Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Микола Хвильовий (1893 - 1933)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Хвильовий Микола

Завдання з вибором однієї правильної відповіді   

1. Збірка творів, з якою М. Хвильовий увійшов у літературу, називається

А “Сині етюди”

Б “Синя книжечка”

В “Зелений гомін”

Г “Зимові етюди”

А

Б

В

Г

2. Микола Хвильовий очолював літературну організацію

А “Аспафунт”

Б “Плуг”

В “Жовтень”

Г ВАПЛІТЕ

А

Б

В

Г

3. М. Хвильовий помирає

А на Соловках

Б на фронті

В від пострілу в скроню

Г у тюрмі

А

Б

В

Г

4. Характеристиці постаті Миколи Хвильового відповідає твердження

А творець жанру роман у новелах

Б зачинатель пригодницького жанру в українській літературі

В основоположник нової української прози

Г творець модерної драми

А

Б

В

Г

5. Серед гасел, проголошених Миколою Хвильовим під час літературної дискусії 1925-1928 рр., НЕ було такого гасла

А орієнтація на “психологічну Європу”

Б “геть від Москви”

В “азіатський ренесанс”

Г просвітницько-соціальна спрямованість літератури

А

Б

В

Г

6. Ідейним керманичем дискусії в літературі 1925-1928 рр. був

А Григорій Косинка

Б Євген Плужник

В Максим Рильський

Г Микола Хвильовий

А

Б

В

Г

7. Літературна дискусія, очолена Миколою Хвильовим, тривала протягом

А 1921-1924 рр.

Б 1925-1928 рр.

В 1930-1933 рр.

Г 1921-1928 рр.

А

Б

В

Г

8. У літературній дискусії Микола Хвильовий виступив проти

А непрофесіоналізму і “масовізму” в літературі

Б засвоєння досвіду всесвітнього письменства

В перекладацької роботи

Г “двоколійності” літературного процесу

А

Б

В

Г

9. У літературній дискусії 1925-1928 рр. Микола Хвильовий обстоював

А орієнтацію на масове просвітянство

Б відстоювання художніх засад соціалістичного реалізму

В функціонування української літератури відокремлено від європейського літературного процесу

Г орієнтацію на “психологічну Європу”

А

Б

В

Г

10. Романтика вітаїзму передбачає

А проголошення концептуального розриву між ідеалом і дійсністю

Б віру у всесвітню місію пролетаріату

В документальну достовірність у зображенні дійсності

Г тяжіння до контрастів

А

Б

В

Г

11. Словами “З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест; то йде Марія” починається твір

А “Я (Романтика)” Миколи Хвильового

Б “Мати” Миколи Хвильового

В “Шаланда в морі” Ю.Яновського

Г “Подвійне коло” Ю.Яновського

А

Б

В

Г

12. Центральна проблема новели Миколи Хвильового “Я (Романтика)” -

А гуманність і фанатична віра

Б злочин і кара

В батьки і діти

Г любов і ненависть

А

Б

В

Г

13. У новелі Миколи Хвильового “Я (Романтика)” розвінчано

А кримінальний злочин

Б садистські нахили окремих носіїв комуністичної моралі

В більшовицький фанатизм

Г вандалізм і аморальність

А

Б

В

Г

14. Кульмінацією новели Миколи Хвильового “Я (Романтика)” є

А розмова ліричного героя з чекістом Андрюшею

Б поява групи заарештованих черниць

В розстріл чекістом власної матері

Г сутичка головного героя з доктором Тагабатом

А

Б

В

Г

15. Побудова новели Миколи Хвильового “Я (Романтика)” відзначається

А лаконічністю

Б багатством зорових і слухових образів

В відсутністю кульмінації

Г наявністю екскурсів у минуле

А

Б

В

Г

16. Серед жанрових особливостей новели Миколи Хвильового “Я (Романтика)” НЕМАЄ

А несподіваного фіналу

Б глибокого психологізму

В показу детальних зовнішніх обставин

Г поєднання картин марення і дійсності

А

Б

В

Г

17. Специфічна жанрова ознака, яка відрізняє новелу від оповідання, - це

А сформованість особистостей головних героїв

Б детальні пейзажні описи

В невелика кількість дійових осіб

Г несподівана розв'язка

А

Б

В

Г

18. Особливостями оповідної манери новели “Я (Романтика)” є

А народнопісенна ритмомелодика

Б м'які, акварельні фарби

В меланхолійне звучання

Г відображення “потоку свідомості”

