Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Микола Куліш (1892 - 1937)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Куліш Микола

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Театр, у якому Микола Куліш співпрацював з Лесем Курбасом, називався

А “Молода Муза”

Б “Молодняк”

В “Молодий театр”

Г “Березіль”

А

Б

В

Г

2. Лесь Танюк назвав класичним зразком політичної комедії “дискусійного” жанру твір М.Куліша

А “97”

Б “Народний Малахій”

В “Мина Мазайло”

Г “Хулій Хурина”

А

Б

В

Г

3. В основі драми як літературного роду знаходиться

А образ ліричного героя

Б об'єктивне зображення подій

В змалювання характеру людини безпосередньо через дію

Г розповідь та опис як основний спосіб викладу художнього матеріалу

А

Б

В

Г

4. Авторські пояснення в тексті драматичного твору, що містять стислу

характеристику обставин, дії, зовнішності та поведінки дійових осіб, їх жестів, міміки, інтонації тощо, називається

А епіграфом

Б ліричним відступом

В реплікою

Г ремаркою

А

Б

В

Г

5. Вид легкої комедії, невелика, часто весела п'єса, у якій розмови героїв чергуються з жартівливими піснями і танцями, називається

А комедія

Б гумореска

В водевіль

Г інтермедія

А

Б

В

Г

6. Закон “трьох єдностей” (дії, місця і часу) - це теоретична засада драми періоду

А класицизму

Б бароко

В реалізму

Г романтизму

А

Б

В

Г

7. Тема твору - це

А основне питання, яке висвітлює автор на певному життєвому матеріалі

Б основна думка про зображені у творі життєві явища

В почуття особливого піднесення, захоплення

Г низка складних питань, що потребують розв'язання

А

Б

В

Г

8. Тему комедії М.Куліша “Мина Мазайло” подано в рядку

А життя української інтелігенції у 20-30-х роках XX століття

Б шовіністична політика Росії

В міщанство й українізація

Г ідейно-моральні шукання радянської молоді

А

Б

В

Г

9. Комедією, “яку важко перекласти на будь-яку іншу мову”, назвав Лесь Танюк твір Миколи Куліша

А “Комуна в степах”

Б “Мина Мазайло”

В “Народний Малахій”

Г “Маклена Ґраса”

А

Б

В

Г

10. У п'єсі “Мина Мазайло” М.Куліша відображено процес

А українізації

Б колективізації

В індустріалізації

Г урбанізації

А

Б

В

Г

11. Під словом міщанство розуміємо

А пересічного міського мешканця

Б колишнього сільського мешканця, який оселився у місті

В людей з обмеженими дрібновласницькими інтересами і вузьким кругозором; обивателів

Г соціальну групу людей, що складається з нижчих службовців, ремісників, дрібних торгівців

А

Б

В

Г

12. Літературознавці відзначають спорідненість п'єс Миколи Куліша з драматургією

А М.Старицького

Б Арістофана

В Ж.-Б.Мольєра

Г І.Котляревського

А

Б

В

Г

13. Характер конфлікту комедії “Мина Мазайло” літературознавці називають

А політичним

Б побутовим

В філологічним

Г психологічним

А

Б

В

Г

14. Герой комедії “Мина Мазайло” змінює прізвище на

А Тюльпанов

Б Де Розе

В Мазайло-Квач

Г Мазєнін

А

Б

В

Г

15. Сюжет зі зміною прізвища опрацьовував в українській драматургії

А Григорій Квітка-Основ'яненко

Б Леся Українка

В Іван Франко

Г Іван Карпенко-Карий

А

Б

В

Г

16. Мина Мазайло з однойменної п'єси М.Куліша у вирішенні найскладніших питань покладався на

