Художня культура українського постмодернізму (на матеріалі сучасної прози) - Гребенюк Т. В. 2007


Основні риси літературного постмодернізму
Постмодернізм як світоглядно-естетичний феномен. Поетика літературного постмодернізму

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

І. Гассан пропонує таку сукупність характеристик постмодернізму[1]:

 • Невизначеність. Або, радше, невизначеності.
 • Фрагментарність. Постмодернізм тільки від’єднує, він стимулює довіру тільки до фрагментів.
 • Деканонізація. Ми деканонізуємо культуру, демістифікуємо знання, деконструюємо мову.
 • Відсутність самості. Постмодернізм анулює егоїзм у традиційному його розумінні. Брак глибини.
 • Непрезентабельність. Невідображуваність, ірреалістичність. Гладка поверхня постмодернізму відбиває імітацію.
 • Іронія. Ця іронія стає невизначеною, багатозначною.
 • Гібридизація. Деформація жанрів культури викликає двозначність, паракритику, «вигаданий» дискурс.
 • Карнавалізація. Термін, запозичений у М. Бахтіна, виражає комічний пафос постмодернізму.
 • Виконання, участь. Текст постмодернізму — усний або письмовий — вимагає, щоб його відтворили, він проситься на папір або в усну мову.
 • Конструкціонізм. Постмодернізм радикально метафоричний, ірраціональний.
 • Іманентність. Без релігійного відгомону це означає здатність розуму узагальнити себе в символах.

І. Скоропанова наголошує на відмінностях східної та західної модифікацій літературного постмодернізму, стверджуючи, що західний його варіант (західноєвропейська та американська література) характеризується більшою орієнтацією на науково-теоретичні моделі, мова його є яскравим зразком «гібридно-цитатаного стилю» і світогляд творів є більш оптимістичним. Східний же варіант (до якого дослідниця відносить як літературу Сходу, так і доробок східнослов’янських письменників) є більш політизованим, позначений світоглядом постколоніалізму і часто вдається до традицій так званого соц-арту (Єрофєєв, Сорокін тощо).

Загальні ж риси поетики літературного постмодерну І. Скоропанова[2] вбачає в:

 • появі нових, гібридних літературних форм за рахунок: а) поєднання на засадах рівнозначності мови художньої літератури з різноманітними мовами наукового знання, написання творів на межі літератури і філософії, літератури і літературознавства, літератури і мистецтвознавства, літератури і історії, літератури і публіцистики (схрещування образу й поняття); б) актуалізації так званих «другорядних» жанрів: есе, мемуарів, житій, апокрифів, літописів, коментарів, трактатів, палімпсестів тощо, які переживають «мутації» з «провідними» літературними жанрами й поміж собою, «мутація жанрів високої та масової літератури; в цитатно-пародійній дво-/ багатомовності; пастішизації;
 • в ризоматиці;
 • в розчиненні авторського голосу у використовуваних дискурсах;
 • у грі з «мерехтливими» культурними знаками та кодами;
 • у травестійному зниженні класичних зразків, іронізуванні й пародіюванні;
 • у використанні культурфілософської постструктуралістської символіки «світ — текст — книга — словник — енциклопедія — бібліотека — лабіринт» та її варіантів;
 • у дворівневій або багаторівневій організації «двоадресного тексту».

[1] Стаття в часописі «Critical Inquiry», 1986

[2] Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. - 3-е изд., изд., и доп. — М.: Флинта: Наука, 2001. — С. 6-7На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.