Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Павло Тичина (1891 - 1967)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Тичина Павло

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Слова Євгена Маланюка “Від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась. В окривавлений Жовтень - ясна обернулась весна” присвячені

А Павлу Тичині

Б Максиму Рильському

В Володимиру Сосюрі

Г Олександру Олесю

А

Б

В

Г





2. Максим Рильський зазначив, що “Україна знає двох найбільших новаторів - Тичину й...”

А Шевченка

Б Куліша

В Коцюбинського

Г Франка

А

Б

В

Г





3. Назва цієї збірки — “це своєрідна філософія космічної гармонії”. Ці слова стосуються збірки П.Тичини

А “Вітер з України”

Б “Замість сонетів і октав”

В “Сонячні кларнети”

Г “Зростай, пречудовий світе!”

А

Б

В

Г





4. П.Тичина НЕ належав до угруповання

А “Плуг”

Б “Гарт”

В “ВАПЛІТЕ”

Г “Музагет”

А

Б

В

Г





5. Перша збірка творів П.Тичини називається

А “Золотий   гомін”

Б “Сонячні   кларнети”

В “Замість сонетів і октав”

Г “Вітер з України”

А

Б

В

Г





6. На літературній “суботі” в Коцюбинського П. Тичина прочитав вірш, про який М.Коцюбинський сказав: “Серед нас справжній поет!”. Це вірш

А “Ви знаєте, як липа шелестить...”

Б “Коли в твої очі дивлюся”

В “Розкажи, розкажи мені, поле”

Г “Гаї шумлять...”

А

Б

В

Г





7. Перший друкований твір П.Тичини називався

А “Пам'яті тридцяти”

Б “Похорон друга”

В “Ви знаєте- як липа шелестить...”

Г “Я сказав тобі лиш слово”

А

Б

В

Г





8. На ранній творчості П.Тичини позначився

А романтизм

Б реалізм

В експресіонізм

Г символізм

А

Б

В

Г





9. Серед найхарактерніших мотивів збірки П.Тичини “Сонячні кларнети” немає мотиву

А краса рідної природи

Б любов до України, віра в її перспективу

В відданість ідеям революції

Г розчарування і смуток постреволюційного періоду

А

Б

В

Г





10. Збірка, у якій Павло Тичина створив власний поетичний стиль, що отримав назву “кларнетизм”, називається

А “Сонячні кларнети”

Б “Плуг”

В “Вітер з України”

Г “Замість сонетів і октав”

А

Б

В

Г





11. Прочитайте текст.

Феномен Тичини - феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків: поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет погодився на цю роль...

Ці слова належать

А Максиму Рильському

Б Євгену Маланюку

В Василю Стусу

Г Олександру Довженку

А

Б

В

Г





12. Збірка, у якій Павло Тичина дав своєрідну українську версію символізму, називається

А “Сонячні кларнети”

Б “Плуг”

В “Вітер з України”

Г “Замість сонетів і октав”

А

Б

В

Г





13. Духовним батьком Павла Тичини періоду “Сонячних кларнетів” вважають

А Григорія Сковороду

Б Тараса Шевченка

В Олександра Олеся

Г Івана Франка

А

Б

В

Г





14. Для характеристики стильових ознак ранньої творчої манери Павла Тичини зайвим є термін

А вітаїстичність

Б екпресіонізм

В деструкція

Г кларнетизм

А

Б

В

Г





15. В уривку

Ви знаєте, як липа шелестить У місячні весняні ночі? —

Кохана спить, кохана спить.

Піди збуди, цілуй їй очі... серед використаних художніх засобів НЕМАЄ

А паралелізму

Б епітету

В персоніфікації

Г інверсії

А

Б

В

Г





16. У ранній пейзажній ліриці (збірка “Сонячні кларнети”) П.Тичина найчастіше використовує

А оксиморон, метонімію

Б персоніфікацію, звукопис (асонанс, алітерацію)

В порівняння, тавтологію

Г гіперболу, анафору

А

Б

В

Г





17. Збірка “Сонячні кларнети” найбільш близька до мистецтва

А живопису

Б скульптури

В музики

Г театру

А

Б

В

Г





18. У збірці “Сонячні кларнети” П.Тичина широко використовує різні тропи: “акордились планети”, “співає стежка на город”, “танцюють звуки на дзвіниці”, “здаля сміялась струнка тополя”. Це

А порівняння

Б паралелізм

В метафора

Г оксиморон

А

Б

В

Г





19. У поезії “Ви знаєте, як липа шелестить...”