А

Б

В

Г

19. “Я (Романтика)” Миколи Хвильового - це новела

А фантастична

Б сенсаційна

В психологічна

Г історична

А

Б

В

Г

20. Новелу “Я (Романтика)” присвячено

А “І мертвим, і живим...” Тараса Шевченка

Б “Перехресним стежкам” Івана Франка

В “Цвітові яблуні” Михайла Коцюбинського

Г “Intermezzo” Михайла Коцюбинського

А

Б

В

Г

21. Проблематика твору - це

А основне питання, яке висвітлює письменник на певному життєвому матеріалі

Б основна думка про зображені у творі життєві явища

В протиборство між характерами й обставинами

Г постановка складних питань, які потребують розв'язання

А

Б

В

Г

22. До проблем, порушених у новелі “Я (Романтика)”, НЕ належить

А добро і зло в суспільному житті та в душі людини

Б європейська ідея бунту

В проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком

Г ідеологічна заангажованість особистості

А

Б

В

Г

23. У новелі “Я (Романтика)” домінує манера письма

А футуристична

Б імпресіоністична

В реалістична

Г барокова

А

Б

В

Г

24. “Чорний трибунал комуни” в новелі “Я (Романтика)” складався з

А двох осіб

Б трьох осіб

В чотирьох осіб

Г п'яти осіб

А

Б

В

Г

25. Серед героїв новели “Я (Романтика)” НЕМАЄ

А доктор Тагабата

Б Андрюші

В редактора Карка

Г дегенерата

А

Б

В

Г

26. Ліричний герой новели “Я (Романтика)” Миколи Хвильового має дві великі любові. Це

А загірна комуна і Божа Матір

Б загірна комуна і революція

В загірна комуна і його мати

Г чорний трибунал і загірна комуна

А

Б

В

Г

27. Ліричний герой новели “Я (Романтика)” Миколи Хвильового вважає себе

А революціонером і людиною

Б чекістом і сином

В інсургентом і людиною

Г чекістом і людиною

А

Б

В

Г

28. Уривок з новели “Я (Романтика)” М.Хвильового “Помешкання наше — фантастичний палац: це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії” є зразком

А ліричного відступу

Б портретного опису

В інтер'єру

Г ремарки

А

Б

В

Г

29. “Низенький лоб, чорна копна розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс” - портретний опис

А заарештованого мужчини в пенсне

Б дегенерата

В доктора Тагабата

Г Андрюші

А

Б

В

Г

30. Ліричний герой новели “Я (Романтика)” пропонує зробити нового Месію з

А чека

Б Леніна

В себе

Г доктора Тагабата

А

Б

В

Г

31. Мати називає ліричного героя (новела “Я (Романтика)”

А своїм м'ятежним сином

В сином революції

Б блудним сином

Г сином свого часу

А

Б

В

Г

32. На думку М. Рильського, “шукання Хвильвого почалось там, де урвалися шукання...”

А Володимира Винниченка

Б Михайла Коцюбинського

В Миколи Вороного

Г Павла Тичини

А

Б

В

Г

33. Неправильним є твердження

А Комуніст Хвильовий стверджує, що революцію творять

садисти і дегенерати.

Б У новелі “Я (Романтика)”використано лексику часів Паризької комуни.

В Проза М.Хвильового є зразком орнаментального стилю.

Г Ліричний герой новели “Я (Романтика)” - абсолютно цілісна, гармонійна особистість.

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між героєм новели М.Хвильового “Я (Романтика)” і його характеристикою.

Герой новели

1   Андрюша

2 Я

3 дегенерат

4 доктор Тагабат

Характеристика

А з холодним розумом і каменем замість серця

Б вірний вартовий революції

В наївність, тиха зажура і добрість безмежна

Г главковерх чорного трибуналу

Д невеселий комунар з тремтячим і непевним голосом


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між героєм новели М.Хвильового “Я (Романтика)” і його характеристикою.

Герой новели

1 Андрюша

2 дегенерат

3 Я

4 доктор Тагабат

Характеристика

А чудний комунар з розгубленим обличчям

Б “кіт у чоботях”, що ходить по бур'янах революції

В мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт

Г чекіст, але і людина

Д гартовий чорного трибу налу комуни


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.