Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Іван Карпенко-Карий (1845-1907)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Карпенко-Карий Іван

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Професійна театральна трупа Михайла Старицького ввійшла в історію українського театру під назвою

А театр аматорів

Б театр корифеїв

В Єлисаветградський театр

Г театр новаторів

А

Б

В

Г





2. Для комедії як різновиду драматичного твору НЕ характерне

А динамічне розгортання сюжету і несподівана розв'язка

Б використання засобів гумору і сатири

В розвінчання негативних соціальних, побутових явищ і людських вад

Г існування таких жанрів, як памфлет, скетч

А

Б

В

Г





3. Професійна театральна трупа, учасником якої був І.Карпенко-Карий, увійшла в історію українського театру під назвою

А театр аматорів

Б театр корифеїв

В Єлисаветградський театр

Г театр новаторів

А

Б

В

Г





4. “Росія втратила поліційного пристава, Україна зискала Карпенка-Карого”, - сказав про Івана Тобілевича

А Михайло Старицький

Б Іван Франко

В Марко Кропивницький

Г Олександр Русов

А

Б

В

Г





5. Комедія - де драматичний твір, у якому

А розкривається конфлікт між людиною і долею

відбуваються неймовірні з реального погляду перетворення

В зосереджується увага на ідейному конфлікті між персонажами

Г дія та дійові особи подаються в смішних ситуаціях

А

Б

В

Г





6. Для комедії характерний прийом

А динамічного розгортання сюжету і несподіваної розв'язки

Б розвінчання негативних соціальних, побутових явищ і людських вад

В свідомого перебільшення, контрастного поєднання нереального і химерного

Г трагічного розв'язання всіх конфліктів

А

Б

В

Г





7. За родовою ознакою твір І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля”

А епічний

Б ліричний

В   ліро-епічний

Г   драматичний

А

Б

В

Г





8. Жанр твору І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”

А трагедія

Б трагікомедія

В комедія-водевіль

Г побутова драма

А

Б

В

Г





9. Автобіографічний мотив присутній творі І.Карпенка-Карого

А “Сава Чалий”

Б “Мартин Боруля”

В “Хазяїн”

Г “Безталанна”

А

Б

В

Г





10. В епізодах за участю Омелька (твір І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”) використано

А гумор

Б сатиру

В сарказм

Г гротеск

А

Б

В

Г





11. Епізод читання Мартином Борулею документа, який підтверджує, що

він “уродзонний шляхтич”, є

А експозицією

Б зав'язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

А

Б

В

Г





12. Утіленням народної мудрості у творі І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” є

А Мартин Боруля

Б його дружина Палажка

В Омелько

Г Матвій Дульський

А

Б

В

Г





13. Мартинові Борулі належать усі репліки, ОКРІМ

А Герб - то єсть знак шляхетського достоїнства.

Б Тілько глядіть, щоб не чухалися, як дворянство крізь щаблі випаде.

В Виходить, я - не бидло і син мій - не теля!

Г А важко в дворянстві жить: розходу, розходу, - самим робить якось не приходиться...

А

Б

В

Г





14. У творі І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” НЕ порушено проблему

А зубожіння дворянства

Б історична пам'ять

В порядності і чесності як мірила людської гідності

Г збереження родових традицій

А

Б

В

Г





15. Розповідь про звільнення Степана з роботи (твір І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”)є

А зав'язкою

Б елементом розвитку дій

В кульмінацією

Г розв'язкою

А

Б

В

Г





16. Утіленням статечності та розсудливості у творі І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” є

А Мартин Боруля

Б його дружина Палажка

В Протасій Пеньонжка

Г Гервасій Гуляницький

А

Б

В

Г





17. Мартинові Борулі належать усі репліки, ОКРІМ

А Поки все поставиш на дворянську ногу, то й чуб тобі свердлом стане!

Б Я умію жать у полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать.

В Чина, дворянство треба любить, а другої любові нема на світі!

Г Як тяжко хлопом буть, усіх бояться, усіх лічить вищими від себе!

А

Б

В

Г





18. Один із героїв твору І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” порівнює свою

роботу із роботою лікаря. Це

А Степан

Б Трандалєв

В Омелько

Г Націєвський

А

Б

В

Г





19. Серед названих ідей провідною у творі І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” є

А викриття шахрайства

Б осуд пристосуванства

В висміювання бюрократизму

Г засудження людей, що соромляться свої коренів

А

Б

В

Г





20. Прочитайте текст.

Добре діло це повіренничество, єй-богу! Другого такого прибыльного не знайдеш... їздю на своїх конях по просителях, - і коней годують, і мене годують, і фурмана годують, і платять!

У рядках використано

А гумор

Б іронію

В сатиру

Г парадокс

А

Б

В

Г





21. Прочитайте текст.

Чай я пив і знаю, як його настановлять,... а кофію не знаю, як роблять. Піди ти зараз до Сидоровички — вона зна - і повчися в неї. І розпитай гарненько, як його роблять і коли його подають: чи до борщу, чи на ніч? У рядках використано

А гумор

Б іронію

В сатиру

Г парадокс

А

Б

В

Г





22. Основну думку твору І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” висловлено в рядку

А Чина, дворянство треба любить, а другої любові нема на світі!

Б Живи - не тужи!

В Краще білий хліб, ніж чорний, краще пан, ніж хам!

Г Дворянство без розуму і без науки хліба не дасть.

