Всі публікації щодо:
Українка Леся
Шевченко Тарас

Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр - А. М. Гричина 2016 рік

УРОКУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИЧНИЙ УМІНЬ № 2. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Мета: розширити знання учнів про особливості складання твору-роздуму в художньому стилі, виявити рівень обізнаності за певною темою, виробити систему поглядів на твори Лесі Українки та Тараса Шевченка; розвивати творчу уяву, комунікативні навички учнів, уміння самостійно мислити, аргументовано доводити свою думку, глибоко й усебічно розвивати тему, оперувати лінгвістичними поняттями й категоріями; виховувати почуття глибокої пошани й любові до творчості та постатей Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бліцопитування

✵ Які враження охоплювали вас під час читання творів Т. Шевченка, Лесі Українки?

✵ Чи завжди прагнули надати допомогу, висловивши співчуття героям віршів? Відповідь умотивуйте, посилаючись на приклади з художніх творів.

✵ Дослідіть, як сам автор ставився до своїх героїв. Висловіть власні припущення.

✵ Що необхідно знати, вміти та практично застосовувати під час написання письмової роботи?

✵ Яких помилок слід уникати, виконуючи роботу?

✵ Що характерно для твору-роздуму?

2. Емоційна налаштованість учнів на виконання роботи

Метод «Мікрофон». «Я бажаю…». «Я впевнений…». «Я зможу виконати роботу, оскільки.».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Міні-підготовка до написання твору-роздуму

1.1. Вступне слово вчителя.

Що таке твір? Це неповторна індивідуальність людини, її мислення, творче натхнення. Кожний має право висловити власне бажання, судження щодо теми роботи. Написати твір — отже, мати можливість глибоко пройнятися його темою, виважено і ґрунтовно надати вичерпне своє бачення проблеми, спираючись на знання життєвої долі митця, його героїв. Тож викладаючи свої думки в письмовій формі, пам’ятайте, що вони не претендують на вичерпне трактування теми, висловлюйте суб’єктивну думку.

Нехай цей вид діяльності принесе вам насолоду, гарний настрій і бажання творити цікаве, корисне і піднесене.

1.2. Поради щодо написання твору.

Перш ніж розпочати написання твору, ви повинні визначити і розкрити проблему, що випливає з його заголовку. Це й буде змістом твору.

Зазвичай у вступі вказується час написання художнього твору, відбувається знайомство з особистістю автора, з його позицією в оцінці подій і фактів, про які ви довідуєтеся з твору.

Основна частина — це безпосереднє розкриття теми. Не слід забувати, що назва твору лейтмотивом проходить через увесь текст, логіка мислення ваша повинна розвиватися від конкретної деталі до узагальнення або навпаки — від загального до конкретного.

Вступ і висновки можуть бути меншими за обсягом, але не можна скорочувати основну частину, оскільки тоді розкриття теми твору не буде достатнім.

Твір написано. Слід повернутися до заголовка та уважно перечитати зміст. Треба пам’ятати, що письмова робота вимагає орфографічної грамотності, дотримання правил пунктуації, стилістичної вправності. Письмова робота повинна відповідати таким вимогам: глибока змістовність, самостійність аналізу, глибоке розкриття теми, емоційність і стислість, образність вислову, оригінальність, стилістична довершеність, лексичне багатство, орфографічна і пунктуаційна грамотність, логічні висновки, охайність.

1.3. Методичні рекомендації «Елементи роздуму у творі».

✵ Сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору. Доречним є застосування мовних конструкцій на зразок «Я вважаю…». «На мою думку…». «Я підтримую…». «Уважаю…». «Я погоджуюся…». «Мені здається…». «Переконаний…». «Я не підтримую…». «Я хочу спростувати…». «Я не погоджуюся…». «Хочу піддати сумніву…». «Як на мене, то…». «З одного боку…, а з іншого.». тощо.

✵ Проілюструйте тезу необхідними доказами (аргументами). Пропонується використовувати мовні конструкції на зразок «тому що». «це доводить». «підтвердженням цього є». «це засвідчує». «свідченням цього є». «доказом цього може бути». тощо.

✵ З’ясуйте послідовність наведених аргументів.

✵ Наведіть переконливі приклади з художнього твору, факти з життя його автора. Рекомендовано використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…». «прикладом може слугувати…». «яскравим прикладом цього може слугувати…». «не можна не згадати.». тощо.

✵ Звертайте увагу на логічність і послідовність викладу думок, дотримуйтесь причиново-наслідкових зв’язків у роботі. Структуруйте твір за абзацами. Використовуйте мовні кліше, слова- скріпи, що оформлюють текст, на кшталт «по-перше». «подруге». «з цього випливає». «як було зазначено». «повертаючись до думки». «як можна побачити». тощо.

✵ Зробіть висновок. Він повинен відповідати тезі, висловленої учнем (її перефразовано або повторено), й органічно випливати з аргументів і прикладів. По закінченню твору можна використати мовні конструкції на зразок «отже». «таким чином». «можна зробити висновок». «висновком може слугувати». тощо.

2. Ознайомлення з темами твору

1. Улюблена поезія Лесі Українки

2. «Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі». (за твором Лесі Українки «Давня казка».

3. «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі…».

4. «…дай жити, серцем жити і людей любити». (за творами Т. Шевченка) (Учитель може запропонувати учням усі теми чи обрати на вибір будь-яку.)

Зауваження вчителя. Щоб вибрати тему, варто прислухатися до таких порад: подумати, з якої теми є більше знань; яка з тем для учня є найбільш цікавою; з’ясувати, яка з тем найбільш зрозуміла; згадати, чи писав учень колись твір на таку тему, чи є попередній досвід у написанні твору на таку тему.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.