам відомо про Москву — столицю Росії?

• Чому герою твору шкода залишати Москву? Яких національних героїв ви знаєте? Як наш народ їх шанує і пам'ятає?

• Хто такий Б. Хмельницький? З якої нагоди йому встановлено пам'ятник у Києві?

• Чим для ліричного героя є Москва, Київ?

• Дослідіть, як у творі сучасне перемежовується з минулим?

• Що ви відчули під час читання цієї поезії?

• Чому варто пам'ятати про рідну домівку, батьків?

2. Ідейно-художній аналіз поезії Л. Кисельова „Катерина”

2.1. Виразне і вдумливе читання вірша.

2.2. Тема: розповідь про Катерину сучасну і Шевченкову.

2.3. Ідея: уславлення жіночої цнотливості, краси, працьовитості, щирості, здатності витерпіти будь-які страждання.

2.4. Основна думка: Катерина, як і Україна, протягом історії мають однакову долю, відчули на собі всі життєві випробування, намагалися долати труднощі.

2.5. Жанр: поезія з оптимістичним, життєстверджуючим пафосом.

2.6. Художні особливості твору.

Епітети: „барвні сни”, „біле поле”, „біле небо”, „сніжне небуття”, „біла Катерина”.

Порівняння: „небо, мов велике коло”.

Метафори: „небо летить”, „вилами розхитували трони”, „буде жити Україна... в хлібі, в снах...”

Звертання: „не співай, поете...”

2.7. Бесіда за питаннями.

• Чому Л. Кисельов вважає, що Україна живе в теплім хлібі, у снах дітей?

• Який колір переважає у поезії? Про що він свідчить?

• Чим викликаний біль сучасної Катерини під час її ходи по Україні?

• Яким був шлях наших предків?

• Що вам відомо про життя Т. Шевченка?

• Як відомо, сестру Т. Шевченка звали Катериною. Чи пов'язано це із назвою твору Л. Кисельова?

• В чому полягає вселюдське та національне значення української Мадонни Л. Кисельова?

2.8. Орієнтовний план до характеристики образу Катерини.

1) Катерина — українська Мадонна.

2) Риси характеру героїні:

а) цілеспрямована;

б) рішуча;

в) волелюбна;

г) впевнена в собі.

3) Місія Катерини.

4) Сучасна і Шевченкова Катерина.

VI. Підсумок уроку

Скласти сенкан: І варіант — „Рідна домівка”; ІІ варіант — „Катерина- Україна”.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності

VIII. Домашнє завдання

Знати ідейно-художній зміст твору М. Трублаїні „Шхуна „Колумб” (позакласне читання).