А

Б

В

Г





23. І.Карпенку-Карому НЕ належить твір

А “Хазяїн”

Б “Назар Сто доля”

В “Мартин Боруля”

Г “Безталанна”

А

Б

В

Г





Завдання ка встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у п'єсі І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Степан від'їжджає після відпустки на роботу до міста.

Б Втеча Націєвського.

В Мартин радить Марисі мити руки тричі на день і забороняє працювати.

Г Мартин читає документ про своє дворянське походження

Д Мартин відмовляється віддати Марисю за Миколу.


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






2. Установіть послідовність подій у п'єсі

І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Мартин просить дружину розпитати в Сидоровички, як роблять кофе і коли його подають.

Б Степан розповідає Миколі про свою роботу в місті.

В Приїзд Націєвського.

Г Степана звільняють з роботи.

Д Гервасій просить Мартина віддати Марисю за Миколу.


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






3. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Мартинові відмовили у дворянському титулі через

Продовження

А брак грошей

Б невідповідність прізвища

В бійку з Націєвським

Г конфлікт з Красовським

2 У репліці “Чую, як мені легко робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара ... попелом стала” пропущено слово

А панська

Б мужицька

В селянська

Г дворянська

З Слова “Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном” у п'єсі “Мартин Боруля” належать

А Мартинові Борулі

Б Гепвасію

В Марисі

Г Омельку

4 У п'єсі “Мартин Боруля” НЕМАЄ епізоду

А Мартин дізнався, що йому дали дворянський титул

Б Степан просить не говорити батькові про те, що його звільнили з роботи

В Мартин наздогнав і побив Марисиного жениха.

Г Палажка розповідає, як вона вчиться “дворянським звичаям”


А

Б

В

Г

1





2





3





4





4. Установіть відповідність між дійовими особами п'єси І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” і реплікою.

Персонаж

1   Степан

2   Палажка

3   Омелько

4   Гервасій

Репліка

А Замість пісочниці взяв чорнильницю і покропив відомість.

Б Поки був чоловіком, і не вередував, а паном зробили - чорт тепер на нього й потрапе.

В Нащо нам те дворянство, як ти помреш, а ми без хліба останемося...

Г Всякий чоловік на світі живе затим, щоб робить.

Д Нічого з цього не буде, тілько хазяйство зведеш, дітей старцями зробиш і сам у бідності помреш.


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






5. Установіть відповідність між дійовими особами п'єси І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” і реплікою.

Персонаж

1 Степан

2   Трандалєв

3 Омелько

4   Мартин

Репліка

А Поки то вилізеш в люде, станеш на дворянську ногу, то багато клопоту!

Б Поки був чоловіком - і не вередував, а паном зробили - чорт тепер на нього й потрапе.

Б Чого нам скучать? У нас є більярд, бульвар чудесний, панночок скілько хочеш...

Г Я переконався, що нам дворянство личить, як корові сідло.

Д Добре діло це повіреннечиство, єй-богу! Другого такого прибильного не знайдеш.


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






6. Установіть відповідність між дійовими особами п'єси І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” і реплікою.

Персонаж

1 Степан

2 Трандалєв

3 Г ервасій

4 Омелько

Репліка

А Красовський вчений, лікар, Красовський державець, а ти надимаєшся через силу, щоб з ним порівнятись, бундючишся дутим дворянством...

Б Столоначальником буду, а потім. Може, секретарем, чин дадуть, женуся на багатій...

В Прапрадід мій був стражником таможенного скарбу і на його бумагах підписаний сам суперетендент Севастян Подлевський.

Г Хіба мені язик одпаде, коли я вас буду паном величать? Звелите, то й юнкером вас зватиму.

Д Живи - не тужи! Все одно що лікар: чи вилічив, чи залічив - плати!


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






7. Установіть відповідність між дійовими особами п'єси І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля” і реплікою.

Персонаж

1 Гервасій

2 Мартин

3 Марися

4 Націєвський

Репліка

А Любов - ета злодійка приходить зря, сьогодня нєт єйо, а завтра - вот она! Та ви ще мене не знаєте'

Б Горе з такими дворянами! А по-моєму, хто вчену голову має, то дворянин, а вже як неграмотні дворяне, то...

В Погані наші діла, усе пішло шкереберть - і в дворянстві одказали, і я остався за штатом - і куди примоститися, сам не знаю.

Г Дворянин - одно, хлоп - друге! Може, ти цього не розумієш, то тобі ясніше скажу: сметана — одно, а кисле молоко - друге!

Д Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном, - це всяке знає!


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






8. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 У репліці “Здається, зовсім вибився на дворянську лінію, а не можу .... a треба привчатися!” пропущено слова

Продовження

А пити кофе

Б довго спать

В читати книги

Г курити сигари

Твердження

2 “Дворянські документи” Мартин Боруля

Продовження

А віддав Омельку на цигарки

Б залишив на згадку внукам

В знову надіслав до земського суду

Г спалив і попросив розвіяти по вітру

Твердження

3 Слова “дворянство без розуму і без науки хліба не дасть” у п'єсі “Мартин Боруля” належать

А Миколі

Б Марисі

В Гервасію

Г Матвію

4 У п'єсі “Мартин Боруля” НЕМАЄ епізоду

А Марися вчиться вишивати на п'яльцях

Б Мартину повідомляють про те, що Степана звільнили з роботи

В Мартин спалює документи про дворянство

Г Мартин благословляє Марисю і Миколу


А

Б

В

Г

1





2





3





4











На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.