Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Т. Г. Шевченко. Цикл «Думки»
Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Тема. Т. Г. Шевченко. Цикл «Думки».

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художнє багатство, тематичну й жанрову різноманітність шевченкових творів; розвивати навички виразного читання, коментування, аналізу ліричних творів, висловлення вражень від них; виховувати почуття поваги до духовних надбань минулого, естетичний смак.

Обладнання: портрет письменника, видання його збірок, ілюстрації до творів, аудіозаписи.

Теорія літератури: ліричний твір, елегія, цикл, ліричний герой (образ), художні засоби.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Думка як літературний жанр — це поширений у романтичній поезії короткий ліричний вірш елегійного характеру, близький до народної пісні, у якому подаються переважно роздуми автора або ліричного героя про свою тяжку долю. Цей жанр був поширений в українській літературі. До нього зверталися А. Метлинський, М. Шашкевич, О. Афанасьєв-Чужбинський та інші поети. До цього жанру звертався на початку своєї творчості й Т. Г. Шевченко. Чому саме сумні елегійні твори з’явилися у найрадісніший для Шевченка час — одразу після викупу з кріпацтва — дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Колективна робота.

(Учні зачитують уривки із творів Т. Шевченка, визначають їх віршовий розмір, вид римування та рим.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Цикл віршів — це кілька ліричних творів, об’єднаних тематично, ідейно або певним часовим періодом, подією, місцем перебування автора. Цикл «Думки» Шевченка пов’язаний з образом сироти. Чи не парадоксально, що поет своєму нещодавному викупові з кріпацтва не присвятив жодної поезії, не написав про радість і щастя, які відчував, а, навпаки, складав вірші про відчуття сирітства й самотності? 15 листопада 1839 року Тарас у листі до брата Микити писав: «Мені тут так стало скушно, що я всяку ніч тілько й бачу во сні, що тебе, Керелівку, та рідню, та бур’яни (ті бур’яни, що колись ховався од школи); так весело стане, прокинусь, заплачу». Відомий шевченкознавець Ю. Івакін зазначав: «Саме в цьому виявилася одна з найхарактерніших рис Шевченка — людини й поета: невіддільність його особистого від суспільного, він не міг бути особисто щасливим серед пануючого суспільного зла».

Отже, образ сироти не випадково захопив поета. По-перше, в цьому образі немов концентрується горе, безправ’я, страждання молодої людини, по-друге, Шевченко сам все це нещодавно пережив, ще були свіжими спогади про сирітське дитинство. Разом із цим у циклі «Думки» відчутні козацькі мотиви.

2. Виразне читання.

(Учні виразно читають поезію циклу «Думки» — «Тече вода в синє море…»; прослуховують аудіозаписи.)

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

— Як побудований твір? (Це монолог героя про свою долю, обрамлений словами автора.)

— Куди і навіщо пішов козак? (Шукати долі, можливо, у похід; щастя не знайшов, але дороги назад немає; можлива проекція на долю самого автора.)

— Які яскраві образні вислови використано у вірші? (Фразеологізми: пішов світ за очі, шляхи биті; шляхи заросли тернами.)

5. Виразне читання.

(Учні виразно читають поезію циклу «Думки» — «Вітре буйний, вітре буйний…».)

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.

— Від імені кого ведеться розповідь у творі? (Ліричної героїні, яка сумує за коханим, що десь поїхав і пропав.)

— До кого героїня звертається? (До вітру, що скрізь літає, з усіма розмовляє й усе бачить.)

— Які почуття передаються у творі? (Суму, туги за милим, сильне почуття кохання.)

8. Виразне читання.

(Учні виразно читають поезію циклу «Думки» — «Тяжко-важко в світі жити…».)

9. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

10. Евристична бесіда.

— Які нові мотиви з’являються у цьому творі? (Соціальної нерівності, протиставлення багатства — бідності.)

— Який образ, крім ліричного героя — сироти, присутній у вірші? (Долі ледащиці.)

— Чи помітили ви певні засоби комічного? (Іронія: багатого чубатого, мов недобачають.)

11. Виразне читання.

(Учні виразно читають поезію циклу «Думка» — «Нащо мені чорні брови…».)

12. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

13. Евристична бесіда.

— На кого скаржиться лірична героїня? (На людей, що не розуміють горя інших, не допомагають та не підтримують; на зрадливого коханого.)

— З яким народним прислів’ям асоціюється вірш? («Не родись красивою, а родись щасливою».)

— Які найяскравіші художні засоби ви помітили в поезії? (Анафору, риторичні питання й окличні речення; інверсію, епітети, порівняння, метафори, антитезу, зменшено-пестливі слова тощо.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

✵ Запишіть спільні риси поезій циклу «Думки».

Мотиви

Образи-персонажі

Образи-символи

Художні засоби й прийоми

фольклорні туги, суму (елегійні)

сирота

козак

покинута

дівчина

вітер

море

доля

чужина

шляхи биті

сонце

монологи

діалоги

анафора

повтори

епітети

порівняння

метафори

зменшено-пестливі слова та ін.

Рік написання — 1828.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Мене вразило, як Шевченко вміє…»

«Найбільше мені запам’яталося…»

«Недаремно багато віршів Шевченка, маючи фольклорну основу, стали…»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти виразно читати, аналізувати цикл поезій, вивчити один з віршів напам’ять; розпочати підготовку до реалізації проекту «Світове значення творчості Великого Кобзаря».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.