Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Поетична творчість Т. Шевченка 1843-1847 рр. Особливості творчості цього періоду. (Цикл «Три літа».) «Заповіт» - заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Тема. Поетична творчість Т. Шевченка 1843 — 1847 рр. Особливості творчості цього періоду. (Цикл «Три літа».) «Заповіт» — заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя.

Мета: з’ясувати особливості цього періоду творчості Т. Шевченка, розкрити тематику творів; розвивати в учнів образне сприйняття поезії, уміння зіставляти зорові образи з внутрішніми переживаннями поета; виховувати естетичний смак, емоційність у сприйнятті творів красного письменства.

Обладнання: ілюстрації до творів, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

1. До якого періоду творчості належать вірші циклу «Три літа»?

2. Дати визначення поняття «лірика».

3. Повторити схему аналізу поетичних творів (Див. додатки до посібника, с. 214.)

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника (с. 224 — 226).

2. Виразне читання поезій цього періоду з аналізом творів. («Три літа»; «Тризна»; «Розрита могила»; «Чигирине, Чигирине»; «Гоголю».)

3. Бесіда з учнями.

1) Як характеризує автор у вірші «Три літа» зміни у своєму ставленні до тогочасної дійсності?

2) Під впливом чого сталися ці зміни?

3) Чому він свої три літа називає «злими»?

4. Виразне читання поезії «Заповіт».

5. Бесіда з учнями.

1) Яка ідея «Заповіту»?

2) Яка ця поезія за формою? (Монолог.)

3) Якими художніми засобами передано головну думку твору?

4) Що можна сказати про композицію твору?

6. Робота з підручником.

Самостійне опрацювання теми «Популярність і значення поезії «Заповіт» (с. 240 — 241).

7. Перевірка самостійної роботи.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що нового з’явилося в поезії Шевченка періоду «Трьох літ»?

2. Обґрунтуйте думку про громадянську мужність поета.

3. Які з поезій цього періоду вам найбільше сподобались і чому?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 224 — 228. Написати невеликий твір-роздум «Громадянська мужність поета» за поезіями періоду «Трьох літ».