Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Ю. Федькович. Повісті та оповідання. «Три як рідні брати». Розкриття соціальної нерівності, безправності і зубожіння народу. Значення творчості Ю. Федьковича

Всі публікації щодо:
Федькович Юрій

Тема. Ю. Федькович. Повісті та оповідання. «Три як рідні брати». Розкриття соціальної нерівності, безправності і зубожіння народу. Значення творчості Ю. Федьковича.

Мета: розкрити своєрідність прозових творів Юрія Федьковича, їх реалізм, романтичний характер, роль творчості письменника у розвитку української літератури; формувати вміння школярів самостійно аналізувати художній твір, розвивати їхні творчі здібності; виховувати патріотичні почуття учнів.

Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Дати визначення понять епіфора, іронія.

2) Тематика поезій Федьковича.

3) Яка з поезій Федьковича найбільше сподобалась? Чому?

4) Прочитати на вибір вірш Федьковича і зробити його аналіз.

2. Вступне слово вчителя.

1) У жанрі оповідання Ю. Федькович — самобутній і оригінальний письменник.

2) У центрі творів Федьковича — людина з народу, яка не мириться з несправедливістю.

3) Письменник жив серед народу, і це допомогло йому правдиво відобразити життя.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

2. Пояснення вчителя.

Юрій Федькович написав понад 60 прозових творів, які можна поділити на дві групи: повісті й оповідання з народного життя і гумористично-фантастичні твори (легенди, байки, казки, притчі). Такі твори, як «Три як рідні брати», «Штефан Славич», «Дністрові кручі», «Безталанне кохання» ґрунтуються на соціальному конфлікті: причиною нещасливого кохання чи трагічної смерті одного з героїв є багатство одних і бідність інших, несправедливість, насильна рекрутчина. Ці мотиви визначають тематику більшості оповідань письменника.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

У своїх творах письменник запитує: «Хто винен у нещасті простої людини?» І відповідає: майнова і соціальна нерівність, гноблення однією людиною іншої. У суспільстві, де пріоритетним вважається матеріальний добробут, де мати віддає дочку за нелюба лише тому, що він багатий, де людські почуття ігноруються заради наживи, людська особистість зазнає гніту не тільки фізичного, а й морального. І така соціальна несправедливість нерідко призводить до загибелі чесних, щирих людей.

2. Учнівські повідомлення.

Повідомлення 1. Основною темою прозових творів Юрія Федьковича є тема народу. В 60-ті роки XIX ст. вона набуває особливої гостроти й актуальності. Письменник виводить галерею образів протестантів, борців проти кривди й насильства. Такий правдолюб Іван з оповідання «Серце не навчити». Захищаючи скривджених, він розправляється з винуватцями народного лиха. Цією людиною керують виключно благородні почуття. Разом з тим Федькович засуджує «бездонну порожнечу життя» (І. Франко), мораль панівної частини суспільства.

Повідомлення 2. Правдолюбство — головна риса героя оповідання Ю. Федьковича «Сафат Зінич». Сафат Зінич — народний месник за кривди народу. Коли оповідач запитав Зінича, за що той зазнає таких страждань, він відповідав: «За правду, товаришу!» Волелюбність, чесність, душевна щедрість — головні риси позитивних героїв Федьковича («Штефан Славич», «Сафат Зінич»). І хоч часто вони гинуть у боротьбі або через тяжкі життєві обставини, але завжди високо несуть імення людини.

3. Аналіз повісті «Три як рідні брати» за орієнтовним планом.

1) Основний конфлікт повісті.

2) Причина зубожіння сім’ї Шовканюків.

3) Епізоди повісті, що мають викривальний зміст.

4) Персонажі повісті, які наділені високими громадянськими й моральними якостями.

5) Типовість образів повісті.

6) Реалізм твору.

4. Обговорення й формулювання висновків з аналізу повісті «Три як рідні брати» відповідно до плану.

1) Поняття конфлікту. (Суть конфлікту в повісті — соціальні умови: багатий і бідний ворожі один одному за соціальним становищем, і ця нерівність визначає їхні особисті відносини. Для прикладу можна прочитати за дійовими особами уривок з повісті, де розповідається, як піп за похорон матері до нитки обирає хворого Івана Шовканюка.)

2) Прочитати розділ XII, дати йому заголовок. З яких позицій письменник змальовує образи селян? (Він дивиться на все очима селян, висловлює їхнє ставлення до несправедливості.)

3) На чому ґрунтується сюжет повісті? (На життєвих ситуаціях: відображає реальне становище буковинських селян у той час — безправність, жорстоку експлуатацію, рекрутчину.)

4) Про що довідуємося з передсмертного листа неньки до сина, що служить у цісарській армії? (Мати пише, що все майно довелося продати, а багач Андрій «дуже нас кривдив, і послідню Коровину з загороди займив». Коли Іван попросився у відпустку, аби допомогти сім’ї у такій скруті, офіцер жорстоко побив його.)

5) Типовість образів повісті. (У творі представники різних прошарків суспільства чи одного? Образи індивідуалізовані чи узагальнені?)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Хрестоматія [48, с. 469 — 480], дати письмову відповідь на питання: чому в повісті «Три як рідні брати» Федькович зображує жовнірів-побратимів представниками різних національностей?

Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.