А серце

Б дружину

В учительку Баронову-Козино

Г те, що якось-то воно буде

А

Б

В

Г

17. У комедії М.Куліша “Мина Мазайло” головного героя в його прагненні

змінити прізвище, окрім Мокія, НЕ підтримує ще

А тьотя Мотя

Б дочка Рина

В дядько Тарас

Г Баронова-Козино

А

Б

В

Г

18. Шаржована манера комедії “Мина Мазайло” М.Куліша НЕ висміює

А зневагу до національних коренів

Б почуття меншовартісності

В байдужість до рідної історії

Г міщанську обмеженість

А

Б

В

Г

19. Своє обурення з того приводу, що герої опери “Тарас Бульба” говорять

українською мовою, у комедії “Мина Мазайло” М.Куліша висловлює

А дружина Мини

Б дочка Рина

В тьотя Мотя

Г Баронова-Козино

А

Б

В

Г

20. Мокій намагається довести, що Уля - українка, за допомогою науки

А історії

Б філології

В антропології

Г етимології

А

Б

В

Г

21. У комедії М.Куліша “Мина Мазайло” згадано російський твір

А “Біла гвардія”

Б “Життя пана де Мольєра”

В “Майстер і Маргарита”

Г “Дні Турбіних”

А

Б

В

Г

22. Головний герой однойменної п'єси М.Куліша Мина Мазайло винайшов

А швидкісний спосіб вивчення російської мови

Б новий принцип дослідження українських антропонімія

В спосіб боротьби з українізацією

Г електричну мухобійку

А

Б

В

Г

23. Валуєвським асистентом у п'єсі М.Куліша “Мина Мазайло” називає

А дядько Тарас Мину

Б Мокій батька

В дядько Тарас тьотю Мотю

Г Мокій Баронову-Козино

А

Б

В

Г

24. Комсомольців п'єсі “Мина Мазайло” М.Куліша запропонували замінити прізвища

А псевдонімами

Б номерами

В довідками

Г званнями

А

Б

В

Г

25. У комедії “Мина Мазайло” М.Куліша українізацію підтримує

А Баронова-Козино

Б Уля

В Рина

Г дружина Мини

А

Б

В

Г

26. До “табору” противників українізації в комедії “Мина Мазайло” М.Куліша належить

А Мотрона Розторгуєва

Б дядько Тарас

В комсомольці

Г Уля

А

Б

В

Г

27. Губернаторська дочка, почувши з його уст “ге”, відвернулася від

А дядька Тараса

Б Мини Мазайла

В Мокія

Г від одного із предків Мини

А

Б

В

Г

28. “Та хай собі міняють хоч на Арістотелів! Радвлада не забороняє”, - говорить про намір Мини Мазайла змінити прізвище

А тьотя Мотя

Б Баронова-Козино

В хтось із комсомольців

Г дядько Тарас

А

Б

В

Г

29. Про те, що прізвище Мазайло “просте, демократично-плебейське і не суперечить приниипам ленінської національної політики”, говорить

А Мина Мазайло

Б Мокій

В хтось із комсомольців

Г Уля Розсоха

А

Б

В

Г

30. При зміні прізвища залишити в новому варіанті “хоч корінь “маз” просить Мину Мазайла

А син Мокій

Б дядько Тарас

В дружина

Г дочка Рина

А

Б

В

Г

31. Серед пращурів, що приходять у маренні до Мини Мазайла, НЕ було

А запорожця Мазайла-Квача

Б чумака Василя

В наймита Тараса

Г селянина Авива

А

Б

В

Г

32. Головного героя п'єси “Мина Мазайло” М.Куліша було звільнено з посади за

А антирадянські настрої

Б опір українізації

В службові зловживання

Г невиконання посадових обов'язків

А

Б

В

Г

33. Мині Мазайлу НЕ належить репліка в рядку

А “Українізація - це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищі посади”.

Б “Оце саме “ге” і є моє лихо віковічне. Прокляття, якесь каїнове тавро, що по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли я розговорю не те що чистою руською, а небесною, ангельською мовою”.

В “Рідня - а нема до кого слова промовити, тим паче українського”.

Г “Нічого з вашої українізації не вийде, а якщо і вийде, то пшик з бульбочкою”.

А

Б

В

Г

34. Мокію НЕ належить репліка в рядку

А “Рідне слово “пристрій” ви на “апарат” обернули, а забули, як в народій мові про це говориться, що без пристрою і блохи не вб'єш”.

Б “А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовитись словом з Грінченкового словника та й з власного серця”.

В “Сиджу сливе сам удень і вночі та перебираю, потужно вивчаю забуту й розбиту і все ж таки багату, прекрасну нашу мову”.

Г “Засолодились. Годі! Тепер треба її (мову) із заліза кувати. Із сталі стругати”.

