Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Грінченко Борис
Карпенко-Карий Іван

Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів з теми «творчість І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка». з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Теорія літератури: соціально-побутова драма, оповідання, цикл сонетів.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Інструктаж щодо виконання роботи

ІІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

І варіант

І. Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання — 0, 5 бала, на 5-1 бал.)

1. Який твір Т. Шевченка дав псевдонім І. Тобілевичу?

А «Сон.

Б «Кавказ».

В «Назар Стодоля».

Г «Катерина».

2. Знайдіть неправильну відповідь І. Карпенко-Карий працював у річищі таких драматичних жанрів, як…

А Трагікомедія.

Б Мелодрама.

В Історична трагедія.

Г Соціально-сатирична комедія.

Д Соціально-психологічна драма.

3. Цикл Б. Грінченка «Весняні сонети». входить до збірки:

А «Хвилини».

Б «Пісні Василя Чайченка».

В «Під хмарним небом».

Г «Під сільською стріхою».

Д «Пісні та думи».

4. В оповіданні Б. Грінченка «Без хліба». основним є конфлікт:

А Між Петром і громадою.

Б Між Петром і дружиною.

В Людини зі своїм сумлінням.

Г Між людиною і суспільством.

Д Батьків і дітей.

5. Установіть послідовність подій твору.

А Отримання листа від Чобота, який сватає Соню

Б Розкриваються махінації Михайлова

В Пузир збирає усіх економів та сварить Зеленського за «зайві». витрати на робітників

Г Прихід робітників до Пузиря зі скаргами на погану їжу

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого …

7. Соціально-сатирична комедія — це …

8. Данило, головний герой оповідання «Сам собі пан». вирішив … («панського права добути»..

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. Дайте характеристику головного героя п’єси Карпенка-Карого «Хазяїн».

10. Коротко проаналізуйте поезію Б. Грінченка «Моє щастя».

IV. Високий рівень

11. Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 4 бали.)

✵ Поміркуйте про актуальність вивчених творів. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

✵ Оповідання Б. Грінченка «Сам собі пан». — маніфест людської гідності.

✵ Чи загрожує вам небезпека стати таким, як Пузир?

ІІ варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання — 0, 5 бала, на 5 — 1 бал.

1. Головна думка п’єси «Хазяїн».

А Потрібно налагоджувати стосунки з найманими робітниками.

Б Не слід ставити гроші понад усе.

В Батьки і діти повинні знаходити порозуміння.

Г Слід бути відповідальним за своїх робітників підпріємцем.

2. Карпенка Карого називали батьком…

А Акторів-корифеїв.

Б Комедії і трагедії.

В Усього українського театру.

Г Національної драми.

3.1907-1909 роках Б. Грінченко працює над…

А Дилогією про селянство «Серед темної ночі». «Під тихими вербами».

Б Укладанням «Словаря української мови». в 4-х томах.

В Укладанням поетичних збірок «Пісні Василя Чайченка». «Хвилини».

Г Оповіданнями про дітей.

Д Перекладами творів Шиллера, Г. Гейне, Г. Гауптмана.

4. Рядки «Але ж я віддав би усе на цім світі / За змогу умерти за рідний свій край!». взяті з поезії Б. Грінченка:

А «Доки?».

Б «До народу».

В «До праці».

Г «Моє щастя».

Д «Весняні сонети».

5. Знайдіть відповідність між жанром твору та його назвою.

1 Трагікомедія

А «Хазяїн».

2 Сатирична комедія

Б «Безталанна».

3 Історична трагедія

В «Сава чалий».

4 Соціально-психологічна драма

Г «Мартин Боруля».

Д «Паливода ХVІІІ століття».

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Б. Грінченко підписував свої твори такими псевдонімами, як …

7. Цикл сонетів — це …

8. Закінчіть фразу: Пузир стверджує, що «Голодних буде тим більше, чим …».

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. Поміркуйте над образами сучасних підпріємців. Чи є в них риси, подібні рисам Пузиря? Свої міркування оформіть у вигляді твору-роздуму.

10. Чому про Б. Грінченка сучасники говорили, що він «більше працював, ніж жив».

ІV. Високий рівень

11. Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена — 4 бали.)

✵ Поміркуйте про подвижництво на прикладі життя та творчості І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

✵ Актуальність п’єси І Карпенка-Карого «Хазяїн».

✵ Утвердження моральної чистоти як основи щасливого та гармонійного життя (за оповіданням Б. Грінченка «Без хліба»..

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання до уроку № 38.

Група № 1. Зміни в суспільно-політичному і культурному житті кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Група № 2. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко).

Група № 3. Основні тенденції розвитку української літератури: модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії.

Група № 4. Перехід письменників на засади модернізму.

Група № 5. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.