А подано картину літньої ночі за допомогою звукових і зорових образів

Б кількома штрихами створено незримо присутній образ коханої, яка спить

В відтворено світле почуття кохання

Г створено монолог ліричного героя, який переживає нерозділене кохання

А

Б

В

Г





20. Поезія “Ви знаєте, як липа шелестить...” має ознаки лірики

А громадянської і пейзажної

Б громадянської і медитативної

В пейзажної та інтимної

Г інтимної та медитативної

А

Б

В

Г





21. За родовою ознакою твір Павла Тичини “О, панно Інно...”

А ліричний

Б ліро-епічний

В епічний

Г драматичний

А

Б

В

Г





22. Жанр твору Павла Тичини “О, панно Інно...”

А послання

Б елегія

В ліричний вірш

Г сонет

А

Б

В

Г





23. Твір Павла Тичини “О, панно Інно...” належить до лірики

А філософської

Б пейзажної

В інтимної

Г патріотичної

А

Б

В

Г





24. Головний мотив твору Павла Тичини “О, панно Інно...”

А краса людських почуттів

Б туга за безнадійно втраченим коханням

В докір за нерозділене кохання

Г гімн жінці

А

Б

В

Г





25. Прочитайте текст.

О, панно Інно, панно Інно!

Я - сам. Вікно. Сніги...

Сестру я Вашу так любив –

Дитинно, злотоцінно.

Серед використаних художніх засобів НЕМАЄ

А авторського неологізму

Б риторичної фігури

В символу

Г метафори

А

Б

В

Г





26. Прочитайте текст.

Любив? - Давно. Цвіли луги...

О люба Інно, ніжна Інно,

Любові усміх квітне раз - ще й тлінно.

Сніги, сніги, сніги...

Серед використаних у рядках художніх засобів НЕМАЄ

А анафори

Б епітету

В метафори

Г оксиморону

А

Б

В

Г





27. Прочитайте текст.

Я Ваші очі пам'ятаю,

Як музику, як спів.

Зимовий вечір. Тиша. Ми.

Я Вам чужий — я знаю.

У рядках використано віршовий розмір

А хорей

Б ямб

В анапест

Г амфібрахій

А

Б

В

Г





28. Система віршованих рядків без рими і певного розміру, ритмічна єдність яких ґрунтується лише на інтонаційній подібності, називається

А речитативом

Б віршем у прозі

В верлібром

Г шевченківським віршем

А

Б

В

Г





29. Перетворення конкретного художнього образу на багатозначний символ, порив до Краси і Правди, декларування “аристократизму духу” - це основні риси

А революційного романтизму

Б вітаїзму

В імпресіонізму

Г символізму

А

Б

В

Г





30. Твір “Пам'яті тридцяти” належить до лірики

А філософської

Б громадянської

В патріотичної

Г особистої

А

Б

В

Г





31. Віршовий розмір твору “Пам'яті тридцяти*

А хорей

Б ямб

В дактиль

Г анапест

А

Б

В

Г





32. Твір “Пам'яті тридцяти” відображає події

А 1914 року

Б 1917 року

В 1918 року

Г 1933 року

А

Б

В

Г





33. Серед проблем, порушених у творі “Пам'яті тридцяти”, НЕМАЄ проблеми

А злочин і кара

Б життя і смерть

В вічність людських діянь

Г оптимізм за будь-яких життєвих обставин

А

Б

В

Г





Аналіз твору П .Тичини “Я сказав тобі лиш слово”

Я сказав тобі лиш слово –

Вколо ж шум ясний піднявся;

В небі сонце задзвеніло,

Гай далекий засміявся.

Подививсь в твої я очі.

Тиснув руку в любій муці.

Білі ж гуси ген за ставом

Розлетілися по луці...

Заглянув я в твою душу.

До серденька притулився.

