Плани-конспекти уроків - Українська література 8 клас - 2002

Леся Українка. «Давня казка». Роль поета й поезії в суспільстві. Антитеза. Поняття про сатиру

Всі публікації щодо:
Українка Леся

Тема. Леся Українка. «Давня казка». Роль поета й поезії в суспільстві. Антитеза. Поняття про сатиру.

Мета показати розуміння поетесою ролі художнього слова в житті народу;

розвивати в учнів навики роботи з художнім текстом, виразного читання;

прищеплювати у школярів любов до рідної мови, культури.

Обладнання підручник, індивідуальні картки, ілюстрації до поеми «Давня казка».

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

І. Робота учнів з індивідуальними картками.

Картка № 1

Що ви знаєте про родину Косачів?

Яка пора року зображена в поезії «Красо України, Подолля!»?

Картка № 2

Як здобувала Леся Українка освіту?

До чого закликає поетеса в поезії «Скрізь плач, і стогін, і ридання»?

Картка № 3

Розказати про формування світогляду Лесі Українки.

Назвати алегоричні образи вірша «Досвітні огні».

Картка № 4

Коли Леся Українка написала першого вірша? Що її до цього спонукало?

Розкрити алегорію перших трьох строф поезії «На роковини Шевченка».

Картка № 5

Як сприймали творчість Лесі Українки її сучасники?

Як змінюються пейзажні замальовки в поезії «Красо України, Подолля!»?

Картка № 6

Що сприяло зародженню в Лесі Українки (в дитячі роки) любові до України?

Знайти вислови з творів Шевченка в поезії Лесі Українки «На роковини Шевченка».

Картка № 7

Що свідчить про велику силу волі та працелюбність Лесі Українки?

Записати вислови з поезії «Досвітні огні», які відтворюють владу темної ночі над людьми.

Картка № 8

Де померла письменниця? Розповісти про ЇЇ похорон.

Назвати алегоричні образи вірша «Досвітні огні», розкрити їх значення.

Картка № 9

Чому поліція заборонила виголошувати промови під час її похорону?

Визначити віршовий розмір поезії «Досвітні огні».

Картка № 10 Якою вам уявляється Леся Українка?

У яких рядках висловлено заклик до боротьби проти гнобителів (за поезією «Досвітні огні»)?

2. Виразне читання напам'ять поезії «Досвітні огні».

3. Повторення відомостей з теорії літератури.

Користуючись посібником «Українська література у таблицях і схемах» О. Г. Противенської, М. І. Мещерякової, Я. В. Теміз [15], написати в зошиті про основні роди художньої літератури: епос, лірику, драму.

Епос — зображальний рід літератури. Зображення людини у взаємодії з іншими людьми, подіями, явищами. Прозова форма.

Лірика — виражальний рід літератури. Зображення людини через відтворення її почуттів, переживань, роздумів. Здебільшого віршова форма.

Драма — зображальний рід літератури. Зображення людини в дії, в конфлікті, в розмові. Здебільшого прозова форма.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Леся Українка протягом свого творчого життя, крім багатьох віршів, драматичних творів, оповідань, статей, написала і 9 ліро-епічних поем: «Русалка», «Місячна легенда», «Ізольда-білорука» та інші. Майже всі они пройняті ідеями визвольної боротьби проти соціального й національного гніту. Сюжети для більшості з них поетеса брала або з усної народної творчості, або з історичного минулого різних народів, або в біблійних легенд. На основі цих сюжетів Леся Українка порушувала проблеми, які й нині хвилюють людство.

Ліро-епічна поема «Давня казка» вперше була опублікована у львівському журналі «Житє і слово» за 1896 рік. У час творення цієї поеми одні письменники реакційного напрямку заявляли, що мистецтво потрібне лише для розваги, інші — що історію вершать царі, королі, що глобительський лад — непорушний, вічний. Поемою «Давня казка» Леся Українка давала гостру відсіч носіям цих теорій.

І. Робота над текстом поеми «Давня казка».

1) Прослухати поему у грамзаписі.

2) Проаналізувати поему «Давня казка» за планом:

1. Тема поеми: роль поетичного слова в житті суспільства.

2. Ідея: поетичне слово нерозривно пов’язане з народними інтересами і повинно служити визвольній боротьбі трудящих.

3. Жанр: ліро-епічна соціальна поема-казка.

4. Особливості композиції твору:

а) експозиція:

Десь колись, в якійсь країні

Проживав поет нещасний;

б) зав’язка: зустріч поета з Бертольдом; перший діалог, у якому розкриваються основні риси характеру поета й Бертольда на тому етапі їхнього життя; другий діалог, де протиставляється уявлення про щастя поета й Бертольда; вірші початкуючого поета;

в) розгортання подій:

Забажалось королеві

Звоювать чужеє царство.

Пісня поета спрямовує Бертольдових воїнів у походи, звеселяє рідну країну й розважає «не одну сумну родину»; під впливом життєвих обставин, суспільних порядків ще більш» погіршується характер Бертольда;

г) кульмінація: сутичка народного поета з всевладним графом Бертольдом на ґрунті захисту інтересів трудящих; вірші поета цієї пори — справжні шедеври; визначення характерів Бертольда й поета;

д) розв’язка:

Так довіку у темниці

Довелось поету жити,

За тюремний спів він мусив

Головою наложити.

Здійнялось повстання в краю,

І Бертольда вбили люди.

І тепер нащадки графські

Тюрми міцнії будують,

А поетові нащадки

Слово гостреє гартують.

5. Який конфлікт покладено в основу твору? Як згруповані персонажів?

6. Іронія і сатира в поемі.

3. Слово вчителя.

В іронічному плані вживаються слова «лицар» і «лицарство» щодо Бертольда та його воїнів. В Україні «лицар» — мужня, благородна людина, захисник волі. Таким лицарем Леся Українка вважала поета:

Нас таки чимале військо,

Маєм свого отамана,

Він у нас одважний лицар…

В іронічному плані написані окремі рядки «поетових пісень». У сатиричному плані показано взаємини між графом і народом.

4. Показати ілюстрації «Давньої казки» художників В. Касіяна та В. Панфилова.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

1) Коли була написана поема «Давня казка»?

2) Визначіть її жанр.

3) Яка тема та ідея цього твору?

4) Знайдіть і виразно прочитайте експозицію, зав’язку, кульмінацію, розв’язку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 204 — 218, вивчити напам’ять уривок з поеми «Давня казка» від слів «Навіть трудно розказати…» до слів «Мов крізь милю провалився» або від слів «Золотих не хочу лаврів…», кінчаючи словами «Золоті надіть кайдани!».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.