А

Б

В

Г

35. Тьоті Моті Розторгуєвій НЕ належить репліка в рядку

А “Я не розумію, що таке українці, хто вони такі: євреї, татари, вірмени?”

Б “А хіба селяни - українці? Се тяни - мужики”.

В “Прілічнєє бить ізнасілованной, нежелі українізірованной”.

Г “Взагалі українські прізвища оригінальні, змістовні, колоритні... Рубенсівські - от!”

А

Б

В

Г

36. Дядьку Тарасу НЕ належить репліка в рядку

А “Самі ви не шеретовані, і мова ваша радянська нешеретована”.

Б “Ми хоч крали, та переробляли. Украли у німців “штуль” - зробили з нього “стул”. А вам ліньки було переробити. Украли у німців “лям- пу”, так усім видно, що крадена. Лямпа”.

В “Думалось - Мазайловський, мріялось - Мазайлович з кореня “маз” вийде, а вийшов “Мазєнін”.

Г “Їхня українізація - це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було... Попереджаю!”

А

Б

В

Г

37. До модерністських прийомів, використаних у комедії “Мина Мазайло” М.Куліша належить А оригінальна побудова твору Б діалоги-дискусії В елементи клоунади Г авторські ремарки

38. Найістотнішою рисою творчості М.Куліша була

А трагедійність

Б ліричність

В трагікомічність

Г афористичність

А

Б

В

Г

39. Комедію М.Куліша “Мина Мазайло” називають “філологічною”, бо

А молоді герої п'єси - студенти-філологи

Б сюжет твору насичений розмовами на філологічні (мовні) теми

В у творі вживається термін “укрмова”

Г герої твору обговорюють антропологічні дані українця

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у творі М.Куліша “Мина Мазайло”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

Зміст події

А Обговорення комсомольцями питання про прізвища.

Б Публікація в газеті інформації про зміну прізвища Мазайло на Мазєнін.

В Мина розповідає про свій похід до загсу.

Г Урок “правільних проізношеній” з Бароновою-Козино.


А

Б

В

Г

1

2

3

4

2. Установіть послідовність подій у творі М.Куліша “Мина Мазайло”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

Зміст події

А Приїзд тьоті Моті з Курська.

Б Мині ввижаються його пращури.

В Мокій визначає в Улі українські індекси.

Г Приїзд дядька Тараса.


А

Б

В

Г

1

2

3

4

3. Установіть послідовність подій у п'єсі “Мина Мазайло”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А повідомлення про те, що Мину Мазайла звільнено з посади

Б Мина Мазайло опановує правильну російську вимову

В суперечка між тьотею Мотею і дядьком Тарасом про “крадіжку” слів з інших мов

Г Мокій пояснює Рині значення слова “бринить”

Д приїзд тьоті Моті з Курська


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


5


4. Установіть відповідність між персонажем п'єси “Мина Мазайло” і суспільною тенденцією, яку він уособлює.

Персонаж

1   дядько Тарас

2   Мокій

3   Мина

4   тьотя Мотя

Тенденція

А малоросійство

Б шовінізм

В паріотизм

Г анахронічний націоналізм

Д духовний інфантилізм


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


5. Установіть відповідність між персонажем п'єси “Мина Мазайло” і його реплікою.

Персонаж

1 Мокій

2 дядько Тарас

3 тьотя Мотя

4 Мина

Репліка

А Оце саме “ге” і є моє лихо віковічне, прокляття якесь каїнове.

Б їхня українізація - це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було.

В У мене очі українські, ноги українські, все, все.

Г Буду на зло, на досаду декламувати українське слово.

Д Що таке українці, хто вони такі: євреї, татари, вірмени?


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


6. Установіть відповідність між персонажем п'єси “Мина Мазайло” і його характеристикою.

Персонаж

1   Мокій

2   Мина

3   дядько Тарас

4   Уля

Характеристика

А у нього кури по-українському говорять

Б як стане коло української афіші: читає-читає, думає-думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшивою

В наказав вибити електричною мухобійкою власного винаходу

Г прізвище українське, індекси українські, очі, рот, стан, все чисто українське

Д тепера я розумію, що таке українська мова. Австріяцька видумка...


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.