Бачу — вишні розцвітають.

Чую - тихий спів полився.

Ах, це десь весна танцює,

Розтопивши білу кригу! –

Переповнений любов'ю,

Я одкрив кохання книгу.

34. Серед використаних у вірші художніх засобів НЕМАЄ

А паралелізму

Б епітету

В уособлення

Г порівняння

А

Б

В

Г





35. Природу кохання ліричний герой вірша влучно характеризує як “люба

мука”. Такий художній засіб називається

А алегорією

Б епітетом

В оксимороном

Г паралелізмом

А

Б

В

Г





36. Поезія належить до лірики

А громадянської

Б патріотичної

В інтимної

Г філософської

А

Б

В

Г





37. Афористичного звучання у творі набуває такий вислів

А “Я сказав тобі лиш слово”

Б “Подививсь в твої я очі”

В “Ах, це десь весна танцює”

Г “Я одкрив кохання книгу”

А

Б

В

Г





38. Ідея вірша П. Тичини “Подививсь в твої я очі” подано в рядку

А порівняти красу кохання з красою рідної природи

Б змалювати душевну красу коханої людини

В оспівати красу кохання, його чистоту і неповторність

Г уславити здатність людини кохати

А

Б

В

Г





39. Вислів “Я одкрив кохання книгу” означає те, що ліричний герой

А захоплюється книгами про кохання

Б переживає почуття кохання вперше у своєму житті

В настільки окрилений новим почуттям, що готовий його оспівати у творі

Г упевнений, що це почуття буде далеко не єдиним у його житті

А

Б

В

Г





40. Твір Написаний

А чотиристопним хореєм

Б чотиристопним ямбом

В п'ятистопним ямбом

Г дактилем

А

Б

В

Г





Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між роками і фактами з біографії Павла Тичини.

Рік

1 1912 рік

2 1918 рік

3 1927 рік

4 1962 рік

Подія

А митець входить до ВАПЛІТЕ

Б Шевченківська премія

В надруковано вірш “Ви знаєте, як липа шелестить...”

Г міністр освіти УРСР Д вихід збірки “Сонячні кларнети”


А

Б

В

Г

1





2





3





4





2. Установіть відповідність між роками написання і назвами збірок Павла Тичини.

Рік написання

1 1918 рік

2 1920 рік

3 1921 рік

4 1924 рік

Назва збірки

А “Замість сонетів і октав” Б “Вітер з України”

В “Сталь і ніжність”

Г “Сонячні кларнети”

Д “В космічному оркестрі”


А

Б

В

Г

1





2





3





4





3. Установіть відповідність між назвою вірша Павла Тичини і поетичними . рядками.

Назва вірша

1 “Пам'яті тридцяти”

2 “О, панно Інно...”

3 “Ви знаєте, як липа шелестить...”

4 “Одчиняйте двері...”

Зміст рядка

А Квітне сонце, грає вітер І Дніпро-ріка...

Б Любові усміх квітне раз - ще й тлінно, Сніги, сніги, сніги...

В Ось місяць, зорі, солов'ї...

“Я твій”, - десь чують дідугани.

Г Очі, серце і хорали стали, ждуть...

Д На кого завзявся Каїн?

Боже, покарай! - Понад все вони любили Свій коханий край.


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






4. Установіть відповідність між назвою вірша Павла Тичини і поетичними рядками.

Назва вірша

1 “Арфами, арфами...”

2 “О, панно Інно...”

3 “Ви знаєте, як липа шелестить...”

4 “Пам'яті тридцяти...

Зміст рядка

А Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі.

Б Очі, серце і хорали стали, ждуть ...

В Ой одкрий Колос вій!

Сміх буде, плач буде перламутровий... ”

Г Сестру я Вашу так любив - Дитинно, злотоцінно.

Д На Аскольдовій могилі

Український цвіт –

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4






5. Установіть відповідність між образом твору Павла Тичини “О, панно Інно...” і його символічним значенням.

Образ

1 сніг

2 квітучі луги

3 вікно

4 небо

Символ

А розлука

Б злет почуттів

В безнадія

Г вічність

Д скороминущість


А

Б

В

Г

Д

1






2






3






4












На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.