Українська література 100 тем

12. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ

Реалізм — один із напрямів у літературі XX ст., який зосереджує увагу (на відміну від внутрішніх преживань романтизму) на взаємозв'язку людини і навколишнього середовища.

! Український реалізм з'явився в дуже важку для України добу. Він народився в оточенні російського реалізму та не без впливів споріднених течій Західної Європи (Д. Чижевський).

Основні риси реалізму:

• раціоналізм у підходах до розв'язання проблем, основа— загальнолюдські цінності;

• зображення типових подій і характерів у типових обставинах — правдиве, конкретно-історичне;

• точна відповідність реаліям;

• соціальне походження та становище впливають на характер і вчинки героя;

• вільна побудова творів;

• переважання прозових жанрів.

! На формування реалістичного світогляду вплинув розвиток природничих і суспільних наук (економіка, психологія, соціологія).

Представники реалізму:

• Марко Вовчок:

«Народні оповідання»;

• Іван Нечуй-Левицький:

«Кайдашева сім'я»;

• Панас Мирний:

«Хіба ревуть воли, як ясла повні»;

• Іван Франко:

«Борислав сміється»;

• Борис Грінченко:

«Дзвоник», «Украла»;

• Степан Руданський, Тарас Шевченко.